Marka lokalna narzędziem promocji obszarów LGD

Celem projektu współpracy "Marka lokalna narzędziem promocji obszarów LGD" jest wzrost rozpoznawalności marek lokalnych  Partnerów projektu - tj. Marki Lokalnej KARPATING (Stowarzyszenie LGD „Beskid Gorlicki”) oraz Marki Lokalnej Dolina Karpia (Stowarzyszenie Dolina Karpia) poprzez kampanię informacyjno-promocyjną oraz wykreowanie produktu łączącego marki lokalne partnerów projektu.

Marki lokalne to narzędzia promocji produktów i usług związanych z regionem, oferowanych przez lokalnych twórców i usługodawców,  a także narzędzia promocji lub wsparcia inicjatyw mających znaczenie dla zrównoważonego rozwoju obszaru. Marki lokalne partnerów projektu powstały z potrzeby mieszkańców, podmiotów gospodarczych, organizacji i instytucji działających na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów w oparciu o lokalne zasoby obszaru oraz bogate dziedzictwo kulturowo-historyczne.

Działania realizowane w ramach projektu współpracy przyczyniły będą się do wzmocnienia potencjału marki lokalnej oraz wymianie wiedzy i doświadczeń w budowaniu i zarządzaniu marką lokalną. 

Działania zrealizowane w ramach projektu przez LGD "Beskid Gorlicki" to m.in.

  • wizyta studyjna po obszarze Stowarzyszenia Dolina Karpia - czytaj więcej
  • konkurs na użytkowników Znaku Promocyjnego KARPATING - czytaj więcej
  • wykreowanie produktu łączącego marki lokalne Partnerów projektu - tj. potrawy łączącej karpia i rydza oraz przeprowadzenie degustacji tych potraw - czytaj więcej

Prezentacja produktów, usług i inicjatyw posiadających prawo do używania i posługiwania się Znakiem Promocyjnym KARPATING, prezentacja potencjalnych produktów mogących ubiegać się o posiadanie takiego znaku, prezentacja produktów objętych Znakiem Marki Lokalnej Dolina Karpia oraz degustacja wykreowanych w ramach projektu potraw odbyła się 26 czerwca 2021r. podczas Giełdy lokalnej w Wapiennem.

Fotorelacja z Giełdy lokalnej

Produkty objęte Znakiem Marki Lokalnej KARPATING oraz Marki Lokalnej Dolina Karpia umieszczono w zakupionych regałach, zlokalizowanych w Bieczu, Bobowej, Gorlicach oraz Wysowej-Zdroju.

Poprzez realizację zintegrowanych działań informacyjno-promocyjnych skierowanych do różnorodnego grona odbiorców wzrosła świadomość mieszkańców i turystów o potencjale, jaki posiadają obszary partnerskich LGD i możliwościach jego wykorzystania oraz o już istniejących produktach/usługach objętych znakiem promocyjnym Marki Lokalnej KARPATING oraz Marki Lokalnej Dolina Karpia.

 

 


Operacja pn. "Marka lokalna narzędziem promocji obszarów LGD" mająca na celu wzrost rozpoznawalności marki lokalnej poprzez kampanię informacyjno-promocyjną oraz wykreowanie produktu łączącego marki lokalne partnerów projektu do dnia złożenia wniosku o płatność końcową, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie oraz realizacja działań w zakresie współpracy z lokalna grupą działania" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech