Misja

„Beskid Gorlicki - obszar rozwiniętej turystyki dziedzictwa kulturowego, bezpieczny, o dobrze rozwiniętej infrastrukturze, z poszanowaniem historii i różnorodności kultur, przyjazny dla mieszkańców i atrakcyjny dla turystów”.

 

KLIP FILMOWY

POZNAJ REGION Z AUDIOPRZEWODNIKIEM

WIRTUALNE ZWIEDZANIE

Aktualności

Uprzejmie informujemy, że w dniu 01.04.2019 r. Rada Programowa LGD "Beskid Gorlicki" dokonała oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach naboru nr 1/20192/2019. Poniżej przedstawiamy wyniki oceny.

Nabór 1/2019 Podejmowanie działalności gospodarczej

Nabór 2/2019 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Protokół z posiedzenia Rady_01.04.2019


 

Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” działając na podstawie § 12 Regulaminu Rady Programowej zwołuje na dzień 01.04.2019 r. (tj. poniedziałek) posiedzenie Rady Programowej. Posiedzenie odbędzie się w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”, przy ul. 11 Listopada 37 w Gorlicach, o godz. 10:00.

Porządek posiedzenia Rady Programowej

Czytaj więcej...

Beneficjent realizujący operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej – tzw. premie, zobowiązany jest m.in. zgłosić się do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania działalności gospodarczej do dnia złożenia wniosku o płatność pierwszej transzy pomocy, a w przypadku gdy korzysta z tzw. „Ulgi na start”, o której mowa w art. 18 ustawy prawo przedsiębiorców, do dnia złożenia wniosku o płatność drugiej transzy pomocy pod rygorem wypowiedzenia umowy oraz zwrotu wypłaconych środków finansowych w ramach pierwszego wniosku o płatność.


 

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oferuje korzystnie oprocentowane pożyczki z przeznaczeniem na przedsięwzięcia inwestycyjne mające na celu rozwój/rozbudowę przedsiębiorstw, przedsięwzięcia prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług, zwiększające skalę działalności oraz prowadzące do wzrostu zasięgu oferty poprzez zdobywanie nowych rynków zbytu.

Dla kogo? firmy z regionu Małopolski, prowadzące działalność powyżej 24 miesięcy

Ile? Maksymalnie kwota 1 mln złotych

Jeśli jesteś zainteresowany ZAPRASZAMY do PUNKTU OBSŁUGI KLIENTA w Gorlicach przy ul. 11 Listopada 37 (biuro LGD „Beskid Gorlicki"),  od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 12.00.


 

25 lutego 2019r. podczas spotkania Zarządu LGD, Starosty, Wójtów i Burmistrzów z całego Powiatu, Olga Gałek z Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych i Artur Gnat z Firmy Dom Marki Max von Jastrov zaprezentowali koncepcję, sposób zarządzania marką w I etapie jej funkcjonowania oraz wizualizację. Marka lokalna KARPATING wyróżni wyjątkowe, wysokiej jakości produkty związane z regionem Ziemi Gorlickiej. Znak stosowany będzie dla oznaczania produktów związanych z naszym regionem, wytwarzanych i dostępnych na lokalnym rynku. Oferta pod marką KARPATING  pozwoli wpisać Ziemię Gorlicką na mapę miejsc, do których warto zawitać.

W najbliższym czasie odbędą się kolejne spotkania prezentujące markę, zapraszające do udziału w Programie Marka Lokalna KARPATING przedsiębiorców – gestorów turystycznych, biur podróży, rękodzielników i innych producentów z Ziemi Gorlickiej. Zapraszamy już dzisiaj do wspólnej promocji produktów i wydarzeń z całego Powiatu.

Komu w Gorlickie temu KARPATING!

NOTATKA ZE SPOTKANIA_25022019


 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech