Misja

„Beskid Gorlicki - obszar rozwiniętej turystyki dziedzictwa kulturowego, bezpieczny, o dobrze rozwiniętej infrastrukturze, z poszanowaniem historii i różnorodności kultur, przyjazny dla mieszkańców i atrakcyjny dla turystów”.

 

KLIP FILMOWY

KARPATING

POZNAJ REGION Z AUDIOPRZEWODNIKIEM

WIRTUALNE ZWIEDZANIE

 

Aktualności

UWAGA!

Przypominamy iż jutro, 27 czerwca 2017 roku upływa termin zakończenia naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu podejmowania (1/2017) oraz rozwijania działalności gospodarczej (2/2017). Wnioski można składać do godziny 16:00.

Wnioski, które nie zostaną zarejestrowane do godz. 16.00 – zostaną ocenione jako niezgodne z LSR a tym samym nie będą podlegały wyborowi.

Prosimy zatem o zarezerwowanie odpowiedniej ilości czasu na złożenie wniosku.


 

Informujemy, że w dniu 13.06.2017r.  została  zaktualizowana Informacja pomocnicza dla Wnioskodawców przy składaniu wniosku o przyznanie pomocy. Zmiany zostały oznaczone kolorem żółtym.

INFORMACJA POMOCNICZA

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.


 

Już jutro tj. 14.06.2017 r. rozpoczyna się termin składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz rozwijania działalności gospodarczej. Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”, ul. 11 Listopada 37, 38-300 Gorlice w godz. od 8:00 do 16:00, osobiście przez Wnioskodawcę lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną.

Wnioski należy składać wraz z załącznikami, w formie:
a) dwóch egzemplarzy wniosku w wersji papierowej na formularzu udostępnionym wraz z ogłoszeniem o naborze wraz z załącznikami (jeden egzemplarz dla LGD i jeden dla Wnioskodawcy),
b) jednego egzemplarza wniosku w wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD) wraz z załącznikami w plikach graficznych lub PDF.

Przypominamy, iż zgodnie z Procedurą oceny i wyboru operacji w sytuacji gdy dwie lub więcej operacji uzyska w procesie oceny według kryteriów wyboru operacji taką samą liczbę punktów o kolejności na liście decyduje data i godzina złożenia wniosku w biurze LGD.

Zachęcamy Państwa do składania wniosków.

Więcej informacji na:

http://www.lgdbeskidgorlicki.pl/index.php/lsr-2014-2020/nabory/ogloszenie-1-2017.html

http://www.lgdbeskidgorlicki.pl/index.php/lsr-2014-2020/nabory/ogloszenie-2-2017.html


 

30 czerwca 2017 rusza nabór na Bonny na Innowacje w Małopolsce w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje.

Działanie skierowane jest do przedsiębiorstw z sektora MŚP prowadzące działalność na terenie województwa małopolskiego. Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z dwóch możliwości finansowania:

Mały bon na innowacje – do 50 000 PLN wydatków kwalifikowanych

Duży bon na innowacje – do 100 000 PLN wydatków kwalifikowanych

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi:

  • 90% w przypadku wsparcia uzyskanego po raz pierwszy w ramach poddziałania 1.2.3 RPO WM;
  • 80% w przypadku wsparcia uzyskanego po raz drugi w ramach poddziałania 1.2.3 RPO WM;
  • 70% w przypadku wsparcia uzyskanego po raz trzeci i kolejny w ramach poddziałania 1.2.3 RPO WM.
Czytaj więcej...
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech