Misja

„Beskid Gorlicki - obszar rozwiniętej turystyki dziedzictwa kulturowego, bezpieczny, o dobrze rozwiniętej infrastrukturze, z poszanowaniem historii i różnorodności kultur, przyjazny dla mieszkańców i atrakcyjny dla turystów”.

 

KLIP FILMOWY

KARPATING

POZNAJ REGION Z AUDIOPRZEWODNIKIEM

WIRTUALNE ZWIEDZANIE

 

Aktualności

Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój u młodych ludzi umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

O dotacje do 8 500 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 lutego 2017 r. i trwające nie dłużej niż do 31 sierpnia 2017 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców. Termin składania wniosków upływa 25 października 2016 roku, do godziny 12.00.

Czytaj więcej


 

 

Serdecznie zapraszamy na konferencję p.n.: „Wieś Polska – Wieś Innowacyjna”. Konferencja odbędzie się w dniu 12 października 2016 r. podczas Międzynarodowych Targów Technologii i Produktów  dla Zrównoważonego Rozwoju i Usług Komunalnych POL-ECO-SYSTEM organizowanych na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Celem spotkania jest poszerzenie wiedzy w zakresie cyfryzacji i prosumenckości przez mieszkańców obszarów wiejskich.

Przewidziane w programie wystąpienia prelegentów  i przygotowane prezentacje przybliżą uczestnikom wiedzę  dotyczącą nowoczesnych technologii w zakresie cyfryzacji, oraz innowacji ekologicznych na obszarach wiejskich.

Szczegółowych informacji udzielają:

Joanna Kukulska  - tel. 797 901 115

Grzegorz Siwiński – tel. 797 901 116

 

Program konferencji

Formularz zgłoszenia


 

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2017 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO). Najbliższy termin składania ofert mija 28 września 2016 r.

Czytaj więcej


 

Stowarzyszenie LGD „Beskid Gorlicki zakończyło cykl spotkań informacyjno-konsultacyjnych w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Głównym celem spotkań było poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o wdrażaniu LSR, zasadach przyznawania pomocy, kryteriach wyboru operacji, zasadach przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy oraz omówienie podstawowych dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku w ramach planowanych naborów.

Spotkania adresowane były do mieszkańców powiatu gorlickiego zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania na realizację przedsięwzięć ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w szczególności osób z grup defaworyzowanych.

Dziękujemy przybyłym za obecność, za zaangażowanie!  

Zapraszamy do składania wniosków. Najbliższy nabór już w listopadzie br.


 

Informujemy, iż w dniu 29.09.2016r. (czwartek), w związku z jubileuszem 10-lecia Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” biuro czynne będzie do godz. 14.00.

Za utrudnienia przepraszamy.


 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech