ZAPRASZAMY DO ZWIEDZANIA

                     

              WIRTUALNY SPACER                          KLIP FILMOWY


Certyfikaty dla Agroturystyki przyjaznej Naturze "Blisko Natury"

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju rozpoczęła drugi nabór na certyfikat Agroturystyka przyjazna Naturze "Blisko Natury".

Certyfikat „Blisko Natury" jest pierwszym i jedynym ekocertyfikatem w Polsce, który skupia się na ofercie przyrodniczej zamiast na infrastrukturze obiektu. Jest on certyfikatem turystyki zrównoważonej, który przyznawany jest członkom organizacji agroturystycznych i turystycznych posiadających ofertę (lub założenia do oferty) turystyki przyrodniczej. Przyznawany jest bezpośrednio obiektom turystyki wiejskiej oferującym turystykę przyrodniczą.

Procedura nadawania Certyfikatu w roku 2015 jest bezpłatna.

Informacja szczegółowa o naborze oraz dokumenty znajdują się tutaj
Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie ankiety online - certyfikat Blisko Natury. Zgłoszenia przyjmowane są do 4 października 2015 r.


Spotkanie podsumowujące konsultacje społeczne!

Za nami kolejny cykl spotkań konsultacyjnych przeprowadzonych na terenie każdej gminy
z obszaru LGD „Beskid Gorlicki”. Spotkania te poświęcone były wypracowaniu celów ogólnych, szczegółowych oraz przedsięwzięć, które powinny zostać zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.  

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie podsumowujące, które odbędzie się 25 września br. (piątek) o godz. 16:00 w Sali obrad Starostwa Powiatowego w Gorlicach, przy ul. Bieckiej 3. 


Pierwszy etap konsultacji społecznych za nami!

W dniach 17-28 sierpnia br. na terenie wszystkich gmin objętych działaniem LGD „Beskid Gorlicki” odbyły się konsultacje społeczne związane z budowaniem analizy SWOT całego obszaru LGD. Podczas konsultacji analizowano mocne i słabe strony każdej gminy, szanse
i zagrożenia w ich dalszym rozwoju. Konsultacje prowadzone były w formie warsztatów - uczestnicy samodzielnie wypracowywali analizę obszaru, w którym na co dzień żyją i pracują.

W dniu 7 września br. o godzinie 16.00 w Gorlickim Centrum Kultury odbędzie się ostatnie - dziesiąte spotkanie poświęcone tematyce analizy obszaru LGD, na którym to wypracowana zostanie analiza SWOT dla całego obszaru działania LGD „Beskid Gorlicki”. Analiza ta stanie się podstawą przygotowania LSR na lata 2014-2020.

Wszystkich zainteresowanych włączeniem się w prace nad Lokalną Strategią Rozwoju obszarów wiejskich powiatu gorlickiego zapraszamy do udziału w spotkaniu!

Serdecznie zapraszamy także do udziału w spotkaniach konsultacyjnych, które odbywać będą się w dniach od 8 do 18 września br. na terenie każdej gminy, a poświęcone będą wypracowywaniu celów ogólnych, szczegółowych oraz przedsięwzięć jakie powinny zostać zapisane w Strategii na lata 2014-2020.

Szczegółowy harmonogram konsultacji dostępny w zakładce Harmonogram konsultacji społecznych.

     

    

    

    

 


Bezpłatne szkolenia biznesowe

MARR S.A. zaprasza na bezpłatne szkolenia biznesowe w ramach projektu szwajcarskiego:

  • Skuteczny sprzedawca – 24-25.08.2015 r., Nowy Sącz
  • Innowacje w odnawialne źródła energii (OZE) szansą dla przedsiębiorców – 27-28.08.2015 r.,Gorlice.

Informacje o szkoleniach – czytaj więcej


Zapraszamy na konsultacje społeczne

LGD "Beskid Gorlicki" zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych prowadzonych
na potrzeby przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju obszarów objętych działaniem Stowarzyszenia.

Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) posłuży jako narzędzie pozyskania środków
z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na rozwój obszarów wiejskich powiatu gorlickiego.

LSR przygotowywana będzie - na każdym jej etapie, przy szerokim udziale społeczności lokalnej. Jako pierwsze odbędą się konsultacje z zakresu opracowania analizy SWOT obszaru całej LSR oraz formułowania i hierarchizacji celów ogólnych, szczegółowych
oraz przedsięwzięć jakie zostaną zapisane w LSR.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do aktywnego włączenia się w proces budowania Lokalnej Strategii Rozwoju!

Harmonogram spotkań  - pobierz


Raport z badań ewaluacyjnych

Oddajemy w Państwa ręce Raport z badań ewaluacyjnych Lokalnej Grupy Działania „Beskid Gorlicki” za lata 2009 - 2015. Raport dostępny jest w zakładce „O nas”.


Zaproszenie na Panoramę Kultur

pk   powiększ


Otwarcie Izby Łowiectwa Ziemi Gorlickiej w Męcinie Wielkiej

Koło Łowieckie „RYŚ” w Gorlicach utworzyło w Męcinie Wielkiej Izbę Łowiectwa Ziemi Gorlickiej. Projekt pod nazwą „Być – pamiętać – chronić - Izba Łowiectwa Ziemi Gorlickiej” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt został złożony za pośrednictwem LGD „Beskid Gorlicki”. W izbie możemy zapoznać się z historią i kulturą Ziemi Gorlickiej, tradycjami łowieckimi, występującą w Beskidzie Niskim fauną i florą poprzez zgromadzone slajdy, jak też zobaczyć trofea łowieckie oraz wybrane gatunki fauny. Zwiedzanie izby jest możliwe w grupach  po wcześniejszym uzgodnieniu terminu: e-mail: kontakt_rys@02.pl lub tel. 506 032 256..

  

Foto: Izba Łowiectwa Ziemii Gorlickiej, Archiwum Koła Łowieckiego „RYŚ” w Gorlicach 


Jak Leader zmienił powiat gorlicki - konferencja podsumowująca

12 czerwca br. w Sękowskim Dworze w Sękowej LGD  zorganizowało konferencję pt.
„Jak Leader zmienił powiat gorlicki” - efekty realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Konferencja podsumowała dotychczasowe działania Stowarzyszenia.

W konferencji udział wzięli m.in. członkowie stowarzyszenia, mieszkańcy obszaru, wnioskodawcy realizujący projekty, przedstawiciele lokalnych władz, instytucji kultury
oraz zaproszeni goście z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Podczas konferencji zostały zaprezentowane projekty zrealizowane w ramach PROW na lata 2007-2013, oś 4 Leader, przedstawione przez beneficjentów z poszczególnych gmin powiatu gorlickiego. Uczestnicy konferencji mogli na własne oczy przekonać się jak Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zmienił powiat gorlicki. Ponadto pracownicy biura zaprezentowali projekty LGD w tym m.in. projekty współpracy:  „Poznaj region
z audioprzewodnikiem” oraz „Wirtualne zwiedzanie wybranych atrakcji turystycznych”, przyczyniające się do szerokiej promocji obszaru działania LGD.

Na konferencji można było spróbować potraw regionalnych przygotowanych przez członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu gorlickiego oraz posłuchać występu kapeli ludowej „Pogórzanie” i braci Stanisława i Jana Matułów z Brunar. Można było również  zobaczyć pokaz walk rycerskich Zakonu Rycerskiego Ziemi Bieckiej oraz spektakl w wykonaniu Amatorskiego Teatru z Szalowej. Konferencji towarzyszyła także wystawa zdjęć projektów zrealizowanych przy wsparciu LGD.
 

   k     k   

k     k

k     k