Aktualności

Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” działając na podstawie § 12 Regulaminu Rady Programowej zwołuje na dzień 09.07.2018 r. (tj. poniedziałek) posiedzenie Rady Programowej.

Posiedzenie odbędzie się w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”, przy ul. 11 Listopada 37 w Gorlicach, o godz. 8:00.

Porządek posiedzenia Rady Programowej:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego skuteczności.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Ustalenie kwoty wsparcia dla wniosków o powierzenie grantu nr 1/2018/G/5, 1/2018/G/8, 1/2018/G/10:
  - omówienie uwag ZW do przedłożonej dokumentacji w ramach projektu grantowego,

  - wnioski formalne o wykluczenie Członka Rady Programowej z udziału w dokonywaniu oceny i wyboru operacji,
  - głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany listy rankingowej w ramach naboru wniosków 1/2018/G.
 5. Podjęcie uchwał zmieniających uchwały o wyborze grantobiorców dla zadań nr 1/2018/G/5, 1/2018/G/8, 1/2018/G/10.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany listy grantobiorców wybranych w ramach naboru wniosków 1/2018/G.
 7. Wydanie opinii w zakresie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy zawartej pomiędzy ZW a beneficjentem:
  - omówienie wniosku o wydanie opinii w zakresie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy na realizację operacji w ramach naboru wniosków nr 6/2017,

  - wnioski formalne o wykluczenie Członka Rady Programowej z udziału w dokonywaniu oceny  i wyboru operacji,
  - ponowna ocena operacji w zakresie dotyczącym wnioskowanej zmiany umowy,
  - podjęcie uchwały.
 8. Wolne wnioski, dyskusja.
 9. Zamknięcie posiedzenia.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Programowej LGD "Beskid Gorlicki"


 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech