ZAPRASZAMY DO ZWIEDZANIA

                     

              WIRTUALNY SPACER                          KLIP FILMOWY


Zmarł Andrzej Gubała

Z przykrością przekazujemy informację, że w dniu 22 czerwca 2016r. zmarł Andrzej Gubała - Członek Założyciel oraz Członek Komisji Rewizyjnej w latach 2006 - 2014 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”.

Rodzinie i Przyjaciołom składamy kondolencje i szczere wyrazy współczucia.

Msza święta pogrzebowa odbędzie się 25 czerwca 2016r (sobota) o godz. 11.00 w Kościele pod wezwaniem Świętego Wawrzyńca Diakona i Męczennika w Zagórzanach po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku – cmentarz parafialny w Zagórzanach.


Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” zaprasza do składania ofert cenowych  na wykonanie tablicy informacyjnej zgodnie z przedmiotem zamówienia.

Ofertę cenową należy złożyć na formularzu oferty (załącznik nr 2) i przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy beskidgorlicki@wp.pl lub faksem na numer: (18) 352 65 76 do dnia 29.06.2016r.

Szczegóły w zakładce:

Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy informacyjnej

Zał. 1 Tablica informacyjna

Zał. 2 Formularz oferty


Stowarzyszenie LGD „Beskid Gorlicki” na Facebooku

Szanowni Państwo,
Miło jest nam poinformować, iż Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” jest obecna na facebooku. Zdecydowano o założeniu oficjalnego profilu organizacji ze względu na łatwość w docieraniu z informacją do wielu użytkowników czyli potencjalnych beneficjentów działań prowadzonych przez LGD. Zachęcamy do częstych odwiedzin!

Poniżej bezpośredni link do konta Stowarzyszenia:

 LGD Beskid Gorlicki na Facebooku


“Działaj z nami - seniorami!” - zaproszenie do udziału w konkursie dla osób 60+ z terenu województwa małopolskiego.

Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie zaprasza osoby w wieku 60+ z terenu województwa małopolskiego do udziału w konkursie “Działaj z nami - seniorami!”, którego celem  jest wyłonienie i pokazanie najlepszych pomysłów na akcje wolontariackie przeprowadzone przez seniorów.  Zgłaszane projekty akcji wolontariackich powinny pokazywać aktywność społeczną seniorów i inspirować innych do działania. Tematyka projektów może być dowolna, dostosowana do potrzeb środowiska, wykorzystująca przy tym wiedzę i umiejętności grup seniorów.
Rekrutacja do konkursu trwa do 30 czerwca br.

Więcej informacji można znaleźć na stronie organizatora konkursu - tutaj


Wypoczynek letni dla dzieci ROLNIKÓW

Szanowni Państwo,

Związek Młodzieży Wiejskiej organizuje w roku 2016 letni wypoczynek dla dzieci               i młodzieży, których przynajmniej jeden z rodziców jest ubezpieczony w pełnym zakresie w KRUS, bądź pobiera rentę lub emeryturę rolniczą z KRUS.

Miejsce kolonii:
Mrzeżyno – Ośrodek Rehabilitacyjno Wypoczynkowy "FAMA-STA", ul. Kołobrzeska 32, 72-330 Mrzeżyno

Termin kolonii:
27 czerwiec  - 10 lipiec 2016

Cena: 590,00 PLN

Wiek dziecka: 7 - 16 lat
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze LGD „Beskid Gorlicki” tel. 18/352-65-76

Serdecznie zapraszamy!


Fundacja Socjometr zaprasza do udziału w Akademii Badań Społecznych

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak realizować badania społeczne, wykorzystać techniki badawcze i narzędzia partycypacyjne w swoich działaniach, jak diagnozować potrzeby i zasoby społeczności lokalnej, oraz ewaluować swoje projekty, zgłoś się do Akademii!
W ramach projektu będziesz mógł wziąć udział w szkoleniach dotyczących badań społecznych, a także skorzystać ze wsparcia doradców Akademii realizując własne badania.
 
Do udziału w projekcie zapraszamy zarówno stowarzyszenia i fundacje, jak i grupy nieformalne oraz inne podmioty szeroko rozumianego III sektora, które mają swoją siedzibę na terenie województwa małopolskiego i podejmują inicjatywy skierowane do społeczności lokalnych.
 
Na terenie subregionu sądeckiego szkolenia odbywać się będą w Ośrodku Kultury w Ropicy Polskiej, w weekendy  25-26 czerwca i 16-17 lipca.

Wypełnij formularz rekrutacyjny  Na zgłoszenia czekamy do 22 czerwca br.


Więcej informacji o Akademii Badań Społecznych można znaleźć na stronie www.akademiabadanspolecznych.pl.
 


Konkurs na najlepszą książkę o lokalnych i regionalnych kulinariach w 2016r

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Raby" w porozumieniem z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłasza konkurs im. Stanisława Czernieckiego na najlepszą książkę o lokalnych i regionalnych kulinariach w 2016 r. Zgłoszenia należy przesyłać maksymalnie do 1 września 2016 r.

Rozstrzygnięcie nastąpi podczas VI Festiwalu Rosołu 11 września 2016 r. w Trzcianie. Nagrodą w konkursie jest puchar i dyplom Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zachęcamy do zgłaszania Państwa publikacji, które nie brały jeszcze udziału w poprzednich edycjach konkursu. Linki do publikacji z poprzednich edycji zawarto w regulaminie.

Szczegóły w regulaminie konkursu - tutaj

Serdecznie zapraszamy!


Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych - nabór wniosków o dofinansowanie

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych.

W ramach konkursu wsparciu podlegają:
- przedsięwzięcia związane z wykorzystaniem i rozwojem specyficznych walorów miejscowości uzdrowiskowych, w szczególności poprzez inwestycje w ogólnodostępne obiekty i infrastrukturę uzdrowiskową oraz budowę i rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w tych miejscowościach,
- dodatkowo, jako część szerszego projektu związanego z rozwojem infrastruktury uzdrowiskowej, turystycznej i rekreacyjnej – działania związane z przygotowaniem terenów inwestycyjnych pod zagospodarowanie (w tym m.in. infrastruktura wodno–kanalizacyjna, drogi wewnętrzne).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 119 381 841,17 PLN

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj


Księga wizualizacji i logotypy

Informujemy, iż opracowana została „Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020" określająca podstawowe obowiązki beneficjenta w zakresie informowania o otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej, w tym z EFRROW i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020).

Wszystkich beneficjentów obowiązuje poinformowanie opinii publicznej o celu operacji oraz wsparciu operacji z EFRROW poprzez oznaczenie logo UE, sloganem „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" oraz logo PROW 2014-2020.

Księga wizualizacji oraz niezbędne logotypy znajdują się na stronie internetowej MRiRW.