Aktualności

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” składa serdeczne podziękowania za okazane zaufanie!
Decyzją Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 29 maja br. Zarząd Stowarzyszenia jak i Komisja Rewizyjna pracowała będzie, w rozpoczynającej się właśnie kadencji, w niezmienionym składzie.
Dziękując za dotychczasową owocną, zgodną współpracę, wszystkich organów Stowarzyszenia szczególne wyrazy podziękowania składamy na ręce Przewodniczącego Rady Programowej - Pana Jerzego Wałęga oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - Pana Kazimierza Krok. Realizacja celów statutowych Stowarzyszenia, podejmowanie nowych inicjatyw możliwym staje się dzięki wsparciu i zaangażowaniu zarówno Rady Programowej, Komisji Rewizyjnej jak i Biura LGD.
U progu nowej kadencji wyrażamy nadzieję, iż dotychczasowe doświadczenie oraz współpraca pozwolą nam w jeszcze większym stopniu przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców, rozwoju turystyki oraz budowania pozytywnego wizerunku naszego obszaru w kraju jak i zagranicą!
Stowarzyszenie to przede wszystkim ludzie - dlatego wszystkim naszym Członkom razem, jak i każdemu z osobna, raz jeszcze serdecznie dziękujemy i zachęcamy do dalszego aktywnego włączania się w podejmowane przez nas inicjatywy!

 
Stanisław Kaszyk
Prezes Zarządu

  


 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech