Misja

„Beskid Gorlicki - obszar rozwiniętej turystyki dziedzictwa kulturowego, bezpieczny, o dobrze rozwiniętej infrastrukturze, z poszanowaniem historii i różnorodności kultur, przyjazny dla mieszkańców i atrakcyjny dla turystów”.

 

KLIP FILMOWY

KARPATING

POZNAJ REGION Z AUDIOPRZEWODNIKIEM

WIRTUALNE ZWIEDZANIE

 

Aktualności

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” informuje o wydłużeniu terminu przyjmowania wniosków o przyznanie prawa do posługiwania się Znakiem Promocyjnym KARPATING.

Wnioski można składać w terminie do 27 października 2020r. (tj. wtorek).

Wniosek można złożyć do godz. 16:00 w biurze Stowarzyszenia LGD „Beskid Gorlicki”.

Ze względu na stan epidemii Covid-19, dopuszcza się składanie wniosków za pośrednictwem poczty elektronicznej. Podpisane i zeskanowane dokumenty (wniosek wraz z załącznikami) można przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do godziny 24:00 dnia 27 października 2020 r.


 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” zaprasza przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji, dla których ważna jest promocja atrakcji lokalnych na prezentację zasad i warunków przystąpienia do Programu Marka Lokalna KARPATING.

Spotkanie odbędzie się 12 października 2020 r., o godz. 13.00 w Pawilonie Historii Miasta Gorlice (Rynek 2, 38-300 Gorlice).

Zaprezentowana zostanie idea marki lokalnej, dobre przykłady promocji produktów pod marką parasolową z Polski i UE.

Więcej informacji odnośnie spotkania oraz potwierdzenie przybycia pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Marka Lokalna KARPATING - zaproszenie na spotkanie


 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” ogłasza I nabór na użytkowników Znaku Promocyjnego KARPATING, który odbędzie się w dniach od 5 do 16 października 2020 r.

Marka lokalna KARPATING jest narzędziem promocji produktów i usług związanych z regionem, oferowanych przez twórców i usługodawców z obszaru powiatu gorlickiego, a także narzędziem promocji lub wsparcia inicjatyw mających znaczenie dla zrównoważonego rozwoju powiatu. Marka lokalna KARPATING powstała z potrzeby mieszkańców, podmiotów gospodarczych, organizacji społecznych i instytucji działających na rzecz zrównoważonego rozwoju powiatu gorlickiego w oparciu o lokalne zasoby obszaru oraz bogate dziedzictwo kulturowo-historyczne.


Rolą Znaku Promocyjnego KARPATING jest udzielanie rekomendacji dla produktów, usług i inicjatyw nim znakowanych, stwarzanie przestrzeni dla rozwoju ludzi i miejsc oraz budowanie przyjaznych relacji pomiędzy klientami, producentami i obszarem.

O prawo do używania i posługiwania się Znakiem Promocyjnym KARPATING mogą ubiegać się:
a) przedsiębiorcy posiadający siedzibę i faktycznie działający na obszarze powiatu gorlickiego, w tym będące przedsiębiorcami osoby, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców, w szczególności przedsiębiorcy prowadzący działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
b) osoby fizyczne prowadzące zorganizowaną działalność zarobkową wykonywaną we własnym imieniu i w sposób ciągły nie stanowiącą jednak działalności gospodarczej na mocy wyraźnego przepisu ustawy,
c) przedsiębiorcy posiadający oddział z siedzibą (siedzibą oddziału) na obszarze powiatu gorlickiego i faktycznie działający na tym obszarze,
d) organizacje (z wyłączeniem grup nieformalnych) posiadające siedzibę i faktycznie działające na obszarze powiatu gorlickiego, choćby nie posiadały statusu przedsiębiorcy, jeżeli posiadanie tego statusu nie jest wymagane dla zgodnego z prawem wprowadzania do obrotu zgłaszanego produktu/usługi lub realizowania inicjatywy,
e) posiadające osobowość prawną jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające siedzibę i działające na obszarze powiatu gorlickiego.


Przyznawanie znaku będzie odbywać się w trzech kategoriach:

1) produkt,
2) usługa,
3) inicjatywa.


Wnioski o przyznanie prawa do posługiwania się Znakiem Promocyjnym KARPATING można składać w terminie 5 - 16 października 2020 r. w godz. 8:00 - 16:00.  Wnioski należy składać w wersji papierowej w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” przy ul. 11 Listopada 37, 38-300 Gorlice. Liczy się data wpływu wniosku do biura stowarzyszenia.

Podmioty zainteresowane składaniem Wniosku o przyznanie prawa do używania i posługiwania się prosimy o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania, używania i posługiwania się Znakiem Promocyjnym KARPATING.

Osoby zainteresowane pomocą przy wypełnianiu wniosku prosimy o bezpośredni kontakt z biurem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” pod numerem telefonu 18/352-65-76 lub w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. 11 Listopada 37 w Gorlicach, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym).

 

Dokumentacja aplikacyjna:

- Regulamin przyznawania, używania i posługiwania się Znakiem Promocyjnym KARPATING.

- Załącznik 1 Kategorie produktów, usług i inicjatyw, dla których przyznaje się prawo do używania i posługiwania się Znakiem Promocyjnym KARPATING,

- Załącznik 2 Wzór Umowy Licencyjnej,

- Załącznik 3 Kryteria oceny,

- Załącznik 4 System Identyfikacji Wizualnej marki lokalnej KARPATING,

- Załącznik 5 Wzór Wniosku.


Nabór na użytkowników Znaku Promocyjnego KARPATING realizowany jest w ramach projektu współpracy "Marka lokalna narzędziem promocji obszarów LGD" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


 

 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech