Aktualności

Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” działając na podstawie § 12 Regulaminu Rady Programowej zwołuje na dzień 29.04.2020 r. (tj. środa) posiedzenie Rady Programowej.

Posiedzenie odbędzie się w Biurowcu przy ul. 11 Listopada 37 w Gorlicach, o godz. 12:30

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Programowej

Porządek posiedzenia Rady Programowej

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego skuteczności.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia, podjęcie uchwały.
 3. Omówienie zasad organizacji posiedzenia Rady Programowej.
 4. Ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru wniosków nr 3/2020 prowadzonego przez LGD:
  - omówienie wniosków o przyznanie pomocy, złożonych w ramach naboru wniosków,
  - wnioski formalne o wykluczenie Członka Rady Programowej z udziału w dokonywaniu oceny i wyboru operacji,
  - omówienie weryfikacji wniosków dokonanej przez zespół,
  - głosowanie w sprawie oceny zgodności operacji z LSR,
  - głosowanie w sprawie oceny operacji według kryteriów wyboru operacji,
  - głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia.
 5. Sporządzenie i zatwierdzenie listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru wniosków 3/2020.
 6. Sporządzenie i zatwierdzenie listy rankingowej w ramach naboru wniosków 3/2020.
 7. Wybór operacji do finansowania w ramach naboru wniosków 3/2020.
 8. Sporządzenie i zatwierdzenie listy operacji wybranych w ramach naboru wniosków 3/2020.
 9. Sporządzenie i zatwierdzenie listy operacji niewybranych w ramach naboru wniosków 3/2020.
 10. Ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru wniosków nr 1/2020 prowadzonego przez LGD:
  - omówienie wniosków o przyznanie pomocy, złożonych w ramach naboru wniosków,
  - wnioski formalne o wykluczenie Członka Rady Programowej z udziału w dokonywaniu oceny i wyboru operacji,
  - omówienie weryfikacji wniosków dokonanej przez zespół,
  - głosowanie w sprawie oceny zgodności operacji z LSR,
  - głosowanie w sprawie oceny operacji według kryteriów wyboru operacji,
  - głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia.
 11. Sporządzenie i zatwierdzenie listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru wniosków 1/2020.
 12. Sporządzenie i zatwierdzenie listy rankingowej w ramach naboru wniosków 1/2020.
 13. Wybór operacji do finansowania w ramach naboru wniosków 1/2020.
 14. Sporządzenie i zatwierdzenie listy operacji wybranych w ramach naboru wniosków 1/2020.
 15. Sporządzenie i zatwierdzenie listy operacji niewybranych w ramach naboru wniosków 1/2020.
 16. Ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru wniosków nr 2/2020 prowadzonego przez LGD:
  - omówienie wniosków o przyznanie pomocy, złożonych w ramach naboru wniosków,
  - wnioski formalne o wykluczenie Członka Rady Programowej z udziału w dokonywaniu oceny i wyboru operacji,
  - omówienie weryfikacji wniosków dokonanej przez zespół,
  - głosowanie w sprawie oceny zgodności operacji z LSR,
  - głosowanie w sprawie oceny operacji według kryteriów wyboru operacji,
  - głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia.
 17. Sporządzenie i zatwierdzenie listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków
  o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru wniosków 2/2020.
 18. Sporządzenie i zatwierdzenie listy rankingowej w ramach naboru wniosków 2/2020.
 19. Wybór operacji do finansowania w ramach naboru wniosków 2/2020.
 20. Sporządzenie i zatwierdzenie listy operacji wybranych w ramach naboru wniosków 2/2020.
 21. Sporządzenie i zatwierdzenie listy operacji niewybranych w ramach naboru wniosków 2/2020.
 22. Ocena wniosku o przyznanie pomocy złożonego w ramach naboru wniosków nr 5/2020 prowadzonego przez LGD:
  - omówienie wniosku o przyznanie pomocy, złożonego w ramach naboru wniosków,
  - wnioski formalne o wykluczenie Członka Rady Programowej z udziału w dokonywaniu oceny i wyboru operacji,
  - omówienie weryfikacji wniosku dokonanej przez zespół,
  - głosowanie w sprawie oceny zgodności operacji z LSR,
  - głosowanie w sprawie oceny operacji według kryteriów wyboru operacji,
  - głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia.
 23. Sporządzenie i zatwierdzenie listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru wniosków 5/2020.
 24. Sporządzenie i zatwierdzenie listy rankingowej w ramach naboru wniosków 5/2020.
 25. Wybór operacji do finansowania w ramach naboru wniosków 5/2020.
 26. Sporządzenie i zatwierdzenie listy operacji wybranych w ramach naboru wniosków 5/2020.
 27. Sporządzenie i zatwierdzenie listy operacji niewybranych w ramach naboru wniosków 5/2020.
 28. Ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru wniosków nr 6/2020 prowadzonego przez LGD:
  - omówienie wniosków o przyznanie pomocy, złożonych w ramach naboru wniosków,
  - wnioski formalne o wykluczenie Członka Rady Programowej z udziału w dokonywaniu oceny i wyboru operacji,
  - omówienie weryfikacji wniosków dokonanej przez zespół,
  - głosowanie w sprawie oceny zgodności operacji z LSR,
  - głosowanie w sprawie oceny operacji według kryteriów wyboru operacji,
  - głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia.
 29. Sporządzenie i zatwierdzenie listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru wniosków 6/2020.
 30. Sporządzenie i zatwierdzenie listy rankingowej w ramach naboru wniosków 6/2020.
 31. Wybór operacji do finansowania w ramach naboru wniosków 6/2020.
 32. Sporządzenie i zatwierdzenie listy operacji wybranych w ramach naboru wniosków 6/2020.
 33. Sporządzenie i zatwierdzenie listy operacji niewybranych w ramach naboru wniosków 6/2020.
 34. Ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru wniosków nr 7/2020 prowadzonego przez LGD:
  - omówienie wniosków o przyznanie pomocy, złożonych w ramach naboru wniosków,
  - wnioski formalne o wykluczenie Członka Rady Programowej z udziału w dokonywaniu oceny i wyboru operacji,
  - omówienie weryfikacji wniosków dokonanej przez zespół,
  - głosowanie w sprawie oceny zgodności operacji z LSR,
  - głosowanie w sprawie oceny operacji według kryteriów wyboru operacji,
  - głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia.
 35. Sporządzenie i zatwierdzenie listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru wniosków 7/2020.
 36. Sporządzenie i zatwierdzenie listy rankingowej w ramach naboru wniosków 7/2020.
 37. Wybór operacji do finansowania w ramach naboru wniosków 7/2020.
 38. Sporządzenie i zatwierdzenie listy operacji wybranych w ramach naboru wniosków 7/2020.
 39. Sporządzenie i zatwierdzenie listy operacji niewybranych w ramach naboru wniosków 7/2020.
 40. Ocena wniosku o przyznanie pomocy złożonego  w ramach naboru wniosków nr 8/2020 prowadzonego przez LGD:
  - omówienie wniosku o przyznanie pomocy, złożonego w ramach naboru wniosków,
  - wnioski formalne o wykluczenie Członka Rady Programowej z udziału w dokonywaniu oceny i wyboru operacji,
  - omówienie weryfikacji wniosku dokonanej przez zespół,
  - głosowanie w sprawie oceny zgodności operacji z LSR,
  - głosowanie w sprawie oceny operacji według kryteriów wyboru operacji,
  - głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia.
 41. Sporządzenie i zatwierdzenie listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru wniosków 8/2020.
 42. Sporządzenie i zatwierdzenie listy rankingowej w ramach naboru wniosków 8/2020.
 43. Wybór operacji do finansowania w ramach naboru wniosków 8/2020.
 44. Sporządzenie i zatwierdzenie listy operacji wybranych w ramach naboru wniosków 8/2020.
 45. Sporządzenie i zatwierdzenie listy operacji niewybranych w ramach naboru wniosków 8/2020.
 46. Informacja o naborze wniosków nr 4/2020.
 47. Wolne wnioski, dyskusja.
 48. Zamknięcie posiedzenia.

 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech