Misja

„Beskid Gorlicki - obszar rozwiniętej turystyki dziedzictwa kulturowego, bezpieczny, o dobrze rozwiniętej infrastrukturze, z poszanowaniem historii i różnorodności kultur, przyjazny dla mieszkańców i atrakcyjny dla turystów”.

 

KLIP FILMOWY

KARPATING

POZNAJ REGION Z AUDIOPRZEWODNIKIEM

WIRTUALNE ZWIEDZANIE

 

Aktualności

W związku z zawartym w dniu 10.11.2017 r. aneksem do umowy ramowej zmianie uległy zapisy Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”.

Zachęcamy do zapoznania się ze zaktualizowanym dokumentem, który znajduje się w zakładce LSR 2014-2020 – LSR.


 

Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” działając na podstawie § 12 Regulaminu Rady Programowej zwołuje na dzień 18.11.2017 r. (tj. sobota) posiedzenie Rady Programowej.

Posiedzenie odbędzie się w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”, przy ul. 11 Listopada 37 w Gorlicach, o godz. 8:00.

Porządek posiedzenia Rady Programowej:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego skuteczności.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Ponowna weryfikacja oceny operacji dokonanej przez Radę w związku ze złożonym protestem w ramach naboru wniosków nr 2/2017:
  - omówienie protestu złożonego w ramach naboru wniosków,
  - wnioski formalne o wykluczenie Członka Rady Programowej z udziału w dokonywaniu weryfikacji wyników oceny operacji,
  - weryfikacja wyniku oceny operacji, podjęcie uchwały.
 4. Wolne wnioski, dyskusja.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Programowej Stowarzyszenia LGD „Beskid Gorlicki”


 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu dzisiejszym 8.11.2017 r. zostały zaktualizowane dokumenty dotyczące oceny i wyboru operacji oraz grantobiorców w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” na lata 2014-2020:

 1. Procedura oceny i wyboru operacji w ramach naborów wniosków na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD;
 2. Procedura oceny i wyboru operacji własnych;
 3. Procedura oceny i wyboru grantobiorców oraz oceny realizacji projektu grantowego
 4. Kryteria wyboru operacji:
 • Kryteria wyboru operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej wraz z procedurą ustalania i zmiany kryteriów;
 • Kryteria wyboru operacji w zakresie rozwijania działalności gospodarczej wraz z procedurą ustalania i zmiany kryteriów;
 • Kryteria wyboru operacji w zakresie inkubatorów przetwórstwa lokalnego, wspierania współpracy między podmiotami, rozwoju rynków zbytu wraz procedurą ustalania i zmiany kryteriów;
 • Kryteria wyboru operacji w zakresie integracji i aktywizacji, ochrony dziedzictwa, rozwoju infrastruktury i promocji obszaru wraz z procedurą ustalania i zmiany kryteriów;
 • Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania i zmiany kryteriów.

 Wyżej wymienione dokumenty znajdują się w zakładce LSR 2014-2020 – Procedury oceny i wyboru operacji oraz Kryteria wyboru.

Zachęcamy do zapoznania się z zaktualizowanymi dokumentami.


 

Lokalna Grupa Działania "Beskid Gorlicki" wraz z głównym organizatorem FRDL Małopolskim Instytutem Samorządu Terytorialnego i Administracji, poszukując rozwiązań do Małopolskiego Planu Działania na rzecz rozwoju innowacji na terenach wiejskich, zapraszają do udziału w lokalnych warsztatach realizowanych dla społeczności powiatu gorlickiego, pod hasłem „Małopolska: Innowacje na wsi – Czy? Jak? Jakie?”, w dniu 14.11.2017 r. w godz. 10.00-14.00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Gorlicach, ul. Biecka 3.

Cel: Poszukiwanie propozycji rozwiązań dla rozwoju obszarów wiejskich, w tym w kontekście gospodarczym i społecznym (zwiększenia innowacyjności i liczby innowacji na terenach wiejskich małopolski).

 Dlaczego ten temat – warsztat:

 • Innowacje dotyczą nie tylko miast / metropolii! 
  Tereny wiejskie posiadajązasoby dla rozwoju innowacji - mieszkańcy, dziedzictwo. 

  CZY na pewno?
 • Innowacja to zmiana po to by żyło się lepiej – nie tylko w odniesieniu do technologii! 
  Innowacje tworzą ludziei wynikają one z ich życia - potrzeby zmian, traktowanych jako „ulepszenia”. Innowacje mają ostatecznie modernizować wszelkie aspekty życia, w tym pracy. 

  JAK rozumieć innowacyjność w kontekście terenów wiejskich?
 • Wieś ma odmienne bariery w rozwoju (dla innowacji), potrzebne jest odmienne podejście! 
  Tereny wiejskie, dla uruchomienia ich potencjału rozwojowego, potrzebują odmiennego podejścia dla rozwoju innowacji, gdyż mają inne bariery dla ich rozwoju niż w miastach. 

  JAKIE bariery/ problemy wymagają przełamania?
 • Małopolska wieś jest zróżnicowana –potrzebuje różnych rozwiązań! 
  Na terenach wiejskich jest wciąż ogromny i zróżnicowany potencjał rozwojowy (są obszary małopolski gdzie dominuje wciąż rolnictwo, jednak większość z niech rozwija się w innych kierunkach (np. turystyka, przemysł). 

  JAK rozwijać innowacje na małopolskiej wsi – jak rozwijać małopolską wieś?

 W poszukiwaniu odpowiedzi zapraszamy Państwa na ten warsztat!

 Do kogo adresowany jest warsztat:

Jesteśmy przekonani, że odpowiedzialność za rozwój innowacji na terenach wiejskich, spoczywa nie tylko po stronie władz regionalnych ale samorządu lokalnego – dlatego potrzebujemy włączenia się w dyskusję kluczowych aktorów stron – mieszkańców obszarów wiejskich (przedsiębiorcy, samorząd lokalny, lokalne organizacje)

Zgłoszenia i informacje:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 12 633 51 54, http://www.beta.mistia.org.pl/projekty/ratio/

Lidia Klimas – koordynator projektu, Maria Piękoś-Konopnicka - specjalista ds. animacji spotkań i komunikacji

PROGRAM SPOTKANIA


 

 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech