Aktualności

Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” działając na podstawie § 12 Regulaminu Rady Programowej  zwołuje na dzień 04.08.2017 r. (tj. piątek) posiedzenie Rady Programowej.
Posiedzenie odbędzie się w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”, przy ul. 11 Listopada 37 w Gorlicach, o godz. 10:00.

Porządek posiedzenia Rady Programowej

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego skuteczności.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Omówienie zasad organizacji posiedzenia Rady Programowej.
 4. Ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru wniosków nr 1/2017 prowadzonego przez LGD:
  - omówienie wniosków o przyznanie pomocy, złożonych w ramach naboru wniosków, 
  - wnioski formalne o wykluczenie Członka Rady Programowej z udziału w dokonywaniu oceny i wyboru operacji, 
  - głosowanie w sprawie oceny zgodności operacji z LSR, 
  - głosowanie w sprawie oceny operacji według kryteriów wyboru operacji, 
  - głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia.
 5. Sporządzenie i zatwierdzenie listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru wniosków 1/2017.
 6. Sporządzenie i zatwierdzenie listy rankingowej w ramach naboru wniosków 1/2017.
 7. Wybór operacji do finansowania w ramach naboru 1/2017.
 8. Sporządzenie i zatwierdzenie listy operacji wybranych w ramach naboru wniosków 1/2017.
 9. Sporządzenie i zatwierdzenie listy operacji niewybranych w ramach naboru wniosków 1/2017.
 10. Ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru wniosków nr 2/2017 prowadzonego przez LGD: 
  - omówienie wniosków o przyznanie pomocy, złożonych w ramach naboru wniosków,
  - wnioski formalne o wykluczenie Członka Rady Programowej z udziału w dokonywaniu oceny i wyboru operacji, 
  - głosowanie w sprawie oceny zgodności operacji z LSR, 
  - głosowanie w sprawie oceny operacji według kryteriów wyboru operacji, 
  - głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia.
 11. Sporządzenie i zatwierdzenie listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru wniosków 2/2017.
 12. Sporządzenie i zatwierdzenie listy rankingowej w ramach naboru wniosków 2/2017.
 13. Wybór operacji do finansowania w ramach naboru 2/2017.
 14. Sporządzenie i zatwierdzenie listy operacji wybranych w ramach naboru wniosków 2/2017.
 15. Sporządzenie i zatwierdzenie listy operacji niewybranych w ramach naboru wniosków 2/2017.
 16. Wolne wnioski, dyskusja.
 17. Zamknięcie posiedzenia.

  Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Programowej Stowarzyszenia LGD "Beskid Gorlicki"


Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech