Leader+ naszą szansą

W ramach I Schematu Pilotażowego Programu Leader+, zakończonego w marcu 2006 roku założono Stowarzyszenie, dokonano analizy oraz wskazano możliwości rozwoju obszarów wiejskich Powiatu Gorlickiego, na podstawie których opracowano Zintegrowaną Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich Powiatu Gorlickiego. Wdrażanie zadań wypracowanych w tej strategii było głównym celem Projektu pod nazwą Działania typu Leader+ - naszą szansą realizowanego w ramach II Schematu Pilotażowego Programu Leader+.

Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Powiatu Gorlickiego - plik do pobrania

W ramach realizacji projektu przeprowadzono szkolenia, warsztaty, seminaria i konferencje o tematyce dotyczącej zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, rozwoju turystyki, pobudzania lokalnych inicjatyw, stymulowania świadomości ekologicznych, a także konieczności zachowania naturalnego i kulturalnego dziedzictwa naszego regionu.

W celu promocji produktu lokalnego ogłoszono konkurs na nadanie lokalnym wyrobom znaku promocyjnego "Produkt Lokalny". Wyszczególniono następujące kategorie konkursowe: pamiątki; rękodzieła i inne produkty lokalne; artykuły spożywcze; produkt turystyczny oraz ważna społecznie inicjatywa. Prezentacja produktów oraz ogłoszenie wyników odbyło się podczas I Gorlickich Prezentacji Regionalnych "Dobre bo pogórzańskie". Wybrany produkt - Koronka Bobowska otrzymał prawo do posługiwania się znakiem promocyjnym "Produkt Lokalny" na okres jednego roku, oraz godnie prezentował nasz region podczas wystawy zagranicznej w Szwecji.

W trakcie realizacji projektu pracowano także kilka dokumentacji z zakresu poprawy infrastruktury drogowej, ochrony środowiska i oświaty dotyczących m.in. przebudowy centrów wsi, modernizacji dróg gminnych, chodników, budowy wodociągów i kanalizacji, kolektorów słonecznych, budowy boiska do piłki nożnej oraz opracowano koncepcję zagospodarowania budynku kotłowni Internatu. Powstała również dokumentacja na promocję i zagospodarowanie terenów wiejskich; oznaczenia i wypromowania produktu lokalnego; analiza możliwości wspierania i organizowania imprez kulturalnych oraz rozwoju regionalnej kultury i tradycji, a także dokumentacje na temat wykorzystania alternatywnych źródeł dochodów.

Członkowie Stowarzyszenia LGD „Beskid Gorlicki” uczestniczyli w dwóch wyjazdach studyjnych (Niemcy, Słowacja), podczas których mieli możliwość zapoznania się z licznymi inicjatywami realizowanymi w wizytowanych regionach, pochodzącymi ze środków Leader+ oraz innych środków unijnych.

Dla szerszej promocji naszego regionu zrealizowano film „Piękno Beskidu Gorlickiego”, który ukazuje bogate tradycje, zabytki oraz walory krajobrazowe obszarów wiejskich Powiatu Gorlickiego.  Film ten dostępny jest w Biurze LGD.

Czas realizacji projektu: IV 2007 – V 2008 r.

Wartość projektu: 488740,00 zł

Projekt współfinansowany ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

 

 

 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech