Aktualności

Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” działając na podstawie § 12 Regulaminu Rady Programowej zwołuje na dzień 19.02.2018 r. (tj. poniedziałek) posiedzenie Rady Programowej.

Posiedzenie odbędzie się w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”, przy ul. 11 Listopada 37 w Gorlicach, o godz. 15:00.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Programowej Stowarzyszenia LGD „Beskid Gorlicki”

Porządek posiedzenia Rady Programowej

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego skuteczności.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia, podjęcie uchwały.
 3. Omówienie zasad organizacji posiedzenia Rady Programowej.
 4. Ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru wniosków nr 9/2018 prowadzonego przez LGD:
 • omówienie wniosków o przyznanie pomocy, złożonych w ramach naboru wniosków,
 • wnioski formalne o wykluczenie Członka Rady Programowej z udziału w dokonywaniu oceny i wyboru operacji,
 • omówienie weryfikacji wniosków dokonanej przez zespół,
 • głosowanie w sprawie oceny zgodności operacji z LSR,
 • głosowanie w sprawie oceny operacji według kryteriów wyboru operacji,
 • głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia.

     5. Sporządzenie i zatwierdzenie listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru wniosków  9/2018.
     6. 
Sporządzenie i zatwierdzenie listy rankingowej w ramach naboru wniosków 9/2018.
     7. 
Wybór operacji do finansowania w ramach naboru 9/2018.
     8. 
Sporządzenie i zatwierdzenie listy operacji wybranych w ramach naboru wniosków 9/2018.
     9. 
Sporządzenie i zatwierdzenie listy operacji niewybranych w ramach naboru wniosków 9/2018.
    10. 
Ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru wniosków nr 10/2018 prowadzonego przez LGD:

 • omówienie wniosków o przyznanie pomocy, złożonych w ramach naboru wniosków,
 • wnioski formalne o wykluczenie Członka Rady Programowej z udziału w dokonywaniu oceny i wyboru operacji,
 • omówienie weryfikacji wniosków dokonanej przez zespół,
 • głosowanie w sprawie oceny zgodności operacji z LSR,
 • głosowanie w sprawie oceny operacji według kryteriów wyboru operacji,
 • głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia.

    11. Sporządzenie i zatwierdzenie listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru wniosków 10/2018.
    12. 
Sporządzenie i zatwierdzenie listy rankingowej w ramach naboru wniosków 10/2018.
    13. 
Wybór operacji do finansowania w ramach naboru 10/2018.
    14. 
Sporządzenie i zatwierdzenie listy operacji wybranych w ramach naboru wniosków 10/2018.
    15. 
Sporządzenie i zatwierdzenie listy operacji niewybranych w ramach naboru wniosków 10/2018.
    16. 
Ocena wniosku o przyznanie pomocy złożonego w ramach naboru wniosków nr 11/2018 prowadzonego przez LGD:

 • omówienie wniosku o przyznanie pomocy, złożonego w ramach naboru wniosków,
 • wnioski formalne o wykluczenie Członka Rady Programowej z udziału w dokonywaniu oceny i wyboru operacji,
 • omówienie weryfikacji wniosku dokonanej przez zespół,
 • głosowanie w sprawie oceny zgodności operacji z LSR,
 • głosowanie w sprawie oceny operacji według kryteriów wyboru operacji,
 • głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia.

    17. Sporządzenie i zatwierdzenie listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru wniosków 11/2018.
    18. 
Sporządzenie i zatwierdzenie listy rankingowej w ramach naboru wniosków 11/2018.
    19. 
Wybór operacji do finansowania w ramach naboru 11/2018.
    20. 
Sporządzenie i zatwierdzenie listy operacji wybranych lub listy operacji niewybranych w ramach naboru wniosków 11/2018.
    21. 
Weryfikacja oceny operacji przez Radę w związku ze złożonym protestem.
    22. 
Wolne wnioski, dyskusja.
    23. 
Zamknięcie posiedzenia.


 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech