Misja

„Beskid Gorlicki - obszar rozwiniętej turystyki dziedzictwa kulturowego, bezpieczny, o dobrze rozwiniętej infrastrukturze, z poszanowaniem historii i różnorodności kultur, przyjazny dla mieszkańców i atrakcyjny dla turystów”.

 

KLIP FILMOWY

KARPATING

POZNAJ REGION Z AUDIOPRZEWODNIKIEM

WIRTUALNE ZWIEDZANIE

 

Aktualności

Działając na podstawie § 25 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” na dzień 17.04.2023 r. (tj. poniedziałek) na godzinę 16:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gorlicach, przy ul. Bieckiej 3, sala konferencyjna nr 104

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” i przyjęcie porządku obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Przyjęcie protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia odbytego w dniu 24 lutego 2023 roku.
 4. Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej, wybór Członka Komisji Rewizyjnej:
 • Powołanie Komisji Skrutacyjnej,
 • Zgłoszenie i prezentacja kandydatów na Członka Komisji Rewizyjnej,
 • Wybór Członka Komisji Rewizyjnej (głosowanie tajne), podjęcie uchwały.
 1. Sprawy różne, wolne wnioski.
 2. Zakończenie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Beskid Gorlicki”.

W biurze LGD wyłożony jest do wglądu protokół z poprzedniego Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Jednocześnie prosimy o uregulowanie składek członkowskich (24 zł). Przypominamy o nowym numerze rachunku bankowego: BGŻ BNP PARIBAS S.A  62 2030 0045 1110 0000 0427 5040 (wpłata składki z dopiskiem "składka członkowska").

Obecność członków Stowarzyszenia obowiązkowa. W przypadku niemożności wzięcia udziału w Walnym Zebraniu Członków prosimy o usprawiedliwienie nieobecności.


 

Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” działając na podstawie § 12 Regulaminu Rady Programowej zwołuje na dzień 22.03.2023 r. (tj. środa) posiedzenie Rady Programowej.

Posiedzenie odbędzie się w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”, przy ul. 11 Listopada 37 w Gorlicach, o godz. 15:00.

Porządek posiedzenia Rady Programowej:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego skuteczności.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia, podjęcie uchwały.
 3. Ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru wniosków  nr 1/2023 prowadzonego przez LGD:
  - omówienie wniosków o przyznanie pomocy, złożonych w ramach naboru wniosków,
  - wnioski formalne o wykluczenie Członka Rady Programowej z udziału w dokonywaniu oceny i wyboru operacji,
  - omówienie weryfikacji wniosków dokonanej przez zespół,
  - głosowanie w sprawie oceny zgodności operacji z LSR,
  - głosowanie w sprawie oceny operacji według kryteriów wyboru operacji,
  - głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia.
 4. Sporządzenie i zatwierdzenie listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru wniosków 1/2023.
 5. Sporządzenie i zatwierdzenie listy rankingowej w ramach naboru wniosków 1/2023.
 6. Wybór operacji do finansowania w ramach naboru wniosków 1/2023.
 7. Sporządzenie i zatwierdzenie listy operacji wybranych w ramach naboru wniosków 1/2023.
 8. Sporządzenie i zatwierdzenie listy operacji niewybranych w ramach naboru wniosków 1/2023.
 9. Wolne wnioski, dyskusja.
 10. Zamknięcie posiedzenia.

Zawiadomienie o Posiedzeniu Rady Programowej


 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24.02.2023 r. Rada Programowa LGD "Beskid Gorlicki" dokonała oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach naboru nr 4/2022, nr 5/2022, nr 6/2022

Poniżej przedstawiamy wyniki oceny:

Nabór 4/2022 Zachowanie dziedzictwa lokalnego - Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach LSR

Nabór 5/2022 Rozwijanie działalności gospodarczej

Nabór 6/2022 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Protokół z posiedzenia Rady_24.02.2023


 

Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” działając na podstawie § 12 Regulaminu Rady Programowej zwołuje na dzień 24.02.2023 r. (tj. piątek) posiedzenie Rady Programowej. Posiedzenie odbędzie się w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”, przy ul. 11 Listopada 37 w Gorlicach, o godz. 16:30.

 Porządek posiedzenia Rady Programowej:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego skuteczności.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia, podjęcie uchwały.
 3. Ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru wniosków nr 4/2022 prowadzonego przez LGD: 
  - omówienie wniosków o przyznanie pomocy, złożonych w ramach naboru wniosków,
  - wnioski formalne o wykluczenie Członka Rady Programowej z udziału w dokonywaniu oceny i wyboru operacji, 
  - omówienie weryfikacji wniosków dokonanej przez zespół,
  - głosowanie w sprawie oceny zgodności operacji z LSR, 
  - głosowanie w sprawie oceny operacji według kryteriów wyboru operacji, 
  - głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia.
 4. Sporządzenie i zatwierdzenie listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru wniosków 4/2022.
 5. Sporządzenie i zatwierdzenie listy rankingowej w ramach naboru wniosków 4/2022.
 6. Wybór operacji do finansowania w ramach naboru wniosków 4/2022.
 7. Sporządzenie i zatwierdzenie listy operacji wybranych w ramach naboru wniosków 4/2022.
 8. Sporządzenie i zatwierdzenie listy operacji niewybranych w ramach naboru wniosków 4/2022.
 9. Ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru wniosków nr 5/2022 prowadzonego przez LGD: 
  - omówienie wniosków o przyznanie pomocy, złożonych w ramach naboru wniosków, 
  - wnioski formalne o wykluczenie Członka Rady Programowej z udziałuw dokonywaniu oceny i wyboru operacji, 
  - omówienie weryfikacji wniosków dokonanej przez zespół, 
  - głosowanie w sprawie oceny zgodności operacji z LSR, 
  - głosowanie w sprawie oceny operacji według kryteriów wyboru operacji, 
  - głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia.
 10. Sporządzenie i zatwierdzenie listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wnioskówo przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru wniosków 5/2022.
 11. Sporządzenie i zatwierdzenie listy rankingowej w ramach naboru wniosków 5/2022.
 12. Wybór operacji do finansowania w ramach naboru wniosków 5/2022.
 13. Sporządzenie i zatwierdzenie listy operacji wybranych w ramach naboru wniosków 5/2022.
 14. Sporządzenie i zatwierdzenie listy operacji niewybranych w ramach naboru wniosków 5/2022.
 15. Ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru wniosków nr 6/2022 prowadzonego przez LGD: 
  - omówienie wniosków o przyznanie pomocy, złożonych w ramach naboru wniosków, 
  - wnioski formalne o wykluczenie Członka Rady Programowej z udziału w dokonywaniu oceny i wyboru operacji, 
  - omówienie weryfikacji wniosków dokonanej przez zespół, 
  - głosowanie w sprawie oceny zgodności operacji z LSR, 
  - głosowanie w sprawie oceny operacji według kryteriów wyboru operacji, 
  - głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia.
 16. Sporządzenie i zatwierdzenie listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wnioskówo przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru wniosków 6/2022.
 17. Sporządzenie i zatwierdzenie listy rankingowej w ramach naboru wniosków 6/2022.
 18. Wybór operacji do finansowania w ramach naboru wniosków 6/2022.
 19. Sporządzenie i zatwierdzenie listy operacji wybranych w ramach naboru wniosków 6/2022.
 20. Sporządzenie i zatwierdzenie listy operacji niewybranych w ramach naboru wniosków 6/2022.
 21. Wolne wnioski, dyskusja.
 22. Zamknięcie posiedzenia.

Zawiadomienie o Posiedzeniu RP.


 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech