Misja

„Beskid Gorlicki - obszar rozwiniętej turystyki dziedzictwa kulturowego, bezpieczny, o dobrze rozwiniętej infrastrukturze, z poszanowaniem historii i różnorodności kultur, przyjazny dla mieszkańców i atrakcyjny dla turystów”.

 

KLIP FILMOWY

POZNAJ REGION Z AUDIOPRZEWODNIKIEM

WIRTUALNE ZWIEDZANIE

Aktualności

30 czerwca 2017 rusza nabór na Bonny na Innowacje w Małopolsce w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje.

Działanie skierowane jest do przedsiębiorstw z sektora MŚP prowadzące działalność na terenie województwa małopolskiego. Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z dwóch możliwości finansowania:

Mały bon na innowacje – do 50 000 PLN wydatków kwalifikowanych

Duży bon na innowacje – do 100 000 PLN wydatków kwalifikowanych

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi:

  • 90% w przypadku wsparcia uzyskanego po raz pierwszy w ramach poddziałania 1.2.3 RPO WM;
  • 80% w przypadku wsparcia uzyskanego po raz drugi w ramach poddziałania 1.2.3 RPO WM;
  • 70% w przypadku wsparcia uzyskanego po raz trzeci i kolejny w ramach poddziałania 1.2.3 RPO WM.
Czytaj więcej...

Informujemy, że każdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w ramach działań zaplanowanych w LSR musi posiadać numer identyfikacyjny producenta nadawany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wniosek o wpis do ewidencji producentów (o ile taki dotychczas nie został nadany) należy składać w Powiatowym Biurze ARiMR.  W przypadku LGD „Beskid Gorlicki”, Biuro Powiatowe ARiMR przy ul. Wincentego Pola 2, 38-300 Gorlice.

Wniosek o wpis do ewidencji producentów


 

Jeśli działasz na rzecz dobra innych i otoczenia, w swojej aktywności kierujesz się bezinteresownością wspierając drugiego człowieka lub znasz osobę, która jest zaangażowana społecznie, prowadzi fundację i poświęca się dla innych? Zgłoś ją już teraz do nagrody „Kryształy Soli” lub „Amicus Hominum”, której patronuje Województwo Małopolskie.

W obydwu konkursach społeczników do nagrody z terenu Małopolski można zgłaszać do 30 czerwca 2017 r.

Nie czekaj, zgłoś do nagrody organizację, którą cenisz! 

Szczegółowe informacje na temat konkursów oraz formularze zgłoszeniowe, dostępne tutaj: Kryształy soli; Amicus Hominum   


 

Informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 30 maja 2017 r. ogłosiliśmy nabory wniosków w zakresie: podejmowanie oraz rozwijanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ogłoszenia o naborach wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami znajdują się w zakładce LSR 2014-2020 – Nabory – Ogłoszenie 1/2017, Ogłoszenie 2/2017.  

Wnioski będą przyjmowane w terminie od 14.06.2017 r. do 27.06.2017 r. Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze LGD oraz pod numerem tel. 18/352-65-77 w godz. od 8:00 do 16:00.


 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech