Misja

„Beskid Gorlicki - obszar rozwiniętej turystyki dziedzictwa kulturowego, bezpieczny, o dobrze rozwiniętej infrastrukturze, z poszanowaniem historii i różnorodności kultur, przyjazny dla mieszkańców i atrakcyjny dla turystów”.

 

KLIP FILMOWY

KARPATING

POZNAJ REGION Z AUDIOPRZEWODNIKIEM

WIRTUALNE ZWIEDZANIE

 

Aktualności

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że dnia 21 lutego 2017 r. zostaje zawieszone działanie generatora wniosków o przyznanie pomocy dla operacji „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” dla poddziałania 19.2 w zakresie operacji z podejmowania działalności gospodarczej oraz dla operacji z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Do czasu jego ponownego uruchomienia wnioski należy przygotowywać z wykorzystaniem dostępnych edytowalnych dokumentów (excel i word).


 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” ogłasza nabór Kandydatów na Członka Rady Programowej  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” reprezentujących sektor społeczny z obszaru Gminy Ropa.

Członkiem Rady Programowej może być osoba fizyczna lub osoba prawna, która jest Członkiem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”.

Osoby fizyczne i prawne zainteresowane pracą w Radzie Programowej prosimy o zgłaszanie swoich kandydatur wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie wymagań do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”, przy ul. 11 Listopada 37, 38-300 Gorlice, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lutego 2017 roku (liczy się data wpływu do Biura LGD).

Czytaj więcej...

Działając na podstawie § 25 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” na dzień 27 luty 2017 r. (tj. poniedziałek) na godzinę 15:30 w Sali audiowizualnej Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach, przy ul. 11 Listopada 43, 38-300 Gorlice.

Proponowany porządek obrad:

Czytaj więcej...

Serdecznie zapraszamy mieszkańców naszego obszaru do  zgłaszania uwag, wniosków, sugestii dotyczących zapisów w LSR, procedur oceny i wyboru operacji, kryteriów wyboru operacji i grantobiorców.

Zmiany dotyczące zapisów w LSR, procedur wyboru i oceny operacji, kryteriów wyboru operacji i grantobiorców wynikają z regulacji prawnych oraz zgłaszanych uwag przez potencjalnych beneficjentów korzystających z doradztwa LGD.

1. Procedura oceny i wyboru operacji – operacje indywidualne

2. Procedura oceny i wyboru operacji – operacje własne

3. Procedura oceny i wyboru grantobiorców

4. Kryteria wyboru operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

5. Kryteria wyboru operacji w zakresie rozwijania działalności gospodarczej

6. Kryteria wyboru operacji w zakresie inkubatorów przetwórstwa lokalnego, wspierania współpracy między podmiotami, rozwoju rynków zbytu

7. Kryteria wyboru operacji w zakresie integracji i aktywizacji, ochrony dziedzictwa i promocji obszaru

8. Kryteria wyboru grantobiorców

9. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

Uwagi,  wnioski, sugestie dotyczące procedur oceny i wyboru operacji prosimy zgłaszać na formularzu – pobierz plik

Uwagi, wnioski, sugestie dotyczące kryteriów wyboru operacji i grantobiorców prosimy zgłaszać na formularzu – pobierz plik

Uwagi, wnioski, sugestie dotyczące LSR prosimy zgłaszać na formularzu - pobierz plik 

Proponowane zmiany dotyczące załączonych dokumentów prosimy zgłaszać do biura Stowarzyszenia LGD „Beskid Gorlicki” na formularzu zmian, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 21 lutego br.


 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” i Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych, lokalnych liderów, przedsiębiorców oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców miasta i powiatu gorlickiego na spotkanie pn. „Marka lokalna  – nasze powody do dumy, szansa dla rozwoju  regionu, produktów lokalnych i ekonomii społecznej”.
Spotkanie odbędzie się w dniu  21 lutego 2017r. (wtorek) w godz. 11:00 - 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Gorlice przy ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice.

Cele spotkania: poszukiwanie i odkrywanie wyróżników miejsca, możliwych korzyści dla podmiotów ekonomii społecznej, mieszkańców, inwestorów i turystów z kontaktu z regionem, wyjątkowych cech produktów i usług lokalnych z Beskidu Gorlickiego.

W programie spotkania:

1. Przedstawienie celów spotkania i procesu budowania marki lokalnej obszaru Beskidu Gorlickiego,

2.Budowanie marki lokalnej - wprowadzenie, dobre praktyki,

3. Wartość miejsca – poszukiwanie wyróżników i atutów miejsca, 

4. Region na rynku – identyfikacja korzyści dla mieszkańców, podmiotów ekonomii społecznej,  przedsiębiorców, inwestorów, turystów i innych interesariuszy,

5. Produkt lokalny z Beskidu Gorlickiego.

Spotkanie odbędzie się w ramach budowania wspólnej marki dla obszaru Beskid Gorlicki – partnerskiej inicjatywy Gmin, Miast, organizacji pozarządowych i mieszkańców. Poprowadzi je Olga Gałek (Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych).

Serdecznie zapraszamy!


 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech