Misja

„Beskid Gorlicki - obszar rozwiniętej turystyki dziedzictwa kulturowego, bezpieczny, o dobrze rozwiniętej infrastrukturze, z poszanowaniem historii i różnorodności kultur, przyjazny dla mieszkańców i atrakcyjny dla turystów”.

 

KLIP FILMOWY

POZNAJ REGION Z AUDIOPRZEWODNIKIEM

WIRTUALNE ZWIEDZANIE

Aktualności

Termin przyjmowania formularzy rekrutacyjnych w III turze: 2 – 13 lipca 2018 r.

Zapraszamy wszystkie osoby spełniające poniższe kryteria:

➢ wiek 15 -29 lat;

➢ osoba nie pracująca i nie zarejestrowana w Urzędzie Pracy - osoba bierna zawodowo;

➢ osoba nie kształcąca się ani nie szkoląca;

➢ zamieszkująca  na  terenie  subregionu  sądeckiego tj. m. Nowy Sącz, powiat gorlicki, limanowski, nowosądecki.

 

W ramach projektu oferujemy:

➢ opiekę  i  wsparcie doradcy oraz pośrednika pracy, prowadzonej przez cały czas udziału w projekcie;

➢ szkolenia – uwzględniające indywidualne potrzeby;

➢ 6-cio miesięczne staże – umożliwiające nabycie doświadczenia zawodowego;

➢ dotacje na podjęcie działalności gospodarczej (max. 27 000 zł);

➢ granty na utworzenie stanowiska w formie telepracy;

➢ bony na zasiedlenie;

➢ wsparcie osób niepełnosprawnych.

 

Informujemy, że zgodnie z założeniami projektu WSZYSCY kandydaci zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz do wypełnienia i złożenia formularza rekrutacyjnego.

 

Szczegóły w zakładce PROJEKTY – KORONA SĄDECKA DLA MŁODYCH – REKRUTACJA oraz pod numerem telefonu 18 352 65 77.


 

W dniu 25 czerwca  2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie została podpisana umowa na realizację operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Umowa została podpisana na operację pn. ,,Sztukateria gipsowa jako innowacyjna usługa na obszarze LGD „Beskid Gorlicki” – zakup sprzętu i narzędzi w celu podjęcia działalności gospodarczej’’ na kwotę 60 tyś. zł (premia). 

Jest to pierwsza podpisana umowa w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Beskid Gorlicki” w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji.


 

W dniach 18-19.06.2018 r przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania „Beskid Gorlicki” uczestniczyli w wizycie studyjnej w Dolinie Karpia. Celem wizyty było zapoznanie uczestników z przykładem współpracy wielosektorowej w obszarze budowania Marki Lokalnej Doliny Karpia, dzięki współpracy międzysektorowej na obszarze 7 gmin oraz prezentacja funkcjonowania Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego w Zakrzowie.

Program wizyty pt. „Ekonomia społeczna pod lokalną marką” obejmował dobre praktyki w zakresie budowania partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej, wdrożenia mechanizmu marki lokalnej oraz innych metod sieciowania podmiotów ekonomii społecznej i producentów lokalnych we współpracy z samorządem, przykłady funkcjonującego mechanizmu marketingu produktów lokalnych we współpracy z lokalnymi partnerami, (inkubator przetwórstwa, sklepiki), przykłady działania podmiotów ekonomii społecznej w różnych formach (organizacja pozarządowa, spółdzielnia socjalna).

Wizyta studyjna odbyła się w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki”,  realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 9 Region Spójny Społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie Ekonomii Społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Dziękujemy wszystkim za wspólny wyjazd i zaangażowanie!


 

Termin przyjmowania formularzy rekrutacyjnych w II turze: 14 - 28 czerwca 2018 r.

Zapraszamy wszystkie osoby spełniające poniższe kryteria:

➢ wiek 15 -29 lat;

➢ osoba nie pracująca i nie zarejestrowana w Urzędzie Pracy - osoba bierna zawodowo;

➢ osoba nie kształcąca się ani nie szkoląca;

➢ zamieszkująca  na  terenie  subregionu  sądeckiego tj. m. Nowy Sącz, powiat gorlicki, limanowski, nowosądecki.

 

W ramach projektu oferujemy:

➢ opiekę  i  wsparcie doradcy oraz pośrednika pracy, prowadzonej przez cały czas udziału w projekcie;

➢ szkolenia – uwzględniające indywidualne potrzeby;

➢ 6-cio miesięczne staże – umożliwiające nabycie doświadczenia zawodowego;

➢ dotacje na podjęcie działalności gospodarczej (max. 27 000 zł);

➢ granty na utworzenie stanowiska w formie telepracy;

➢ bony na zasiedlenie;

➢ wsparcie osób niepełnosprawnych.

Informujemy, że zgodnie z założeniami projektu WSZYSCY kandydaci zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz do wypełnienia i złożenia formularza rekrutacyjnego.

Szczegóły w zakładce PROJEKTY – KORONA SĄDECKA DLA MŁODYCH – REKRUTACJA oraz pod numerem telefonu 18 352 65 77.


 

Stowarzyszenie LGD „Beskid Gorlicki” wraz z partnerami projektu współpracy „Nasze Lokalne Dziedzictwo - poznaj, szanuj, rozwijaj!” zaprasza 17 czerwca br. (niedziela) do udziału w Wyszehradzkim Festiwalu Kultur w Nawojowej.

Podczas imprezy będzie można oglądać i podziwiać występy zespołów regionalnych z Czech, Słowacji, Węgier i Polski. Ponadto będzie można wziąć udział w kiermaszach sztuki kulinarnej i rękodzieła artystycznego, a także skorzystać z darmowych atrakcji dla dzieci i dorosłych. Na Festiwalu w Nawojowej  obszar LGD "Beskid Gorlicki" prezentowały będą Mażoretki DOMINO z Dominikowic.

Chętnych do uczestnictwa w Festiwalu serdecznie zapraszamy!


 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech