LSR

Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Objętych Działaniem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Beskid Gorlicki" - aktualizacja z dnia
11 czerwca 2014 r.  - plik do pobrania

Zgodnie z zapisami LSR, zadania realizowane przez LGD „Beskid Gorlicki” przyczyniały się do osiągnięcia celów ogólnych, takich jak: poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru LGD oraz przypisanym im celów szczegółowych.

Działania w ramach których można było ubiegać się o dofinansowanie:

-        Małe projekty

-        Odnowa i rozwój wsi

-        Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

-        Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

W latach 2009-2014 LGD prowadziło nabory wniosków w ramach powyższych działań. W naborach tych do LGD złożono 373 wnioski, z czego 179 zostało wybranych do finansowania. Ostatecznie zrealizowano i rozliczono 133 operacje na łączną kwotę 8174725,13 zł

Przykładowe realizacje projektów zawarto w materiałach promocyjnych opracowanych przez LGD.

Sprawozdania z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Beskid Gorlicki" za okres 2009-2015

 

 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech