Misja

„Beskid Gorlicki - obszar rozwiniętej turystyki dziedzictwa kulturowego, bezpieczny, o dobrze rozwiniętej infrastrukturze, z poszanowaniem historii i różnorodności kultur, przyjazny dla mieszkańców i atrakcyjny dla turystów”.

 

KLIP FILMOWY

KARPATING

POZNAJ REGION Z AUDIOPRZEWODNIKIEM

WIRTUALNE ZWIEDZANIE

 

Aktualności

Uprzejmie informujemy, że w dniu 07.02.2024 r. Rada Programowa LGD "Beskid Gorlicki" dokonała oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach naboru nr 1/2024.

Poniżej przedstawiamy wyniki oceny:

Dodatkowa dokumentacja z posiedzenia Rady Programowej:

Protokół z Posiedzenia Rady_07.02.2024


 

Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” działając na podstawie § 12 Regulaminu Rady Programowej zwołuje na dzień 07.02.2024 r. (tj. środa) posiedzenie Rady Programowej. Posiedzenie odbędzie się w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”, przy ul. 11 Listopada 37 w Gorlicach, o godz. 14:00.

 Porządek posiedzenia Rady Programowej:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego skuteczności.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia, podjęcie uchwały.
 3. Ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru wniosków nr 1/2024 prowadzonego przez LGD: 
  - omówienie wniosków o przyznanie pomocy, złożonych w ramach naboru wniosków,
  - wnioski formalne o wykluczenie Członka Rady Programowej z udziału w dokonywaniu oceny i wyboru operacji, 
  - omówienie weryfikacji wniosków dokonanej przez zespół,
  - głosowanie w sprawie oceny zgodności operacji z LSR, 
  - głosowanie w sprawie oceny operacji według kryteriów wyboru operacji, 
  - głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia.
 4. Sporządzenie i zatwierdzenie listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru wniosków 1/2024.
 5. Sporządzenie i zatwierdzenie listy rankingowej w ramach naboru wniosków 1/2024.
 6. Wybór operacji do finansowania w ramach naboru wniosków 1/2024.
 7. Sporządzenie i zatwierdzenie listy operacji wybranych w ramach naboru wniosków 1/2024.
 8. Sporządzenie i zatwierdzenie listy operacji niewybranych w ramach naboru wniosków 1/2024.
 9. Omówienie uwag Samorządu Województwa Małopolskiego do naboru 2/2023, podjęcie uchwał.
 10. Wolne wnioski, dyskusja.
 11. Zamknięcie posiedzenia.

Zawiadomienie o Posiedzeniu RP.


 

W dniu 11 stycznia 2024 r. w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie odbyła się uroczysta gala podpisania umów ramowych na realizację Lokalnych Strategii Rozwoju objętych Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR 2023-2027) i programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (FEM 2021-2027).

W wydarzeniu wzięli udział reprezentanci Zarządu, a także włodarze gmin będących członkami naszej Lokalnej Grupy Działania. Województwo Małopolskie reprezentował Marszałek Województwa Małopolskiego Pan Witold Kozłowski i Pani Iwona Gibas – członek zarządu województwa oraz pracownicy Departamentu Funduszy Europejskich oraz Departamentu Rozwoju Regionu.

Wydarzenie to ma dla nas podwójne znaczenie gdyż w Małopolsce po raz pierwszy będą realizowane wielofunduszowe lokalne strategie rozwoju opiewające łączenie na blisko 600 milionów złotych.

Podpisana umowa ramowa przewiduje aż 6 277 910 EUR na działania służące rozwojowi obszaru 9 gmin należących do LGD „Beskid Gorlicki” (Biecz, Bobowa, Gorlice, Lipinki, Łużna, Moszczenica, Ropa, Sękowa, Uście Gorlickie)

Umowa ramowa jest zwieńczeniem dokonania wyboru Lokalnej Strategii Rozwoju, która umożliwi naszej Lokalnej Grupie Działania ogłaszanie naborów w ramach poszczególnych przedsięwzięć.

Jest to wielki sukces a zarazem szansa na rozwój lokalnej społeczności.

 

Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” działając na podstawie § 12 Regulaminu Rady Programowej zwołuje na dzień 11.01.2024 r. (tj. czwartek) posiedzenie Rady Programowej.

Posiedzenie odbędzie się w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”, przy ul. 11 Listopada 37 w Gorlicach, o godz. 15:00

Porządek posiedzenia Rady Programowej:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego skuteczności.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia, podjęcie uchwały.
 3. Omówienie i weryfikacja protestów złożonych w ramach naboru wniosków nr 3/2023:
  - omówienie protestów złożonych w ramach naboru,
  - wnioski formalne o wykluczenie Członka Rady Programowej z udziału w dokonywaniu weryfikacji wyników oceny operacji,
  - weryfikacja wyniku oceny operacji, podjęcie uchwały.
 4. Wolne wnioski, dyskusja.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Programowej


 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech