Misja

„Beskid Gorlicki - obszar rozwiniętej turystyki dziedzictwa kulturowego, bezpieczny, o dobrze rozwiniętej infrastrukturze, z poszanowaniem historii i różnorodności kultur, przyjazny dla mieszkańców i atrakcyjny dla turystów”.

 

KLIP FILMOWY

POZNAJ REGION Z AUDIOPRZEWODNIKIEM

WIRTUALNE ZWIEDZANIE

Aktualności

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2017 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO). Najbliższy termin składania ofert mija 28 września 2016 r.

Czytaj więcej


 

Stowarzyszenie LGD „Beskid Gorlicki zakończyło cykl spotkań informacyjno-konsultacyjnych w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Głównym celem spotkań było poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o wdrażaniu LSR, zasadach przyznawania pomocy, kryteriach wyboru operacji, zasadach przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy oraz omówienie podstawowych dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku w ramach planowanych naborów.

Spotkania adresowane były do mieszkańców powiatu gorlickiego zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania na realizację przedsięwzięć ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w szczególności osób z grup defaworyzowanych.

Dziękujemy przybyłym za obecność, za zaangażowanie!  

Zapraszamy do składania wniosków. Najbliższy nabór już w listopadzie br.


 

Informujemy, iż w dniu 29.09.2016r. (czwartek), w związku z jubileuszem 10-lecia Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” biuro czynne będzie do godz. 14.00.

Za utrudnienia przepraszamy.


 

W najbliższą sobotę 1-go października br. na terenie Parku w Wysowej Zdroju odbywać się będzie 9 edycja Święta Rydza.

W ramach prowadzonych przez nas działań informacyjnych będziemy tam ze swoim stoiskiem informacyjnym. Stoisko będzie okazją zarówno do przekazania zainteresowanym mieszkańcom obszaru LGD informacji na temat możliwości pozyskania środków na realizację projektów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju jak i integracji ze środowiskiem lokalnym. 

Serdecznie zapraszamy!


 

W czwartek, 29 września 2016 r. Członkowie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” w towarzystwie zaproszonych gości świętowali jubileusz 10-lecia. Jubileuszowe obchody zorganizowano na terenie jednej z gmin członkowskich w Gminnym Ośrodku Kultury w Szymbarku.

W uroczystości udział wzięli m.in. Urszula Nowogórska, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego, Danuta Filipczyk Smaś – Inspektor w Departamencie Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Karol Górski - Starosta gorlicki , Aleksander Augustyn – Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gorlicach, Ryszard Guzik - Wójt gminy Gorlice, Małgorzata Małuch - Wójt gminy Sękowa, Jerzy Wałęga - Wójt gminy Moszczenica, Mirosław Wędrychowicz - Burmistrz Biecza.

Spotkanie było niepowtarzalną okazją do przypomnienia historii powstania Stowarzyszenia oraz podsumowania jego 10-letniej pracy i osiągnięć a także przedstawienia planów na kolejne lata działalności Stowarzyszenia.

Podczas jubileuszu głos zabrali zaproszeni goście, składając na ręce Prezesa oraz Kierownika biura gratulacje, życzenia, upominki oraz kwiaty. Podziękowania za dziesięcioletnią pracę na rzecz stowarzyszenia otrzymali także Członkowie Zarządu.

Po zakończeniu oficjalnej części spotkania zaproszono wszystkich gości na tradycyjną lampkę szampana oraz jubileuszowy tort. 


 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech