Aktualności

Działając na podstawie § 25 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” na dzień 27 października 2017 r. (tj. piątek) na godzinę 15:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gorlicach, przy ul. Bieckiej 3, sala konferencyjna nr 104.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Beskid Gorlicki” i przyjęcie porządku obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Przyjęcie protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia odbytego 27 lutego 2017 r.
 4. Ustalenie składu i wybór Członków Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”: 
  - Powołanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
  - Prezentacja Kandydatów na Członków Rady Programowej, 
  - Wybór Członków Rady Programowej (głosowanie tajne), podjęcie uchwały.
 5. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Programowej Stowarzyszenia pod nazwą Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”.
 6. Sprawy różne, wolne wnioski.
 7. Zakończenie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Beskid Gorlicki”.

W biurze LGD wyłożony jest do wglądu protokół z poprzedniego Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. 

Jednocześnie prosimy o uregulowanie składek członkowskich (24 zł). Przypominamy o nowym numerze rachunku bankowego: BGŻ BNP PARIBAS S.A  62 2030 0045 1110 0000 0427 5040 (wpłata składki z dopiskiem "składka członkowska").

Obecność członków Stowarzyszenia obowiązkowa. W przypadku niemożności wzięcia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków prosimy o usprawiedliwienie nieobecności.


 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech