Misja

„Beskid Gorlicki - obszar rozwiniętej turystyki dziedzictwa kulturowego, bezpieczny, o dobrze rozwiniętej infrastrukturze, z poszanowaniem historii i różnorodności kultur, przyjazny dla mieszkańców i atrakcyjny dla turystów”.

 

KLIP FILMOWY

KARPATING

POZNAJ REGION Z AUDIOPRZEWODNIKIEM

WIRTUALNE ZWIEDZANIE

 

Aktualności

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaktualizowała na dzień 24 marca 2017r. tabelę zawierającą Pytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.

LINK do strony: http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-19-leader/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc/najczesciej-zadawane-pytania.html

Zapraszamy do lektury.


 

 „FEDERACJA LGD MAŁOPOLSKA” – taką nazwę będzie nosił utworzony 3 kwietnia br. związek stowarzyszeń, którego misją jest budowanie partnerstwa i dialogu na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Wśród członków Założycieli Federacji znaleźli się:

 • LGD "KORONA SĄDECKA"
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Beskid Gorlicki"
 • Stowarzyszenie "Perły Beskidu Sądeckiego"
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Przyjazna Ziemia Limanowska"
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Między Dalinem i Gościbią".

FEDERACJA LGD MAŁOPOLSKA obejmie swoim zasięgiem 30 gmin z powiatów: nowosądeckiego, gorlickiego, limanowskiego oraz myślenickiego, zamieszkiwanych łącznie przez 360 tys. mieszkańców

Do Zarządu Federacji wybrane zostały następujące osoby:

 1. Artur Bochenek - Prezes
 2. Stanisław Kaszyk - Wiceprezes
 3. Zbigniew Jeremenko – Sekretarz

Natomiast Komisję Rewizyjną utworzyli:

 1. Kazimierz Dąbrowski – Przewodniczący
 2. Janusz Pazdan - Wiceprzewodniczący
 3. Jolanta Wywijas – Członek.

Członkowie Założyciele określili następujące cele powołanego do życia związku:

 1. działalność na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w aspekcie społecznym, gospodarczym i środowiskowym,
 2. działalność na rzecz rozwoju ekonomii społecznej (przedsiębiorczości społecznej),
 3. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 4. rozwijanie współpracy międzynarodowej,
 5. działalność na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, podtrzymywania
  i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 6. działalność na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy. Siedziba oraz biuro związku będą mieściły się w Chełmcu (ul. Papieska 2, tel. 184145655/ 660675601).

 


 

Małopolskie talenty to projekt edukacyjny, którego celem jest wydobycie potencjału, rozwój uzdolnień i wspieranie sukcesów życiowych dzieci i młodzieży z małopolskich szkół. Główną ideą konkursu jest tworzenie przez przyszłych beneficjentów Centrów Wspierania Uczniów Zdolnych (CWUZ), w których będą realizowane zajęcia pozaszkolne dla wybijających się uczniów z małopolskich placówek oświatowych, zarówno ze szkół podstawowych, jak i gimnazjów oraz liceów i szkół zawodowych. Centra Wspierania Uczniów Zdolnych mają wspierać rozwój kompetencji językowych i matematyczno - przyrodniczych, ale także tych z dziedziny przedsiębiorczości czy informatyki.

Nabór do konkursu prowadzony jest za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości i potrwa do 10 maja 2017 r. Termin jego rozstrzygnięcia wyznaczono na wrzesień 2017 r. O dofinansowanie mogą się starać w szczególności organy prowadzące szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, w tym zawodowe oraz placówki oświatowe prowadzące kształcenie ogólne.

Dopuszczalny poziom wsparcia finansowego wynosi aż 95% wydatków, a pula środków przeznaczonych przez Zarząd Województwa Małopolskiego określona została na poziomie przekraczającym 8 milionów złotych.

Szczegółowe informacje na temat konkursu:TUTAJ


 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech