Przygotowywanie wniosków konkursowych dla organizacji pozarządowych

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza organizacje pozarządowe
do skorzystania z możliwości przygotowania wniosków konkursowych.

Do 23 lutego 2015 r. trwa nabór w konkursie z zakresu edukacji ekologicznej ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Tematyka programu w 2015 r jako priorytet uwzględnia ochronę środowiska, natomiast dofinansowaniu podlegają następujące rodzaje przedsięwzięć:
a) programy w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej oraz kampanie informacyjno – edukacyjne;
b) szkolenia, warsztaty, konkursy lub przedsięwzięcia upowszechniające wiedzę ekologiczną;
c) promocja zagadnień związanych z ochroną środowiska, np.: artykuły, audycje;
d) doposażenie ośrodków służących edukacji ekologicznej (z wyłączeniem mebli).  

Nabór wniosków już trwa! Zapraszamy do współpracy organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona środowiska lub edukacja ekologiczna.
Więcej informacji pod numerem tel. 12 617 66 34


Konkurs Fotograficzny - Najciekawsza atrakcja turystyczna gminy Uście Gorlickie - Konkurs Fotograficzny

Zapraszamy do udziału w Konkursie Fotograficznym Na najciekawszą atrakcję turystyczną gminy Uście Gorlickie. Konkurs organizowany jest w ramach realizacji „małego projektu” pn. Mapa, strona internetowa, aplikacja mobilna oraz oznaczenie szlaku atrakcji turystycznych gminy Uście Gorlickie.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Konkursu - pobierz


Zaproszenie na I Biały Beskid


Integracyjne centrum rozrywki dla dzieci i dorosłych w Sękowej

W ramach realizacji "małego projektu" pn. „Budowa ogólnodostępnego integracyjnego centrum rozrywki dla dzieci i dorosłych w Sękowej” powstało Centrum radości
i rozrywki z którego mogą korzystać zarówno dzieci jak i osoby dorosłe. 

Dla dzieci powstał plac zabaw wyposażony w ślizgi, pomosty, podejścia, karuzele, huśtawki oraz edukacyjne figurki, natomiast osoby dorosłe mogą ćwiczyć na urządzeniach dla nich przeznaczonych. Korzystanie z obiektu jest bezpłatne i ogólnodostępne. 

Zapraszamy do korzystania z parku ćwiczeń, zlokalizowanego w centrum Sękowej (obok Przedszkola).
 

sekowa     sekowa

sekowa     sekowa

sekowa     sekowa


Kulturystyczna Ścieżka Zdrowia w Moszczenicy

Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Moszczenicy zrealizował "mały projekt", którego głównym celem był wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Moszczenica oraz wzbogacenie oferty rekracyjnej do spędzania czasu wolnego.

W ramach realizacji projektu zamontowano 11 urządzeń siłowni terenowej, betonowy stół do tenisa ziemnego, tablicę informacyjną oraz ławeczkę przy zabytkowym kościele.

Kulturystyczna Ścieżka Zdrowia, posiadająca łącznie 19 stanowisk ćwiczących, pełni funkcję terenowej i rekreacyjnej siłowni - ogólnodostępnej dla mieszkańców gminy
i turystów, w tym również osób niepełnosprawnych. Ścieżka ta łączy dwa kompleksy sportowe: obiekty sportowe przy Szkole Podstawowej oraz "Orlik", położone w centrum Moszczenicy.

Informacje o Kulturystycznej Ścieżce Zdrowia – czytaj więcej…


MARR zaprasza na szkolenia

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza na bezpłatne szkolenia biznesowe:

  • Zarządzanie czasem - 22-23 stycznia 2015 roku (2-dniowe, w godz. 9.00-16.00) w Nowym Sączu

Cel szkolenia: nabycie przez Uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu osobistego wykorzystania czasu, roli komunikacji i asertywności związanej z zarządzaniem czasem. Zdobycie wiedzy na temat wybranych technik analizowania czasu pracy i tworzenia skutecznych planów działania. Doskonalenie umiejętności ustalania priorytetów.

  • Negocjacje w biznesie - 22-23 stycznia 2015 roku (2-dniowe, w godz. 9.00-16.00) w Gorlicach

Cel szkolenia: nabycie przez Uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu technik prowadzenia negocjacji, przebiegu procesu negocjacji w trudnych sytuacjach. Doskonalenie umiejętności w zastosowaniu gier negocjacyjnych.

  • Jak rozwinąć swój biznes - 26-27 stycznia 2015 r. (2-dniowe, w godz. 9.00-16.00) w Gorlicach

Cel szkolenia: nabycie przez Uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu budowy planu działania i planowania priorytetów w firmie.

  • Reklamacje po nowelizacji - 26-27 stycznia 2015 roku (2-dniowe, w godz. 9.00-16.00) w Gorlicach

Cel szkolenia: nabycie przez Uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu ochrony interesów sprzedawcy, rękojmi i gwarancji. Zdobycie wiedzy na temat wybranych obowiązków kupującego w związku z nabyciem towaru na odległość. Doskonalenie umiejętności przygotowania regulaminów sprzedaży internetowej.

  • E–marketing - 29-30 stycznia 2015 roku (2-dniowe, w godz. 9.00-16.00) w Gorlicach

Cel szkolenia: nabycie przez Uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu planu, badania, statystyk i trendów w e-marketingu. Zdobycie wiedzy na temat planowania i kreacji w e-marketingu, a także w zakresie wykorzystania e-mail oraz social-mediów. Doskonalenie umiejętności efektywnych działań w e-marketingu.

Szczegóły pod nr tel.: 18 262 12 76 oraz na stronie www


Сьваточны жычыня

З оказиі Сьват Ріства Христового та Нового Рока жычыме Вам здоровя, щесьця і Божой опікы. Христос Раждаєт ся! Славите Єго!


Foto: Ikona Bożego Narodzenia ze strony www.ikonografia.pl


Wesołych Świąt

wesolych swiat


Ostateczny termin składania wniosków o płatność

UWAGA! OSTATECZNY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ W ZAKRESIE DZIAŁANIA „WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU” DLA BENEFICJENTÓW, KTÓRYCH TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ ZGODNIE Z UMOWĄ PRZYZNANIA POMOCY ZOSTAŁ OKREŚLONY DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 R.

Zgodnie z terminem wynikającym z § 3 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 (znowelizowanego w dniu 27 kwietnia 2009 r. w zakresie terminów składania wniosków o płatność) złożenie wniosku o płatność ostateczną nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 r.  

Samorząd Województwa informuje, że ostateczny termin złożenia wniosku o płatność
dla operacji wyłonionych w naborach zakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego z dnia 5 czerwca 2014 r. przypada na dzień 31 grudnia 2014 r. Złożone wnioski o płatność bądź prośby o aneks do umowy po ww. terminie zostaną rozpatrzone negatywnie, co będzie skutkowało rozwiązaniem umowy zgodnie
z ograniczeniami wynikającymi z przepisów przedmiotowego rozporządzenia.

Tym samym SW podkreśla, że Beneficjenci ww. działania zobligowani są najpóźniej w dniu 31 grudnia 2014 r. do złożenia wniosku o płatność ostateczną bądź prośby
o zmianę zobowiązania w zakresie terminu jego złożenia (maksymalnie do dnia 31 marca 2015 r.).

Informacja  - pobierz plik


Strona internetowa gorlickie-sadeckie.pl

Powstała strona internetowa promująca region gorlicko-sądecki, działająca pod adresem www.gorlickie-sadeckie.pl i obierzkierunek.pl. Uzupełnieniem serwisu internetowego jest aplikacja mobilna "Obierz kierunek. Gorlickie-sądeckie", działająca na smartfonach
i urządzeniach mobilnych, którą można pobrać tutaj. Zarówno strona internetowa jak
i aplikacja, stanowią kompendium wiedzy o regionie, gdzie znaleźć można m.in. informacje
o atrakcyjnych obiektach, najważniejszych wydarzeniach w gorlicko-sądeckim i wiele tras turystycznych.