Rada Programowa

REGULAMIN RADY PROGRAMOWEJ_aktualizacja 02.06.2023r.

Kadencja Rady Programowej na lata 2021-2025

Skład Rady Programowej od dnia 04.01.2024

L.p.

Członek Rady

Reprezentowany sektor

Funkcja

1

Gmina Moszczenica, reprezentowana przez – Jerzy Wałęga

publiczny

Przewodniczący Rady

2

Gmina Uście Gorlickie, reprezentowana przez – Dorota Telep-Michalak

publiczny

Członek Rady

3

Grażyna Koryga indywidualny przedsiębiorca (prowadzący działalność pod firmą: Grażyna Koryga – „REH-MED” Rehabilitacja) działający osobiście – Grażyna Koryga

gospodarczy

Członek Rady

4

Anna Tylawska

gospodarczy

Członek Rady

5

Maria Bartoszek

społeczny

Członek Rady

6

Renata Chrząścik

gospodarczy

Sekretarz Rady

7

Artur Guzik indywidualny przedsiębiorca (prowadzący działalność pod firmą: GUZIK ARTUR Sklep Spożywczo-Przemysłowy "REMIK") działający osobiście - Artur Guzik

gospodarczy 

Członek Rady

8

Stowarzyszenie Miłośników Teatru w Szalowej, reprezentowane przez – Włodzimierz Biskup

społeczny

Zastępca Przewodniczącego Rady

9

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Libuskiej, reprezentowane przez Joanna Majorek

społeczny

Członek Rady

10

Maria Zagórska

społeczny

Członek Rady

11

Aleksandra Gołąb

społeczny

Członek Rady

 

Skład Rady Programowej od dnia 31.01.2022

L.p.

Członek Rady

Reprezentowany sektor

Funkcja

1

Gmina Moszczenica, reprezentowana przez – Jerzy Wałęga

publiczny

Przewodniczący Rady

2

Gmina Uście Gorlickie, reprezentowana przez – Dorota Telep-Michalak

publiczny

Członek Rady

3

Grażyna Koryga indywidualny przedsiębiorca (prowadzący działalność pod firmą: Grażyna Koryga – „REH-MED” Rehabilitacja) działający osobiście – Grażyna Koryga

gospodarczy

Członek Rady

4

Anna Tylawska

gospodarczy

Członek Rady

5

Maria Bartoszek

społeczny

Członek Rady

6

Renata Chrząścik

społeczny

Sekretarz Rady

7

Monika Staszyńska

społeczny

Członek Rady

8

Stowarzyszenie Miłośników Teatru w Szalowej, reprezentowane przez – Włodzimierz Biskup

społeczny

Zastępca Przewodniczącego Rady

9

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Libuskiej, reprezentowane przez Joanna Majorek

społeczny

Członek Rady

10

Maria Zagórska

społeczny

Członek Rady

11

Aleksandra Gołąb

społeczny

Członek Rady

 

Skład Rady Programowej od dnia 27.09.2021

L.p.

Członek Rady

Reprezentowany sektor

Funkcja

1

Gmina Moszczenica, reprezentowana przez – Jerzy Wałęga

publiczny

Przewodniczący Rady

2

Gmina Uście Gorlickie, reprezentowana przez – Dorota Telep-Michalak

publiczny

Członek Rady

3

Alicja Korzeń indywidualny przedsiębiorca (prowadzący działalność pod firmą: Alicja Korzeń Biuro Rachunkowe) działający osobiście – Alicja Korzeń

gospodarczy

Członek Rady

4

Grażyna Koryga indywidualny przedsiębiorca (prowadzący działalność pod firmą: Grażyna Koryga – „REH-MED” Rehabilitacja) działający osobiście – Grażyna Koryga

gospodarczy

Członek Rady

5

Anna Tylawska

gospodarczy

Członek Rady

6

Maria Bartoszek

społeczny

Członek Rady

7

Renata Chrząścik

społeczny

Sekretarz Rady

8

Monika Staszyńska

społeczny

Członek Rady

9

Stowarzyszenie Miłośników Teatru w Szalowej, reprezentowane przez – Włodzimierz Biskup

społeczny

Zastępca Przewodniczącego Rady

10

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Libuskiej, reprezentowane przez Joanna Majorek

społeczny

Członek Rady

11

Maria Zagórska

społeczny

Członek Rady

12

Aleksandra Gołąb

społeczny

Członek Rady

 

Kadencja Rady Programowej na lata 2017-2021

Skład Rady Programowej od dnia 30.01.2018

L.p.

Członek Rady

Reprezentowany sektor

Funkcja

1

Gmina Moszczenica, reprezentowana przez – Jerzy Wałęga

publiczny

Przewodniczący Rady

2

Gmina Uście Gorlickie, reprezentowana przez – Dorota Telep-Michalak

publiczny

Członek Rady

3

Alicja Korzeń indywidualny przedsiębiorca (prowadzący działalność pod firmą: Alicja Korzeń Biuro Rachunkowe) działający osobiście – Alicja Korzeń

gospodarczy

Członek Rady

4

Grażyna Koryga indywidualny przedsiębiorca (prowadzący działalność pod firmą: Grażyna Koryga – „REH-MED” Rehabilitacja) działający osobiście – Grażyna Koryga

gospodarczy

Członek Rady

5

Anna Tylawska

gospodarczy

Członek Rady

6

Maria Bartoszek

społeczny

Członek Rady

7

Renata Chrząścik

społeczny

Sekretarz Rady

8

Monika Staszyńska

społeczny

Członek Rady

9

Stowarzyszenie Miłośników Teatru w Szalowej, reprezentowane przez – Włodzimierz Biskup

społeczny

Zastępca Przewodniczącego Rady

10

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Libuskiej, reprezentowane przez Joanna Majorek

społeczny

Członek Rady

11

Maria Zagórska

społeczny

Członek Rady

 

Skład Rady Programowej od dnia 05.01.2018

L.p.

Członek Rady

Reprezentowany sektor

Funkcja

1

Gmina Moszczenica, reprezentowana przez – Jerzy Wałęga

publiczny

Przewodniczący Rady

2

Gmina Uście Gorlickie, reprezentowana przez – Dorota Telep-Michalak

publiczny

Członek Rady

3

Alicja Korzeń indywidualny przedsiębiorca (prowadzący działalność pod firmą: Alicja Korzeń Biuro Rachunkowe) działający osobiście – Alicja Korzeń

gospodarczy

Członek Rady

4

Grażyna Koryga indywidualny przedsiębiorca (prowadzący działalność pod firmą: Grażyna Koryga – „REH-MED” Rehabilitacja) działający osobiście – Grażyna Koryga

gospodarczy

Członek Rady

5

Maria Bartoszek

społeczny

Członek Rady

6

Renata Chrząścik

społeczny

Sekretarz Rady

7

Monika Staszyńska

społeczny

Członek Rady

8

Stowarzyszenie Miłośników Teatru w Szalowej, reprezentowane przez – Włodzimierz Biskup

społeczny

Zastępca Przewodniczącego Rady

9

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Libuskiej, reprezentowane przez Joanna Majorek

społeczny

Członek Rady

10

Maria Zagórska

społeczny

Członek Rady

 

Skład Rady Programowej od dnia 27.10.2017

L.p.

Członek Rady

Reprezentowany sektor

Funkcja

1

Gmina Moszczenica, reprezentowana przez – Jerzy Wałęga

publiczny

Przewodniczący Rady

2

Gmina Uście Gorlickie, reprezentowana przez – Dorota Telep-Michalak

publiczny

Członek Rady

3

Alicja Korzeń indywidualny przedsiębiorca (prowadzący działalność pod firmą: Alicja Korzeń Biuro Rachunkowe) działający osobiście – Alicja Korzeń

gospodarczy

Członek Rady

4

Grażyna Koryga indywidualny przedsiębiorca (prowadzący działalność pod firmą: Grażyna Koryga – „REH-MED” Rehabilitacja) działający osobiście – Grażyna Koryga

gospodarczy

Członek Rady

5

Maria Bartoszek

społeczny

Członek Rady

6

Renata Chrząścik

społeczny

Sekretarz Rady

7

Zbigniew Kosiba

społeczny

Członek Rady

8

Monika Staszyńska

społeczny

Członek Rady

9

Stowarzyszenie Miłośników Teatru w Szalowej, reprezentowane przez – Włodzimierz Biskup

społeczny

Zastępca Przewodniczącego Rady

10

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Libuskiej, reprezentowane przez - Joanna Majorek

społeczny

Członek Rady

11

Maria Zagórska

społeczny

Członek Rady

 

Skład Rady Programowej od dnia 04.08.2017

L.p.

Członek Rady

Reprezentowany sektor

Funkcja

1

Gmina Moszczenica, reprezentowana przez – Jerzy Wałęga

publiczny

Przewodniczący Rady

2

Gmina Uście Gorlickie, reprezentowana przez – Dorota Telep-Michalak

publiczny

Członek Rady

3

Grażyna Koryga

gospodarczy

Członek Rady

4

Maria Bartoszek

społeczny

Członek Rady

5

Renata Chrząścik

społeczny

Sekretarz Rady

6

Zbigniew Kosiba

społeczny

Członek Rady

7

Monika Staszyńska

społeczny

Członek Rady

8

Stowarzyszenie Miłośników Teatru w Szalowej, reprezentowane przez - Włodzimierz Biskup

społeczny

Zastępca Przewodniczącego Rady

9

Maria Zagórska

społeczny

Członek Rady

 

Skład Rady Programowej od dnia 27.02.2017

L.p.

Członek Rady

Reprezentowany sektor

Funkcja

1

Gmina Moszczenica, reprezentowana przez – Jerzy Wałęga

publiczny

Przewodniczący Rady

2

Gmina Uście Gorlickie, reprezentowana przez – Dorota Telep-Michalak

publiczny

Członek Rady

3

Grażyna Koryga

gospodarczy

Członek Rady

4

Maria Bartoszek

społeczny

Członek Rady

5

Renata Chrząścik

społeczny

Członek Rady

6

Zbigniew Kosiba

społeczny

Członek Rady

7

Monika Staszyńska

społeczny

Członek Rady

8

Stowarzyszenie Miłośników Teatru w Szalowej, reprezentowane przez - Włodzimierz Biskup

społeczny

Zastępca Przewodniczącego Rady

9

Maria Zagórska

społeczny

Sekretarz Rady

 


 

Skład Rady Programowej od dnia 03.02.2017 do 27.02.2017

L.p.

Członek Rady

Reprezentowany sektor

Funkcja

1

Gmina Moszczenica, reprezentowana przez – Jerzy Wałęga

publiczny

Przewodniczący Rady

2

Gmina Uście Gorlickie, reprezentowana przez – Dorota Telep-Michalak

publiczny

Członek Rady

3

Grażyna Koryga indywidualny przedsiębiorca (prowadzący działalność pod firmą: Grażyna Koryga – „REH-MED” Rehabilitacja) działający osobiście – Grażyna Koryga

gospodarczy

Członek Rady

4

Maria Bartoszek

społeczny

Członek Rady

5

Renata Chrząścik

społeczny

Członek Rady

6

Zbigniew Kosiba

społeczny

Członek Rady

7

Edyta Kusiak

społeczny

Członek Rady

8

Monika Staszyńska

społeczny

Członek Rady

9

Stowarzyszenie Miłośników Teatru w Szalowej, reprezentowane przez – Włodzimierz Biskup

społeczny

Członek Rady

 


 

Kadencja Rady Programowej na lata 2013-2017

Skład Rady Programowej od dnia 07.06.2016

L.p.

Członek Rady

Reprezentowany sektor

Funkcja

1

Gmina Bobowa, reprezentowana przez -Stanisław Tabiś

publiczny

Członek Rady

2

Gmina Moszczenica, reprezentowana przez – Jerzy Wałęga

publiczny

Członek Rady

3

Gmina Ropa, reprezentowana przez – Tomasz Zając

publiczny

Członek Rady

4

Gmina Uście Gorlickie, reprezentowana przez – Dorota Telep-Michalak

publiczny

Członek Rady

5

Grażyna Koryga

gospodarczy

Członek Rady

6

Jan Przybylski

gospodarczy

Członek Rady

7

Damian Kuc

gospodarczy

Przewodniczący Rady

8

Maria Białoń

społeczny

Sekretarz Rady

9

Zbigniew Kosiba

społeczny

Członek Rady

10

Maria Myśliwiec

społeczny

Członek Rady

11

Jacek Pięta

społeczny

Członek Rady

12

Zofia Rowińska

społeczny

Zastępca Przewodniczącego Rady

13

Karolina Welsandt

społeczny

Członek Rady

14

Edyta Zielińska

społeczny

Członek Rady

15

Lidia Zamorska

społeczny

Członek Rady

 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech