Marka lokalna narzędziem promocji obszarów LGD

Celem projektu współpracy jest wzrost rozpoznawalności marek lokalnych  Partnerów projektu - tj. Marki Lokalnej KARPATING (Stowarzyszenie LGD „Beskid Gorlicki”) oraz Marki Lokalnej Dolina Karpia (Stowarzyszenie Dolina Karpia) poprzez kampanię informacyjno-promocyjną oraz wykreowanie produktu łączącego marki lokalne partnerów projektu.

Marki lokalne to narzędzia promocji produktów i usług związanych z regionem, oferowanych przez lokalnych twórców i usługodawców,  a także narzędzia promocji lub wsparcia inicjatyw mających znaczenie dla zrównoważonego rozwoju obszaru. Marki lokalne partnerów projektu powstały z potrzeby mieszkańców, podmiotów gospodarczych, organizacji i instytucji działających na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów w oparciu o lokalne zasoby obszaru oraz bogate dziedzictwo kulturowo-historyczne.

Działania realizowane w ramach projektu współpracy przyczyniały będą się do wzmocnienia potencjału marki lokalnej oraz wymianie wiedzy i doświadczeń w budowaniu i zarządzaniu marką lokalną. Planuje się organizację następujących działań:

  • szkolenie z mediów społecznościowych,
  • wizyty studyjne na dla dziennikarzy, blogerów, biur podróży i hotelarzy po obszarze Stowarzyszenia Dolina Karpia,
  • wizyty studyjne dla przedstawicieli Partnerów projektu po obszarze Stowarzyszenia Dolina Karpia oraz Stowarzyszenia LGD „Beskid Gorlicki”,
  • konkurs na użytkowników Znaku Promocyjnego KARPATING, a następnie prezentacja produktów/usług/inicjatyw objętych Znakiem Promocyjnym KARPATING podczas giełdy lokalnej,
  • konkursy kulinarne, mające na celu wykreowanie produktu łączącego marki lokalne Partnerów projektu - tj. potrawy łączącej karpia i rydza, pokazy gotowania zwycięskich potraw, spotkania zwycięskich drużyn z krytykiem kulinarnym/kucharzem,
  • zakup regałów na produkty lokalne,
  • wydanie książki kucharskiej z przepisami na potrawy z Doliny Karpia oraz zakup gadżetów promocyjnych ze znakami marek lokalnych tj. KARPATING i Dolina Karpia.

Poprzez realizację zintegrowanych działań informacyjno-promocyjnych skierowanych do różnorodnego grona odbiorców wzrośnie świadomość mieszkańców i turystów o potencjale, jaki posiadają obszary partnerskich LGD i możliwościach jego wykorzystania oraz o już istniejących produktach/usługach objętych znakiem promocyjnym Marki Lokalnej KARPATING oraz Marki Lokalnej Dolina Karpia.

 

 


Operacja pn. "Marka lokalna narzędziem promocji obszarów LGD" mająca na celu wzrost rozpoznawalności marki lokalnej poprzez kampanię informacyjno-promocyjną oraz wykreowanie produktu łączącego marki lokalne partnerów projektu do dnia złożenia wniosku o płatność końcową, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie oraz realizacja działań w zakresie współpracy z lokalna grupą działania" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech