Misja

„Beskid Gorlicki - obszar rozwiniętej turystyki dziedzictwa kulturowego, bezpieczny, o dobrze rozwiniętej infrastrukturze, z poszanowaniem historii i różnorodności kultur, przyjazny dla mieszkańców i atrakcyjny dla turystów”.

 

KLIP FILMOWY

KARPATING

POZNAJ REGION Z AUDIOPRZEWODNIKIEM

WIRTUALNE ZWIEDZANIE

 

Aktualności

13 czerwca 2022 roku w Pijalni Wód Mineralnych w Wysowej-Zdroju odbyło się wręczenie kolejnych Certyfikatów uprawniających do używania i posługiwania się Znakiem Promocyjnym KARPATING.

W ramach konkursu przeprowadzonego przez LGD w 2022 roku Kapituła Znaku Promocyjnego KARPATING wyłoniła 7 podmiotów, które przez rok mogą posługiwać się Znakiem Promocyjnym KARPATING. Są to:

1. Monika Staszyńska – Produkt: Dżem mirabelkowy oraz Powidło śliwkowe, kategoria: Produkt spożywczy,

 1. Usługomat Zuzanna Długosz, działająca pod marką: Baba z gór – Usługa: Wspólne zwiedzanie świata nietoperzy w Izbach, kategoria: Oferta turystyczno-rekreacyjna, Oferta edukacyjna
 2. IWONA SZARY STUDIO ACTIVE SPORT I TURYSTYKA – Usługa: Odkryj KARPATING
  kategoria: Oferta turystyczno-rekreacyjna
 3. KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W KOBYLANCE – Produkt: WYLEPIANKI Z KOBYLANKI - ręcznie wylepiane pierogi z tradycyjnym nadzieniem ruskim i z kapusty słodkiej, kategoria: Produkt spożywczy
 4. MINERALE-MIERNIK SPÓŁKA JAWNA – Produkt: Tradycyjne chleby na zakwasiePowszechny, Pan Żytko, Ziarnucha, Leśnik, Francuz, Pani Chałka, kategoria: Produkt spożywczy
 1. Stowarzyszenie „Skrawek Nieba” – Usługa: Skrawek Natury - organizacja tematycznych imprez plenerowych w Skrawku Nieba, kategoria: Oferta turystyczno-rekreacyjna
 2. ”Uzdrowisko Wysowa” Spółka Akcyjna – Produkty:
  - Wody lecznicze ze źródeł w Wysowej-Zdroju (Lecznicza woda mineralna „Henryk”, Lecznicza woda mineralna „Józef”, Lecznicza woda mineralna „Franciszek” - w szklanym opakowaniu);
  oraz Naturalna woda mineralna – Wysowianka (Naturalna woda mineralna  wysokozmineralizowana „Wysowianka” z jodem, Naturalna woda mineralna niskozmineralizowana „Wysowianka Zdrój” - w szklanym opakowaniu)kategoria: Produkt spożywczy


Przez kolejne 2 lata Znakiem Promocyjnym KARPATING będą mogli nadal posługiwać się użytkownicy poprzedniej edycji konkursu:

 1. Stowarzyszenie „Skrawek Nieba” - Warsztaty kulinarne z tradycyjnej kuchni łemkowskiej
 2. MINERALE-MIERNIK SPÓŁKA JAWNA - Święto Rydza w Wysowej-Zdroju, Galicyjskie menu w Starym Domu Zdrojowym oraz Rydzowe specjały ze Starego Domu Zdrojowego
 3. ARTUR KOSIŃSKI Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ”AREX” - Wieszak drewniany odzieżowy personalizowany
 4. POLSKIE PIEKARNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA - PIERNIK KASZTELAN BIECKI
 5. Grzegorz Szpila - „KORONKARNIA” - Bransoletka Girlandka oraz Warsztaty Koronki Klockowej
 6. Miasto Gorlice - Gorlicki Jarmark Bożonarodzeniowy
 7. Gorlickie Centrum Kultury - „4 Strony Karpat” Festiwal Folkowy, który odbędzie się w ostatni weekend sierpnia,
 8. Bieckie Centrum Kultury - Kromer Festival Biecz – który odbędzie się w ostatni weekend lipca.

Na chwilę obecną posługiwanie się Znakiem Promocyjnym KARPATING przysługuje 13 podmiotom, oferującym łącznie 19 wyjątkowych produktów, usług i inicjatyw, opartych na bogatym dziedzictwie historycznym, kulturowym i przyrodniczym naszego obszaru.

Mamy nadzieję, że w ramach kolejnych konkursów ogłaszanych przez LGD „Beskid Gorlicki” lista będzie poszerzała się o nowych użytkowników Znaku Marki Lokalnej.

 


 

 

W 2022 roku Małopolska Izba Rolnicza realizuje operację współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Operacja pn. „Sztuka tworzenia wianków-warsztaty dla Kół Gospodyń Wiejskich”

Celem operacji jest podniesienie wiedzy, doskonalenie umiejętności, kultywowanie polskich tradycji ludowych oraz pielęgnowanie kolorowej i bogatej obrzędowości życia wiejskiego przez członkinie Kół Gospodyń Wiejskich w województwie małopolskim.Podczas sześciu 1-dniowych zajęć warsztatowych dla 90 przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatów: tatrzańskiego, nowotarskiego, limanowskiego, nowosądeckiego, gorlickiego i krakowskiego, zostanie przekazana przez instruktora wiedza teoretyczna i praktyczna w zakresie wyplatania wianków.

Zajęcia w grupach rozbudzą kreatywność uczestniczek, nauczą dokładności i staranności, przyczynią się do nabycia nowych umiejętności, jakim jest sztuka tworzenia wianków.Warsztaty poszerzą wiedzę uczestniczek na temat ziół, kwiatów i ich praktycznego wykorzystania w tworzeniu wianków a także rozwiną zmysł artystyczny. Przedstawicielki KGW, biorąc udział w warsztatach, zaangażują się w przekazanie zdobytych umiejętności młodemu pokoleniu mieszkanek wsi, co przyczyni się do integracji międzypokoleniowej i aktywizacji życia wiejskiego. Wymiana doświadczeń i integracja pomiędzy uczestniczkami będzie okazją do nawiązania współpracy pomiędzy przedstawicielami różnych Kół Gospodyń Wiejskich. Operacja przyczyni się też do pielęgnowania tradycji ludowych, jakim było wyplatanie wianków.

PARTNERZY PROJEKTU:

 

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl

www.prow.malopolska.pl     www.mir.krakow.pl


 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20.06.2022 r. Rada Programowa LGD "Beskid Gorlicki" dokonała oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach naboru nr 3/2022 Podejmowanie działalności gospodarczej.

Poniżej przedstawiamy wyniki oceny:

Protokół z posiedzenia Rady_20.06.2022


 

W dniu 9 czerwca 2022 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie została podpisana umowa na tzw. wsparcie przygotowawcze, w ramach którego zostanie opracowana Lokalna Strategia Rozwoju  na lata 2023 – 2027.

Umowa realizowana jest w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego PROW na lata 2014-2020 – II nabór wniosków.

Uzyskaliśmy kwotę 74 tyś. zł na realizację niezbędnych działań związanych z procesem przygotowania LSR. Realizacja nowej LSR będzie finansowana z dwóch źródeł: Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski.

Zapraszamy do aktywnego włączenia się w proces przygotowania strategii.


Źródło: www.malopolska.pl

Plan włączenia społeczności lokalnej

Harmonogram spotkań


 

Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” działając na podstawie § 12 Regulaminu Rady Programowej zwołuje na dzień 20.06.2022 r. (tj. poniedziałek) posiedzenie Rady Programowej.

Posiedzenie odbędzie się w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”, przy ul. 11 Listopada 37 w Gorlicach, o godz. 15:00.

Porządek posiedzenia Rady Programowej:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego skuteczności.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia, podjęcie uchwały.
 3. Ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru wniosków nr 3/2022 prowadzonego przez LGD:
 • omówienie wniosków o przyznanie pomocy, złożonych w ramach naboru wniosków,
 • wnioski formalne o wykluczenie Członka Rady Programowej z udziału w dokonywaniu oceny i wyboru operacji,
 • omówienie weryfikacji wniosków dokonanej przez zespół,
 • głosowanie w sprawie oceny zgodności operacji z LSR,
 • głosowanie w sprawie oceny operacji według kryteriów wyboru operacji,
 • głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia.

  4. Sporządzenie i zatwierdzenie listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru wniosków 3/2022.

  5. Sporządzenie i zatwierdzenie listy rankingowej w ramach naboru wniosków 3/2022.
  6. Wybór operacji do finansowania w ramach naboru wniosków 3/2022.
  7. Sporządzenie i zatwierdzenie listy operacji wybranych w ramach naboru wniosków 3/2022.
  8. Sporządzenie i zatwierdzenie listy operacji niewybranych w ramach naboru wniosków 3/2022.
  9. Wolne wnioski, dyskusja.
  10. Zamknięcie posiedzenia.

Zawiadomienie o posiedzeniu_RP


 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech