FIO 2012

Głównym celem projektu „Szkoła Lokalnych Liderów” realizowanego przez LGD było wzmocnienie funkcji sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej jako liderów lokalnych inicjatyw oraz animatorów partycypacji społecznej poprzez podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności oraz zwiększenie motywacji i zaufania we własne siły. W projekcie wzięło udział 30 osób.

Projekt polegał na przeprowadzeniu cyklu szkoleń i warsztatów skierowanych do sołtysów oraz członków Rad Sołeckich. Tematyka zajęć obejmowała:

-        Kompetencje jednostek samorządu terytorialnego, Formy zapisu dokumentów i pism urzędowych

-        Diagnozę środowiska lokalnego

-        Budowanie partnerstwa lokalnego

-        Źródła finansowania inicjatyw lokalnych

-        Logikę projektu - pisanie projektów i wniosków

-        Zakładanie organizacji pozarządowych i ich znaczenie w rozwoju środowisk lokalnych

-        Ja, jako Lider - skuteczne reprezentowanie interesów społecznych

-        Partycypację obywatelska na wsi, dobre praktyki i inicjatywy lokalne

-        Pracę w grupie, procesy grupowe, mobilizowanie i organizowanie społeczności lokalnej do działania.

W ramach projektu wydano publikację pt. „Ściąga dla Sołtysa”, w której zawarto wszelkie niezbędne informacje dla osób pracujących na rzecz społeczności lokalnej.

Ściąga dla sołtysa – cz.1

Ściąga dla sołtysa – cz.2

Ściąga dla sołtysa – cz.3

Ściąga dla sołtysa – cz.4

Czas realizacji: VI - XII 2012

Wartość projektu: 61 045,00 zł

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

  

 

 

 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech