Aktualności

Oświadczenie Wnioskodawcy do wniosku o przyznanie pomocy na operacje w zakresie:

a) budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;

b) budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które:

- umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych, albo

- skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów

 potwierdzające spełnienie kryterium wyboru operacji: Doświadczenie wnioskodawcy znajduje się pod linkiem:

 Oświadczenie Wnioskodawcy


 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech