Misja

„Beskid Gorlicki - obszar rozwiniętej turystyki dziedzictwa kulturowego, bezpieczny, o dobrze rozwiniętej infrastrukturze, z poszanowaniem historii i różnorodności kultur, przyjazny dla mieszkańców i atrakcyjny dla turystów”.

 

KLIP FILMOWY

KARPATING

POZNAJ REGION Z AUDIOPRZEWODNIKIEM

WIRTUALNE ZWIEDZANIE

 

Aktualności

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” ogłasza II nabór na użytkowników Znaku Promocyjnego KARPATING, który odbędzie się w dniach od 3 do 17 stycznia 2022r.

Marka lokalna KARPATING jest narzędziem promocji produktów i usług związanych z regionem, oferowanych przez twórców i usługodawców z obszaru powiatu gorlickiego, a także narzędziem promocji lub wsparcia inicjatyw mających znaczenie dla zrównoważonego rozwoju powiatu. Marka lokalna KARPATING powstała z potrzeby mieszkańców, podmiotów gospodarczych, organizacji społecznych i instytucji działających na rzecz zrównoważonego rozwoju powiatu gorlickiego w oparciu o lokalne zasoby obszaru oraz bogate dziedzictwo kulturowo-historyczne.

Rolą Znaku Promocyjnego KARPATING jest udzielanie rekomendacji dla produktów, usług i inicjatyw nim znakowanych, stwarzanie przestrzeni dla rozwoju ludzi i miejsc oraz budowanie przyjaznych relacji pomiędzy klientami, producentami i obszarem.

O prawo do używania i posługiwania się Znakiem Promocyjnym KARPATING mogą ubiegać się:
a) przedsiębiorcy posiadający siedzibę i faktycznie działający na obszarze powiatu gorlickiego, w tym będące przedsiębiorcami osoby, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców, w szczególności przedsiębiorcy prowadzący działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
b) osoby fizyczne prowadzące zorganizowaną działalność zarobkową wykonywaną we własnym imieniu i w sposób ciągły nie stanowiącą jednak działalności gospodarczej na mocy wyraźnego przepisu ustawy,
c) przedsiębiorcy posiadający oddział z siedzibą (siedzibą oddziału) na obszarze powiatu gorlickiego i faktycznie działający na tym obszarze,
d) organizacje (z wyłączeniem grup nieformalnych) posiadające siedzibę i faktycznie działające na obszarze powiatu gorlickiego, choćby nie posiadały statusu przedsiębiorcy, jeżeli posiadanie tego statusu nie jest wymagane dla zgodnego z prawem wprowadzania do obrotu zgłaszanego produktu/usługi lub realizowania inicjatywy,
e) posiadające osobowość prawną jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające siedzibę i działające na obszarze powiatu gorlickiego.

Przyznawanie znaku odbywa się w trzech kategoriach:
1) produkt,
2) usługa,
3) inicjatywa.

Wnioski o przyznanie prawa do posługiwania się Znakiem Promocyjnym KARPATING można składać w terminie 3 - 17 stycznia 2022 r. w godz. 8:00 - 16:00.  Wnioski należy składać w wersji papierowej w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” przy ul. 11 Listopada 37, 38-300 Gorlice. Liczy się data wpływu wniosku do biura Stowarzyszenia.

Podmioty zainteresowane składaniem Wniosku o przyznanie prawa do używania i posługiwania się prosimy o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania, używania i posługiwania się Znakiem Promocyjnym KARPATING.

Osoby zainteresowane pomocą przy wypełnianiu wniosku prosimy o bezpośredni kontakt z biurem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” pod numerem telefonu 18/352-65-76, 512-028-092 lub w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. 11 Listopada 37 w Gorlicach, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym).

Dokumentacja aplikacyjna:

Lista podmiotów uprawnionych do używania i posługiwania się Znakiem Promocyjnym KARPATING w ramach I naboru wniosków na użytkowników znaku.


 

Z przyjemnością informujemy, że Zarząd Federacji LGD Małopolska przyjął w poczet członków kolejne Stowarzyszenie - Dolinę Karpia. Dziękujemy za zaufanie. Federację tworzy obecnie 8 Lokalnych Grup Działania, poza LGD "Beskid Gorlicki" oraz Stowarzyszeniem Dolina Karpia są to: LGD "Przyjazna Ziemia Limanowska", LGD "Perły Beskidu Sądeckiego", LGD "Miedzy Dalinem a Gościbią", LGD "Dolina Raby", LGD Korona Sądecka oraz Gościniec 4 Żywiołów.

 


 

Stowarzyszenie  „Skrawek Nieba” w Łosiu  planuje poszerzenie oferty w ramach odpłatnej działalności statutowej poprzez wprowadzenie nowej oferty jaką będzie organizacja tematycznych imprez plenerowych pn: „Skrawek Natury”, organizowanych na łące połączonych ze szkoleniami dot. dekoracji i nakrywania do stołu, sztuki układania kwiatów i etykiety savoir vivre.  Imprezy będą się odbywać się w okresie letnim, w kameralnych grupach. Podczas imprez będą  serwowane dania i potrawy sporządzane na bazie ekologicznych, lokalnych produktów według tradycyjnych receptur firmowanych marką Karpating.

W ramach oferty będą wprowadzane również nowe usługi min.: wieczór herbaciany oraz degustacja potraw kuchni łemkowskiej.

Serdecznie zapraszamy.

Oferta_Skrawek Nieba


 

Informujemy o kolejnej aktualizacji harmonogramu planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020. Nowy harmonogram znajduje się w zakładce LSR 2014-2020 – Harmonogram naborów wniosków.


 

Budowa małej architektury turystycznej na obszarze LGD "Beskid Gorlicki" w ilości 13 sztuk w czterech wariantach (I-IV), zgodnie z projektami architektoniczno-budowlanymi oraz przedmiarami robót zamieszczonymi jako załącznik do niniejszego zapytania.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Przedmiar robót_wariant I
Przedmiar robót_wariant II
Przedmiar robót_wariant III
Przedmiar robót_wariant IV
MOR_wariant I
MOR_wariant II
MOR_wariant III
MOR_wariant IV


 

 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech