ZAPRASZAMY DO ZWIEDZANIA

                     

              WIRTUALNY SPACER                          KLIP FILMOWY


III Małopolski Kongres Kobiet

Dnia 27 lutego br. w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbędzie się III Małopolski Kongres Kobiet. W ramach kongresu przeprowadzony zostanie m.in. panel tematyczny "Baba rządzi na wsi" - szczegóły w programie.

Celem organizacji tego panelu jest zachęcenie przedstawicielek rad gmin, Kół Gospodyń Wiejskich, organizacji pozarządowych do śmiałego i aktywnego podejmowania wyzwań i realizowania różnego typu działań na rzecz rozwoju swoich małych ojczyzn.

Informacje o kongresie  - czytaj...


XIX Małopolska Giełda Agroturystyczna

W dniach 23-24 kwietnia 2016 r. na terenie Kampusu Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przy al. 29 Listopada odbędzie się XIX Małopolska Giełda Agroturystyczna. Celem ogranizacji Giełdy jest promocja turystyki wiejskiej, a także przedstawienie atrakcyjnej oferty wypoczynku mieszkańcom Krakowa oraz całego Województwa Małopolskiego.

Giełda będzie miała formę pikniku plenerowego. Równocześnie odbywać będą się także V Targi Ogrodnicze.

Informacje o giełdzie - czytaj


Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Programowej LGD "Beskid Gorlicki"

Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” działając na podstawie § 11 Regulaminu Rady Programowej zwołuje na dzień 28.01.2016 r. (tj. czwartek) posiedzenie Rady Programowej. Posiedzenie odbędzie się
w Restauracji i Kawiarni „u Becza”, Pl. Rynek 2, Biecz o godz. 17:00.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” wraz z porządkiem posiedzenia


Сьваточны жычыня

З оказиі Сьват Ріства Христового та Нового Рока жычыме Вам здоровя, щесьця і Божой опікы. Христос Раждаєт ся! Славите Єго!


Foto: Ikona Bożego Narodzenia ze strony www.ikonografia.pl


Radosnych Świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku!

bn


Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Działając na podstawie § 25 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

„Beskid Gorlicki” Zarząd Stowarzyszenia zwołuje

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”

na dzień 28 grudnia 2015 r.(tj. poniedziałek) na godzinę 15:00

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gorlicach (sala konferencyjna nr 104).

Zaproszenie wraz z proponowanym porządkiem obrad


Konsultacje założeń Planu komunikacyjnego

Zapraszamy do uzupełnienia ankiety dotyczącej proponowanych założeń planu komunikacyjnego.  Ankietę należy wypełnić do 7 grudnia br.  

Przejdź do ankiety


Konsultacje założeń Monitoringu i ewaluacji LSR

Zapraszamy do uzupełnienia ankiety dotyczącej proponowanego sposobu monitorowania
i ewaluacji LSR.  Ankietę należy wypełnić do 7 grudnia br.  

Przejdź do ankiety


Konsultacje Kryteriów wyboru operacji - działania społeczne, kulturalne i turystyczne

Zapraszamy osoby zainteresowane realizacją projektów w obszarze kultury, turystyki oraz działań na rzecz lokalnej społeczności do konsultowania proponowanych Kryteriów wyboru operacji w w/w obszarach tematycznych.  Prosimy o uzupełnienie ankiety do 7 grudnia br.

Przejdź do ankiety