Misja

„Beskid Gorlicki - obszar rozwiniętej turystyki dziedzictwa kulturowego, bezpieczny, o dobrze rozwiniętej infrastrukturze, z poszanowaniem historii i różnorodności kultur, przyjazny dla mieszkańców i atrakcyjny dla turystów”.

 

KLIP FILMOWY

POZNAJ REGION Z AUDIOPRZEWODNIKIEM

WIRTUALNE ZWIEDZANIE

Aktualności

Działając na podstawie § 25 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” na dzień 29.05.2018 r. (tj. wtorek) na godzinę 16:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gorlicach, przy ul. Bieckiej 3, sala konferencyjna nr 104.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” i przyjęcie porządku obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Przyjęcie protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia odbytego 30 stycznia 2018 r.
 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” oraz sprawozdania finansowego za 2017 r.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Programowej.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2017 r.
 9. Podjęcie Uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z pracy Zarządu i udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za 2017 r.
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Programowej.
 11. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 12. Przeprowadzenie wyborów Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej:
 • Powołanie Komisji Skrutacyjnej,
 • Zgłoszenie i prezentacja kandydatów na Prezesa i Członków Zarządu,
 • Wybór Prezesa Zarządu (głosowanie tajne), podjęcie uchwały,
 • Wybór Członków Zarządu (głosowanie tajne), podjęcie uchwały,
 • Zgłoszenie i prezentacja kandydatów na Przewodniczącego i Członków Komisji Rewizyjnej,
 • Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (głosowanie tajne), podjęcie uchwały,
 • Wybór Członków Komisji Rewizyjnej (głosowanie tajne), podjęcie uchwały.
 1. Zmiany zapisów Statutu LGD „Beskid Gorlicki”, przedstawienie proponowanych zmian, dyskusja, podjęcie uchwały.
 2. Zmiany zapisów Regulaminu Rady Programowej Stowarzyszenia pod nazwą Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”, przedstawienie proponowanych zmian, dyskusja, podjęcie uchwały.
 3. Sprawy różne, wolne wnioski.
 4. Zakończenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Beskid Gorlicki”.

W biurze LGD wyłożone jest do wglądu sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia, Rady Programowej i Komisji Rewizyjnej, protokół z poprzedniego Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz projekt zmian Statutu Stowarzyszenia.

Jednocześnie prosimy o uregulowanie składek członkowskich (24 zł). Przypominamy o nowym numerze rachunku bankowego: BGŻ BNP PARIBAS S.A  62 2030 0045 1110 0000 0427 5040 (wpłata składki z dopiskiem "składka członkowska").

Obecność członków Stowarzyszenia obowiązkowa. W przypadku niemożności wzięcia udziału w Walnym Zebraniu Członków  prosimy o usprawiedliwienie nieobecności.


 

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. we współpracy z Lokalną Grupą Działania „Beskid Gorlicki” zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego przy ul. 11 Listopada 43 w Gorlicach, dnia 21 maja 2018 r. (poniedziałek) o godz. 14:00.

Biorąc udział w wydarzeniu dowiecie się Państwo jak pozyskać pomoc finansową poprzez: możliwość dofinansowania szkoleń, możliwość prezentacji swojej oferty na targach zagranicznych, możliwość utworzenia firmy w oparciu o proinnowacyjne rozwiązania, możliwość wsparcia merytorycznego w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych, możliwość opracowania strategii zarządzania wiekiem i uzyskania bonu na doposażenie stanowiska pracy do 5000 zł, możliwość pozyskania środków finansowych i wsparcia doradczego na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz możliwość pozyskania pożyczki na efektywność energetyczną lub rewitalizację.

Oferta MARR S.A. kierowana jest do Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Jednostek Samorządu Terytorialnego, Przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą, Organizacji Pozarządowych, Wspólnot Mieszkaniowych, Instytucji otoczenia biznesu.

W trakcie spotkania będzie prezentowana oferta MARR S.A.:

 • Małopolskie Bony Rozwojowe,
 • Fundusz Seed Capital,
 • FabLab,
 • Doradztwo w pozyskiwaniu dofinansowania,
 • Power up your Business in Małopolska,
 • Lider CSR Zarządzanie wiekiem,
 • Pożyczka na efektywność energetyczną,
 • Pożyczka na rewitalizację,
 • Małopolski Fundusz Pożyczkowy,
 • Fundusz Pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych,
 • Fundusz Pożyczkowy dla organizacji pozarządowych,
 • Nowa inwestycja w Business Park Nad Drwiną.

Liczymy na Państwa udział!  Postaramy się odpowiedzieć na wiele trudnych pytań, które z pewnością będą miały realny wpływ na poprawę konkurencyjności biznesu. Chętnie poznamy także Państwa oczekiwania, co pozwoli wprowadzić nowe produkty skrojone do indywidualnych potrzeb.

Serdecznie zapraszamy!


 

Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” działając na podstawie § 12 Regulaminu Rady Programowej zwołuje na dzień 10.05.2018 r. (tj. czwartek) posiedzenie Rady Programowej. 

Posiedzenie odbędzie się w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”, przy ul. 11 Listopada 37 w Gorlicach, o godz. 17:00.

Porządek posiedzenia Rady Programowej:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego skuteczności.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Wydanie opinii w zakresie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy zawartej pomiędzy ZW a beneficjentem:
  - omówienie wniosku o wydanie opinii w zakresie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy na realizację operacji w ramach naboru wniosków nr 4/2017,

  - wnioski formalne o wykluczenie Członka Rady Programowej z udziału w dokonywaniu ponownej oceny operacji,
  - ponowna ocena operacji w zakresie dotyczącym wnioskowanej zmiany umowy,
  - podjęcie uchwały.
 4. Wolne wnioski, dyskusja.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Programowej LGD "Beskid Gorlicki"


 

W dniu 12 maja br. Stowarzyszenie LGD „Beskid Gorlicki” będzie uczestniczyło w Stobrawskim Festiwalu Produktu Turystycznego i Kulturowego w Namysłowie (woj. opolskie). Założeniem zaplanowanych w ramach  projektu współpracy "Nasze Lokalne Dziedzictwo- poznaj, szanuj, rozwijaj!" Festiwali,  jest prezentacja dorobku kulturowego obszaru LGD oraz rozpowszechnienie i promocja tradycji regionalnych.

Na Stobrawskim Festiwalu w Namysłowie nasz obszar prezentował będzie Łemkowski Zespół Folkowy Serencza. Ponadto  zaplanowana jest prezentacja rękodzieła artystycznego – koronki klockowej. Goście imprezy będą mieli niepowtarzalną okazję by przyglądnąć się pracy koronczarki, zaczerpnąć inspiracji oraz poznać tradycję naszego regionu.

 


 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech