Misja

„Beskid Gorlicki - obszar rozwiniętej turystyki dziedzictwa kulturowego, bezpieczny, o dobrze rozwiniętej infrastrukturze, z poszanowaniem historii i różnorodności kultur, przyjazny dla mieszkańców i atrakcyjny dla turystów”.

 

KLIP FILMOWY

POZNAJ REGION Z AUDIOPRZEWODNIKIEM

WIRTUALNE ZWIEDZANIE

Aktualności

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” zaprasza do odwiedzenia Stoiska informacyjnego w dniu 28 maja 2017r. podczas „Majówki w Regietowie”. Będziemy tam w godz. 11.00-15.00.

Stoisko będzie okazją zarówno do przekazania zainteresowanym mieszkańcom obszaru LGD informacji na temat możliwości pozyskania środków na realizację projektów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 jak i integracji ze środowiskiem lokalnym.

Serdecznie zapraszamy!


 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu dzisiejszym 18.05.2017 r. zostały zaktualizowane dokumenty dotyczące oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” na lata 2014-2020:

  1. Procedura oceny i wyboru operacji w ramach naborów wniosków na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD;
  2. Procedura oceny i wyboru operacji własnych ;
  3. Kryteria wyboru operacji:
  • Kryteria wyboru operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej wraz z procedurą ustalania i zmiany kryteriów;
  • Kryteria wyboru operacji w zakresie rozwijania działalności gospodarczej wraz z procedurą ustalania i zmiany kryteriów;
  • Kryteria wyboru operacji w zakresie inkubatorów przetwórstwa lokalnego, wspierania współpracy między podmiotami, rozwoju rynków zbytu wraz procedurą ustalania i zmiany kryteriów;
  • Kryteria wyboru operacji w zakresie integracji i aktywizacji, ochrony dziedzictwa, rozwoju infrastruktury i promocji obszaru wraz z procedurą ustalania i zmiany kryteriów;
  • Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania i zmiany kryteriów.

 Wyżej wymienione dokumenty znajdują się w zakładce LSR 2014-2020Procedury oceny i wyboru operacji oraz Kryteria wyboru.

Zachęcamy do zapoznania się z zaktualizowanymi dokumentami.


 

Od 29 maja do 19 czerwca wszyscy Małopolanie, którzy ukończyli 16 lat mogą zgłaszać własne pomysły obywatelskie w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

8 mln zł przeznaczył w tym roku zarząd województwa na realizację Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Do każdego z 6 subregionów trafi ponad 1,3 mln zł. Aby pomóc mieszkańcom mądrze zagospodarować pieniądze na które może liczyć subregion, w którym mieszkają i rozwiać wszystkie wątpliwości dotyczące II edycji BO Małopolska samorząd województwa zorganizował 25 spotkań informacyjno–edukacyjnych z mieszkańcami regionu, które odbędą się w każdym powiecie Małopolski.

Podczas spotkań omówione zostaną najważniejsze zagadnienia dotyczące tegorocznych zasad zgłaszania zadań oraz zmian jakie zaszły w regulaminie w stosunku do ubiegłego roku. Małopolanie będą mogli dowiedzieć się m.in.: kto i w jaki sposób może składać projekty, jakie zadania mogą liczyć na dofinansowanie, jak poprawnie wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz jakie prawa przysługują autorom inicjatyw.

Zachęcamy do udziału w spotkaniu informacyjnym w Gorlicach – 22 maja, godz. 14.00, Dom Polsko-Słowacki, ul. Rynek 1.


 

Informujemy, że w dniu 4 maja 2017r.  została  zaktualizowana „Instrukcja wypełniania wniosku o płatność" na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”. Zmiany zostały oznaczone kolorem żółtym.

Zaktualizowany dokument  znajduje się w zakładce LSR 2014-2020 - formularze wniosków - podejmowanie oraz rozwijanie działalności gospodarczej.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.


 

Działając na podstawie § 25 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” na dzień 9 września 2016 r. (tj. piątek) na godzinę 16:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gorlicach (sala konferencyjna nr 104).

 

Proponowany porządek obrad:

Czytaj więcej...
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech