Misja

„Beskid Gorlicki - obszar rozwiniętej turystyki dziedzictwa kulturowego, bezpieczny, o dobrze rozwiniętej infrastrukturze, z poszanowaniem historii i różnorodności kultur, przyjazny dla mieszkańców i atrakcyjny dla turystów”.

 

KLIP FILMOWY

POZNAJ REGION Z AUDIOPRZEWODNIKIEM

WIRTUALNE ZWIEDZANIE

Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z nowym zaktualizowanym harmonogramem planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020. Nowy harmonogram znajduje się w zakładce LSR 2014-2020 – Harmonogram naborów wniosków.

Jednocześnie informujemy, że planowane na 2018 rok nabory wniosków w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (miejsca noclegowe) zostaną przeprowadzone na przestrzeni miesiąca stycznia 2019 roku.


 

W poniedziałek 17 grudnia 2018 roku odbyło się uroczyste otwarcie budynku Centrum Produktu Turystycznego i Kulturowego Beskidu Gorlickiego zlokalizowanego w Wysowej –Zdrój. Budynek powstał w wyniku realizacji projektu współpracy pn. Poznaj, szanuj, rozwijaj”!, projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalna grupą działania”.

Uroczystego otwarcia wraz z Prezesem LGD Stanisławem Kaszyk dokonali:  Wójtowie oraz przedstawiciele gmin i powiatu gorlickiego, przedstawiciele miasta Gorlice, Wykonawca inwestycji oraz księża z Parafii w Wysowej-Zdroju.

W spotkaniu udział wzięli także, partnerzy projektu współpracy, członkowie Stowarzyszenia LGD, mieszkańcy powiatu gorlickiego oraz turyści. Imprezie towarzyszyły stoiska prezentujące wyroby regionalne lokalnych twórców ludowych, stoiska gastronomiczne przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich oraz Zespół regionalny Beskidy.

W ramach działalności Centrum planujemy organizować m.in. warsztaty, szkolenia, prelekcje z prezentacjami multimedialnymi, konferencje, spotkania tematyczne, kursy, degustacje tradycyjnych potraw, wystawy twórców ludowych i wiele innych. Centrum będzie miejscem służącym zachowaniu wieloletnich tradycji, w którym znajdować się będą m.in. materiały promocyjne, eksponaty, a także informacja na temat produktów i usług lokalnych oraz promocja oferty turystycznej tj. bazy noclegowo-wypoczynkowej, zasobów przyrodniczo-kulturalnych, imprez kulturalnych, rekreacyjnych, nie tylko obszaru LGD Beskid Gorlicki ale również z obszarów partnerskich LGD.

Dziękujemy serdecznie wszystkim przybyłym na tę uroczystość i zapraszamy do współpracy!

 


 

Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” działając na podstawie § 12 Regulaminu Rady Programowej zwołuje na dzień 18.12.2018 r. (tj. wtorek) posiedzenie Rady Programowej.

Posiedzenie odbędzie się w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”, przy ul. 11 Listopada 37 w Gorlicach, o godz. 14:00.

Porządek posiedzenia Rady Programowej:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego skuteczności.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Wydanie opinii w zakresie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy zawartej pomiędzy ZW a beneficjentem dla operacji w ramach naboru wniosków nr 1/2017:
  - omówienie wniosku o wydanie opinii w zakresie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy na realizację operacji w ramach naboru wniosków nr 1/2017,
  - wnioski formalne o wykluczenie Członka Rady Programowej z udziału w dokonywaniu oceny  i wyboru operacji,
  - ponowna ocena operacji w zakresie dotyczącym wnioskowanej zmiany umowy,
  - podjęcie uchwały.
 4. Wolne wnioski, dyskusja.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech