Misja

„Beskid Gorlicki - obszar rozwiniętej turystyki dziedzictwa kulturowego, bezpieczny, o dobrze rozwiniętej infrastrukturze, z poszanowaniem historii i różnorodności kultur, przyjazny dla mieszkańców i atrakcyjny dla turystów”.

 

KLIP FILMOWY

KARPATING

POZNAJ REGION Z AUDIOPRZEWODNIKIEM

WIRTUALNE ZWIEDZANIE

 

Aktualności

Informujemy o realizacji projektu "Aktywna integracja - nowa szansa", którego celem jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału wżyciu społecznym osób z niepełnosprawnościami. Zainteresowanych zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu 504-582-522.

Szczegóły na plakacie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” ogłasza nabór Kandydatów na Członków Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” reprezentujących sektor publiczny, gospodarczy i społeczny.

Członkiem Rady Programowej może być osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna, która jest Członkiem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”.

Osoby fizyczne i prawne zainteresowane pracą w Radzie Programowej prosimy o zgłaszanie swoich kandydatur wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie wymagań do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”, przy ul. 11 Listopada 37, 38-300 Gorlice, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 stycznia 2017 roku (liczy się data wpływu do Biura LGD).

Czytaj więcej...

Działając na podstawie § 25 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania„Beskid Gorlicki” Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” na dzień 03 luty 2017 r. (tj. piątek) na godzinę 16:00 w Sali audiowizualnej Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach, przy ul. 11 Listopada 43, 38-300 Gorlice

Proponowany porządek obrad:

Czytaj więcej...

Ruszył nabór wniosków na realizację zadań publicznych z dziedziny kultury w ramach konkursu „Mecenat Małopolski”. Konkurs organizowany jest przez Małopolskę od 2004 roku. W tym roku zarząd województwa przeznaczył 2,6 mln zł na wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty kulturalnej regionu.

Głównym założeniem konkursu „Mecenat Małopolski” jest zwiększenie udziału sektora non-profit w realizacji zapisów strategii województwa małopolskiego dotyczących kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego. W tym roku organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, spółdzielnie, socjalne, kluby sportowe i spółki, które nie osiągają zysku z prowadzenia swojej działalności mogą ubiegać się o finansowe wsparcie projektów o dużych walorach artystycznych, promujące różnorodność kulturową regionu.

W ramach konkursu dofinansowane zostaną przede wszystkim zadania: wzmacniające tożsamość regionalną, prezentujące dzieła sztuki i niezależne inicjatywy artystyczne oraz promujące kulturę i tradycję mniejszości narodowych oraz grup etnicznych. Dofinansowanie otrzymają także inicjatywy digitalizujące dobra kultury, kreujące postawy obywatelskie i wzmacniające integrację międzypokoleniową.

Maksymalna kwota dotacji na realizowane projekty nie może być wyższa niż 80% całkowitych kosztów zadania. Terminy składania ofert upływają w ramach I naboru 31 stycznia 2017 r., w ramach II naboru 5 czerwca br., przy czym liczy się data wypływu wniosków do urzędu.

Dokumenty do pobrania i więcej szczegółów nt. konkursu TUTAJ


 

Ruszył nabór wniosków na realizację zadań zwiększających atrakcyjność turystyczną Małopolski. W tym roku zarząd województwa przeznaczył na ten cel ponad 1,3 mln zł. Do 3 lutego o wsparcie finansowe w ramach konkursu „Małopolska Gościnna” mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i stowarzyszenia prowadzące swą działalność w obszarze turystyki i krajoznawstwa.

To już kolejna edycja konkursu „Małopolska Gościnna”. W tym roku wsparcie mogą uzyskać zadania, które wpiszą się w jeden z trzech obszarów:

  1. Rozwój i promocja produktów turystyki kulturowej ze szczególnym uwzględnieniem szlaków dziedzictwa kulturowego i turystyki religijnej
  2. Realizację projektu zgłoszonego w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego – „Rower czy router? – czyli socjo podłączenie”
  3. Rozwój i promocja oferty turystycznej regionu, ze szczególnym uwzględnieniem oferty turystyki aktywnej, turystyki na terenach wiejskich oraz działań z zakresu integracji środowisk turystycznych

Do otwartego konkursu ofert mogą stawać organizacje pozarządowe i stowarzyszenia, które wśród swoich celów statutowych mają zadania związane z turystyką i krajoznawstwem. Maksymalna kwota dotacji na realizowane projekty nie może być wyższa niż 80% całkowitych kosztów zadania. Dokumenty należy złożyć w terminie do 03.02.2017 r. 

Dokumenty do pobrania i więcej szczegółów nt. konkursu TUTAJ


 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech