Aktualności

Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” działając na podstawie § 12 Regulaminu Rady Programowej zwołuje na dzień 14.09.2017 r. (tj. czwartek) posiedzenie Rady Programowej.

Posiedzenie odbędzie się w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”, przy ul. 11 Listopada 37 w Gorlicach, o godz. 14:00.

Porządek posiedzenia Rady Programowej:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego skuteczności.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Omówienie zasad organizacji posiedzenia Rady Programowej.
 4. Omówienie wyników naboru wniosków nr 3/2017.
 5. Ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru wniosków nr 4/2017 prowadzonego przez LGD:
  - omówienie wniosków o przyznanie pomocy, złożonych w ramach naboru wniosków,
  - wnioski formalne o wykluczenie Członka Rady Programowej z udziału w dokonywaniu oceny i wyboru operacji,
  - głosowanie w sprawie oceny zgodności operacji z LSR,
  - głosowanie w sprawie oceny operacji według kryteriów wyboru operacji,
  - głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia.
 6. Sporządzenie i zatwierdzenie listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru wniosków 4/2017.
 7. Sporządzenie i zatwierdzenie listy rankingowej w ramach naboru wniosków 4/2017.
 8. Wybór operacji do finansowania w ramach naboru 4/2017.
 9. Sporządzenie i zatwierdzenie listy operacji wybranych w ramach naboru wniosków 4/2017.
 10. Sporządzenie i zatwierdzenie listy operacji niewybranych w ramach naboru wniosków 4/2017.
 11. Ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru wniosków nr 5/2017 prowadzonego przez LGD:
  - omówienie wniosków o przyznanie pomocy, złożonych w ramach naboru wniosków,
  - wnioski formalne o wykluczenie Członka Rady Programowej z udziału w dokonywaniu oceny i wyboru operacji,
  - głosowanie w sprawie oceny zgodności operacji z LSR,
  - głosowanie w sprawie oceny operacji według kryteriów wyboru operacji,
  - głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia.
 12. Sporządzenie i zatwierdzenie listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru wniosków 5/2017.
 13. Sporządzenie i zatwierdzenie listy rankingowej w ramach naboru wniosków 5/2017.
 14. Wybór operacji do finansowania w ramach naboru 5/2017.
 15. Sporządzenie i zatwierdzenie listy operacji wybranych w ramach naboru wniosków 5/2017.
 16. Sporządzenie i zatwierdzenie listy operacji niewybranych w ramach naboru wniosków 5/2017.
 17. Ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru wniosków nr 6/2017 prowadzonego przez LGD:
  - omówienie wniosków o przyznanie pomocy, złożonych w ramach naboru wniosków,
  - wnioski formalne o wykluczenie Członka Rady Programowej z udziału w dokonywaniu oceny i wyboru operacji,
  - głosowanie w sprawie oceny zgodności operacji z LSR,
  - głosowanie w sprawie oceny operacji według kryteriów wyboru operacji,
  - głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia.
 18. Sporządzenie i zatwierdzenie listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru wniosków 6/2017.
 19. Sporządzenie i zatwierdzenie listy rankingowej w ramach naboru wniosków 6/2017.
 20. Wybór operacji do finansowania w ramach naboru 6/2017.
 21. Sporządzenie i zatwierdzenie listy operacji wybranych w ramach naboru wniosków 6/2017.
 22. Sporządzenie i zatwierdzenie listy operacji niewybranych w ramach naboru wniosków 6/2017.
 23. Ponowna weryfikacja oceny operacji dokonanej przez Radę w związku ze złożonym protestem:
  - omówienie protestu złożonego w ramach naboru wniosków,
  - wnioski formalne o wykluczenie Członka Rady Programowej z udziału w dokonywaniu weryfikacji wyników oceny operacji,
  - weryfikacja wyniku oceny operacji, podjęcie uchwały.
 24. Wolne wnioski, dyskusja.
 25. Zamknięcie posiedzenia.

         Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Programowej Stowarzyszenia LGD "Beskid Gorlicki"

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech