Misja

„Beskid Gorlicki - obszar rozwiniętej turystyki dziedzictwa kulturowego, bezpieczny, o dobrze rozwiniętej infrastrukturze, z poszanowaniem historii i różnorodności kultur, przyjazny dla mieszkańców i atrakcyjny dla turystów”.

 

KLIP FILMOWY

POZNAJ REGION Z AUDIOPRZEWODNIKIEM

WIRTUALNE ZWIEDZANIE

Aktualności

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” zaprasza na spotkanie informacyjno-konsultacyjne w zakresie tworzenia Inkubatora przetwórstwa lokalnego produktów rolnych w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Spotkanie odbędzie się w dniu 16 marca 2017 roku (czwartek) o godz. 13.00 – 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Gorlice, ul. 11 Listopada 2.

Inkubator przetwórstwa lokalnego produktów rolnych jest miejscem, w którym właściciel surowców roślinnych lub zwierzęcych może rozpocząć ich przetwarzanie korzystając z infrastruktury, maszyn i urządzeń a także specjalistycznego doradztwa oferowanego przez podmiot prowadzący inkubator. Korzystanie z inkubatora może być pierwszym etapem na drodze do utworzenia własnego zakładu przetwórczego - producent żywności, może sprawdzić swoje umiejętności oraz możliwości wprowadzenia na rynek oryginalnego, własnego produktu w zgodzie z przepisami sanitarnymi i weterynaryjnymi.    

W ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenie planuje ogłosić nabory wniosków na utworzenie dwóch inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych na obszarze powiatu gorlickiego. Pierwszy nabór wniosków odbędzie się już w tym półroczu. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu!


 

W celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, od dnia 18 marca 2017 r. ARiMR udostępniła specjalny portal, na którym Wnioskodawcy/Beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych w ramach PROW 2014-2020, będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

Portal jest dostępny pod adresem www.portalogloszen.arimr.gov.pl

Opublikowanie zapytania ofertowego na Portalu Ogłoszeń ARiMR jest możliwe po zalogowaniu się loginem i hasłem nadanym przez ARiMR. O uprawnienia do zamieszczania ogłoszeń na Portalu należy wystąpić składając Wniosek o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Przed wypełnieniem Wniosku należy zapoznać się z Instrukcją wypełniania Wniosku o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wzory powyższych dokumentów dostępne są do pobrania na Portalu Ogłoszeń ARiMR w dziale "Wzory dokumentów".

Przeglądanie opublikowanych na Portalu zapytań ofertowych jest możliwe bez konieczności logowania.

Zachęcamy o zapoznania się z Portalem!


 

W dniach 20-22 marca br. na terenie powiatu gorlickiego, LGD „Beskid Gorlicki” gościła przedstawicieli Lokalnych Grup Działania: „Między Wisłą a Kampinosem” z województwa mazowieckiego oraz „Krajna Złotowska” z województwa wielkopolskiego.

W pierwszym dniu wizyty w siedzibie Urzędu Miasta w Gorlicach została podpisana Umowa partnerska dotycząca realizacji projektu współpracy pt. ,,Marka lokalna szansą rozwoju obszarów LGD’’. W ramach projektu Lokalne Grupy Działania planują m.in. przygotowanie procedur przyznawania znaku Marka Lokalna, opracowanie znaku Marka Lokalna, kampanię informacyjno- promocyjną Marki lokalnej. W dalszej części spotkania partnerzy odwiedzili wieżę gorlickiego magistratu.

W kolejnym dniu wizyty zaprezentowaliśmy naszym partnerom kilka ciekawych miejsc w powiecie gorlickim. Odwiedziliśmy zabytkowe miasto Biecz, Kasztel w Szymbarku, Zagrodę Maziarską w Łosiu oraz  Pijalnię wód mineralnych w Wysowej- Zdroju. Zwiedziliśmy również jeden z zabytków Unesco na naszym obszarze – Kościół w Binarowej.

Wszystkim uczestnikom wizyty serdecznie dziękujemy za mile spędzony czas i zapraszamy ponownie!


 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaktualizowała na dzień 24 marca 2017r. tabelę zawierającą Pytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.

LINK do strony: http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-19-leader/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc/najczesciej-zadawane-pytania.html

Zapraszamy do lektury.


 

 „FEDERACJA LGD MAŁOPOLSKA” – taką nazwę będzie nosił utworzony 3 kwietnia br. związek stowarzyszeń, którego misją jest budowanie partnerstwa i dialogu na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Wśród członków Założycieli Federacji znaleźli się:

 • LGD "KORONA SĄDECKA"
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Beskid Gorlicki"
 • Stowarzyszenie "Perły Beskidu Sądeckiego"
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Przyjazna Ziemia Limanowska"
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Między Dalinem i Gościbią".

FEDERACJA LGD MAŁOPOLSKA obejmie swoim zasięgiem 30 gmin z powiatów: nowosądeckiego, gorlickiego, limanowskiego oraz myślenickiego, zamieszkiwanych łącznie przez 360 tys. mieszkańców

Do Zarządu Federacji wybrane zostały następujące osoby:

 1. Artur Bochenek - Prezes
 2. Stanisław Kaszyk - Wiceprezes
 3. Zbigniew Jeremenko – Sekretarz

Natomiast Komisję Rewizyjną utworzyli:

 1. Kazimierz Dąbrowski – Przewodniczący
 2. Janusz Pazdan - Wiceprzewodniczący
 3. Jolanta Wywijas – Członek.

Członkowie Założyciele określili następujące cele powołanego do życia związku:

 1. działalność na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w aspekcie społecznym, gospodarczym i środowiskowym,
 2. działalność na rzecz rozwoju ekonomii społecznej (przedsiębiorczości społecznej),
 3. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 4. rozwijanie współpracy międzynarodowej,
 5. działalność na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, podtrzymywania
  i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 6. działalność na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy. Siedziba oraz biuro związku będą mieściły się w Chełmcu (ul. Papieska 2, tel. 184145655/ 660675601).

 


 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech