Aktualności

4 stycznia br. weszło w życie Rozporządzenie zmieniające warunki przyznawania pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Oto najważniejsze zmiany:

  • wydłużenie terminu złożenia wniosku o płatność do 30 czerwca 2024 r.
  • zwiększenie limitu pomocy na jednego grantobiorcę do 110 tys. zł (było 100 tys. zł)
  • zwiększenie limitu pomocy na jednego beneficjenta w okresie realizacji programu do 500 tys. zł (było 300 tys. zł);
  • zwiększenie wysokości maksymalnej kwoty pomocy na jedną operację do 500 tys. zł (nie dotyczy premii na rozpoczęcie działalności gospodarczej)
  • zwiększenie limitu na operację własną LGD do 500 tys. zł (było 50 tys. zł)
  • wprowadzenie dodatkowego zakresu wsparcia tj. możliwości tworzenia koncepcji inteligentnych wsi w ramach projektów grantowych, w tym określenie warunków przyznania i wypłaty pomocy.

Rozporządzenie dostępne jest w zakładce LSR 2014-2020 - Legislacja PROW 2014-2020


 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech