Misja

„Beskid Gorlicki - obszar rozwiniętej turystyki dziedzictwa kulturowego, bezpieczny, o dobrze rozwiniętej infrastrukturze, z poszanowaniem historii i różnorodności kultur, przyjazny dla mieszkańców i atrakcyjny dla turystów”.

 

KLIP FILMOWY

POZNAJ REGION Z AUDIOPRZEWODNIKIEM

WIRTUALNE ZWIEDZANIE

Aktualności

W sobotę 1-go października br. LGD „Beskid Gorlicki” uczestniczyła ze stoiskiem informacyjnym w 9 edycji Święta Rydza.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Beskid Gorlicki" kontynuuje kampanię informacyjno-promocyjną z mieszkańcami w zakresie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność oraz możliwości uzyskania wsparcia w ramach LSR 2014-2020.

Stoisko Stowarzyszenia cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców obszaru. Podczas imprezy można było otrzymać bezpłatne materiały informujące o zasadach przyznawania pomocy w ramach wdrażania LSR oraz o zrealizowanych projektach w ramach poprzedniego okresu programowania.


 

W związku z udziałem pracowników Biura oraz członków Rady Programowej  Stowarzyszenia LGD „Beskid Gorlicki” w szkoleniu, informujemy, iż w dniach 10-11 października  2016 r. biuro Stowarzyszenia będzie nieczynne. W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 512 028 092

Za utrudnienia przepraszamy.


 

W dniach od 6 do 9 października br. w Bobowej odbywa się XVII Międzynarodowy Festiwal Koronki Klockowej.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” będzie tam 9-go października (niedziela) ze swoim stoiskiem informacyjnym. Stoisko będzie okazją zarówno do przekazania zainteresowanym mieszkańcom obszaru LGD informacji na temat możliwości pozyskania środków na realizację projektów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju jak i integracji ze środowiskiem lokalnym.

Serdecznie zapraszamy!


 

W dniach 10-11 października br. członkowie Rady Programowej oraz pracownicy Biura LGD „Beskid Gorlicki” brali udział w szkoleniu, w związku z przygotowaniem się organu decyzyjnego i Biura Stowarzyszenia do wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju  na lata 2014-2020.

W pierwszym dniu szkolenia szczegółowo omówiono: podstawy prawne wdrażania LSR, zapisy LSR, procedury wyboru i oceny operacji i ustalanie kwot wsparcia oraz dokonywanie wyboru grantobiorców w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.

Drugi dzień szkolenia został poświęcony kryteriom wyboru operacji oraz dokumentacji z posiedzeń Rady dotyczących wyboru operacji. Szkolenie zakończyło się testem.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w szkoleniu.


 

W minioną niedzielę 9 października br. pracownicy biura LGD spotkali się z mieszkańcami gminy Bobowa i okolic podczas XVII Międzynarodowego Festiwalu Koronki Klockowej w Bobowej.

Pracownicy Stowarzyszenia LGD "Beskid Gorlicki" informowali zainteresowanych mieszkańców gminy o wdrażaniu LSR oraz o możliwościach pozyskania środków unijnych za pośrednictwem LGD „Beskid Gorlicki” w ramach PROW 2014-2020. Podczas imprezy można było otrzymać bezpłatne materiały informujące o zasadach przyznawania pomocy w ramach wdrażania LSR oraz o zrealizowanych projektach w poprzednim okresie programowania.