Misja

„Beskid Gorlicki - obszar rozwiniętej turystyki dziedzictwa kulturowego, bezpieczny, o dobrze rozwiniętej infrastrukturze, z poszanowaniem historii i różnorodności kultur, przyjazny dla mieszkańców i atrakcyjny dla turystów”.

 

KLIP FILMOWY

POZNAJ REGION Z AUDIOPRZEWODNIKIEM

WIRTUALNE ZWIEDZANIE

Aktualności

Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji zaprasza na bezpłatne szkolenie "Innowacje w firmie – diagnozowanie potrzeb i zarządzanie innowacją w przedsiębiorstwie" - 6 września 2016, ul. Szlak 73a Kraków.

Formularz zgłoszenia oraz program dostępne są na stronie internetowej http://mistia.org.pl/cwp2/

Szczegółowe informacje o szkoleniu pod numerem telefonu 12 633 51 54

W imieniu organizatorów zapraszamy!


 

W piątek 12-go sierpnia br. pracownicy biura LGD spotkali się z mieszkańcami gminy Biecz i okolic podczas lokalnej imprezy Kromer Festiwal zorganizowanej przez Gminę Biecz.

Pracownicy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Beskid Gorlicki" informowali mieszkańców gminy o wdrażaniu LSR oraz o możliwościach pozyskania dotacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

LGD rozdysponowała ulotki informujące o zasadach przyznawania pomocy w ramach wdrażania LSR oraz materiały informacyjne o zrealizowanych projektach w ramach poprzedniego okresu programowania.

 


 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” zaprasza na stoisko informacyjne do Biecza w dniu 12 sierpnia br. (piątek) od godz. 12.00-16.00 na Rynek główny.

W ramach uroczystości KROMER FESTIWAL 2016 pracownicy biura LGD „Beskid Gorlicki” będą informować zainteresowanych mieszkańców obszaru LGD o głównych założeniach LSR na lata 2014-2020 oraz możliwościach otrzymania dofinansowania na realizację własnych pomysłów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.

Serdecznie zapraszamy!


 

Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza przedstawicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województw: podkarpackiego, małopolskiego i świętokrzyskiego do wzięcia udziału w szkoleniu oraz doradztwie z zakresu prawa zamówień publicznych z uwzględnieniem nowych rozporządzeń.

Termin szkolenia:

Województwo małopolskie: Grupa I – 17-18, 24-25 sierpnia Kraków

Szczegółowe informacje na stronie Podkarpackiej Akademii Przedsiębiorczości

 

Zapraszamy do udziału w szkoleniu!