Misja

„Beskid Gorlicki - obszar rozwiniętej turystyki dziedzictwa kulturowego, bezpieczny, o dobrze rozwiniętej infrastrukturze, z poszanowaniem historii i różnorodności kultur, przyjazny dla mieszkańców i atrakcyjny dla turystów”.

 

KLIP FILMOWY

POZNAJ REGION Z AUDIOPRZEWODNIKIEM

WIRTUALNE ZWIEDZANIE

Aktualności

16 lipca 2017 r Gminny Ośrodek Kultury w Ropie zaprasza na II edycję Biennale Sztuki Ludowej i Rękodzieła. W ramach imprezy zaplanowane są koncerty zespołów regionalnych, cykl towarzyszących warsztatów, wystawy prac rękodzielniczych i stoiska wystawienniczo – handlowe. 

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy!


 

Zapraszamy do zapoznania się z nowym zaktualizowanym harmonogramem planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020. Nowy harmonogram znajduje się w zakładce LSR 2014-2020 – Harmonogram naborów wniosków.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.


 

Informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 30 czerwca 2017 r. ogłosiliśmy nabory wniosków w następujących zakresach:

1. Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi (Ogłoszenie 3/2017)

2. Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych (Ogłoszenie 4/2017), które: 

  • umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siedzibą dróg publicznych 
    albo 
  • skracają dystans lub czas dojazd udo tych obiektów 

3. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – w ramach przedsięwzięcia: Budowa nowej lub poprawa stanu istniejącej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (Ogłoszenie 5/2017)

4. Budowa lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – w ramach przedsięwzięcia: Tworzenie warunków do kultywowania i rozwoju lokalnych tradycji  (Ogłoszenie 6/2017)

Ogłoszenia o naborach wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami znajdują się w zakładce LSR 2014-2020 – Nabory – Nabory aktualne.

Wnioski będą przyjmowane w terminie od 17.07.2017 r. do 07.08.2017 r. Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze LGD oraz pod numerem tel. 18/352-65-77 w godz. od 8:00 do 16:00.


 

UWAGA!

Przypominamy iż jutro, 27 czerwca 2017 roku upływa termin zakończenia naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu podejmowania (1/2017) oraz rozwijania działalności gospodarczej (2/2017). Wnioski można składać do godziny 16:00.

Wnioski, które nie zostaną zarejestrowane do godz. 16.00 – zostaną ocenione jako niezgodne z LSR a tym samym nie będą podlegały wyborowi.

Prosimy zatem o zarezerwowanie odpowiedniej ilości czasu na złożenie wniosku.


 

Informujemy, że w dniu 13.06.2017r.  została  zaktualizowana Informacja pomocnicza dla Wnioskodawców przy składaniu wniosku o przyznanie pomocy. Zmiany zostały oznaczone kolorem żółtym.

INFORMACJA POMOCNICZA

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.