Aktualności

Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” działając na podstawie § 12 Regulaminu Rady Programowej zwołuje na dzień 25.05.2020 r. (tj. poniedziałek) posiedzenie Rady Programowej.

Posiedzenie odbędzie się w Biurowcu przy ul. 11 Listopada 37 w Gorlicach, o godz. 15:00

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Programowej

Porządek posiedzenia Rady Programowej:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego skuteczności.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia, podjęcie uchwały.
 3. Ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru wniosków nr 3/2020 prowadzonego przez LGD:
  - omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru wniosków, pozostawionych bez rozpatrzenia podczas posiedzenia Rady Programowej w dniu 29.04.2020r.,
  - wnioski formalne o wykluczenie Członka Rady Programowej z udziału w dokonywaniu oceny i wyboru operacji,
  - omówienie weryfikacji wniosków dokonanej przez zespół,
  - głosowanie w sprawie oceny zgodności operacji z LSR,
  - głosowanie w sprawie oceny operacji według kryteriów wyboru operacji,
  - głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia.
 4. Sporządzenie i zatwierdzenie aktualizacji listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru wniosków 3/2020.
 5. Sporządzenie i zatwierdzenie aktualizacji  listy rankingowej w ramach naboru wniosków 3/2020.
 6. Wybór operacji do finansowania w ramach naboru wniosków 3/2020.
 7. Sporządzenie i zatwierdzenie aktualizacji listy operacji wybranych w ramach naboru wniosków 3/2020.
 8. Sporządzenie i zatwierdzenie listy operacji  niewybranych w ramach naboru wniosków 3/2020.
 9. Ocena wniosku o przyznanie pomocy złożonego w ramach naboru wniosków nr 2/2020 prowadzonego przez LGD:
  - omówienie wniosku o przyznanie pomocy złożonego w ramach naboru wniosków, pozostawionego bez rozpatrzenia podczas posiedzenia Rady Programowej w dniu 29.04.2020r.,
  - wnioski formalne o wykluczenie Członka Rady Programowej z udziału w dokonywaniu oceny i wyboru operacji,
  - omówienie weryfikacji wniosku dokonanej przez zespół,
  - głosowanie w sprawie oceny zgodności operacji z LSR,
  - głosowanie w sprawie oceny operacji według kryteriów wyboru operacji,
  - głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia.
 10. Sporządzenie i zatwierdzenie aktualizacji listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru wniosków 2/2020.
 11. Sporządzenie i zatwierdzenie aktualizacji listy rankingowej w ramach naboru wniosków 2/2020.
 12. Wybór operacji do finansowania w ramach naboru wniosków 2/2020.
 13. Sporządzenie i zatwierdzenie aktualizacji listy operacji wybranych w ramach naboru wniosków 2/2020.
 14. Sporządzenie i zatwierdzenie listy operacji  niewybranych w ramach naboru wniosków 2/2020.
 15. Ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru wniosków nr 7/2020 prowadzonego przez LGD:
  - omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru wniosków, pozostawionych bez rozpatrzenia podczas posiedzenia Rady Programowej w dniu 29.04.2020r.,
  - wnioski formalne o wykluczenie Członka Rady Programowej z udziału w dokonywaniu oceny i wyboru operacji,
  - omówienie weryfikacji wniosków dokonanej przez zespół,
  - głosowanie w sprawie oceny zgodności operacji z LSR,
  - głosowanie w sprawie oceny operacji według kryteriów wyboru operacji,
  - głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia.
 16. Sporządzenie i zatwierdzenie aktualizacji listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru wniosków 7/2020.
 17. Sporządzenie i zatwierdzenie aktualizacji listy rankingowej w ramach naboru wniosków 7/2020.
 18. Wybór operacji do finansowania w ramach naboru wniosków 7/2020.
 19. Sporządzenie i zatwierdzenie aktualizacji  listy operacji wybranych w ramach naboru wniosków 7/2020.
 20. Sporządzenie i zatwierdzenie listy operacji  niewybranych w ramach naboru wniosków 7/2020.
 21. Wolne wnioski, dyskusja.
 22. Zamknięcie posiedzenia.

 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech