Profesjonalna pomoc dla firm

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do skorzystania z usługi: Asysta w Prowadzeniu Działalności Gospodarczej

Jest to indywidualne wsparcie doradcze w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej przeznaczone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Każde doradztwo jest poprzedzone szczegółową diagnozą potrzeb biznesowych klienta, zawierającą analizę sytuacji, rekomendację rozwiązań i ustalenie z klientem celów i ścieżki postępowania. Tryb wsparcia, zakres czy forma kontaktu są każdorazowo ustalane pomiędzy stronami Klient–Doradca.

Do wykorzystania dla każdego klienta jest maksymalnie 40 godzin wsparcia doradczego. Usługa jest dofinansowana w 90% z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w formie pomocy de minimis – dlatego też udzielana jest przedsiębiorcom posiadającym zarejestrowaną działalność gospodarczą. Wkład własny klienta wyniesie zaledwie 12 zł netto za godzinę doradztwa.

Więcej informacji znajduje się tutaj


Ustawa wdrażająca PROW na lata 2014-2020 uchwalona

Sejm uchwalił ustawę wdrażającą Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020. Na jego realizację jest 13,5 mld euro.

Ustawa ma wejść w życie 15 marca 2015 r. KE zatwierdziła polski PROW jako jeden
z pierwszych 12 grudnia 2014 r. i dopiero wtedy można było rozpocząć proces legislacyjny.

Czytaj więcej…


Kurs Instruktora Turystyki Kwalifikowanej

Towarzystwo Turystów Przyrodników i Krajoznawców zaprasza na Kurs Instruktora Turystyki Kwalifikowanej o specjalności turystyka piesza górska.

Kurs odbędzie się w terminie 14-15.03.2015 r. w Podegrodziu (pow. nowosądecki). Koszt - 280,00zł/osobę.

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj


Małopolskie Targi Innowacji

Prowadzisz małe lub średnie przedsiębiorstwo? Twoja firma jest z Małopolski? Opierasz jej rozwój na innowacjach i chcesz pokazać się szerszej publiczności?

Jeśli tak, zgłoś swoje przedsiębiorstwo do Małopolskich Targów Innowacji 2015 - właśnie wystartowała rekrutacja wystawców! Udział w Targach to świetna okazja na bezpłatną promocję firmy!

Tegoroczne Targi odbędą się 27 maja 2015 roku.

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj


Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP - nabór wniosków o dofinansowanie

Zarząd Województwa Małopolskiego, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Działania 2.1 "Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw", Schemat A "Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP".

Dofinansowaniu podlegać będą projekty inwestycyjne  poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty.

W projekcie inwestycyjnym w ramach niniejszego konkursu do wydatków kwalifikowanych można zaliczyć wyłącznie zakup nowych środków trwałych wraz z instalacją.

Kwota środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłaszanego naboru (alokacja),
na dzień ogłoszenia konkursu wynosi 8 580 020,87 PLN.

Minimalna i maksymalna kwota dofinansowania projektu:

 • minimalna kwota wsparcia wynosi 200 000 PLN
 • maksymalna kwota wsparcia wynosi 2 000 000 PLN

  Szczegółowe informacje znajdują się tutaj

"Seniorzy w akcji" Inkubator + dotacje

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zapraszają do udziału w ogólnopolskim konkursie „Seniorzy w akcji” Inkubator + dotacje na działania społeczne osób starszych i inicjatywy międzypokoleniowe.

Konkurs skierowany jest do osób 60+ i do par międzypokoleniowych, które mają pomysł na projekt społeczny, chcą pracować nad jego rozwojem i zrealizować przy wsparciu ekspertów, doświadczonych animatorów i uczestników programu.

Udział w konkursie daje możliwość otrzymania wsparcia finansowego w wysokości
od 6000 zł do 12 000 zł. Ze środków konkursu zostanie przyznanych ok. 33-35 dotacji na realizację przedsięwzięć, które angażują osoby starsze do działania na rzecz otoczenia, włączają osoby starsze w dialog i współpracę z samorządem lokalnym, promują współpracę międzypokoleniową i wolontariat osób starszych.

Listy  intencyjne można składać do 17 marca 2015 r.

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj


Zaproszenie na bezpłatne szkolenia biznesowe

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza na bezpłatne szkolenia pt.:

 • Telemarketing, 9-10 marca 2015 r. (2-dniowe, w godz. 9.00-16.00) Nowy Sącz, Starostwo Powiatowe, p.207;
 • Finansowanie inwestycji, 12-13 marca 2015 r. (2-dniowe, w godz. 9.00-16.00) Gorlice, CKPiU, I piętro

Szczegółowe informacje o szkoleniach znajdują się tutaj


Zaproszenie na szkolenie

Już 5 marca br. w Krakowie odbędzie się szkolenie pt:     

Świetlice wiejskie  jako lokalne ośrodki kultury, wypoczynku i rekreacji. Instrumenty i źródła finansowania działalności  w okresie 2014-2020”,

Zajęcia obejmują 6 godzin wykładów i ćwiczeń;  rozpoczynają się o 9.00 kończą o 14.30  (w trakcie przerwa kawowa i poczęstunek). Omawiane  będą  następujące zagadnienia:

 1. Jak zbudować plan działalności świetlicy wiejskiej, aby uzyskać dofinansowanie
  z środków UE? Alternatywne możliwości  i rozwiązania. Prezentacja dobrych praktyk.
 2. Instrumenty i źródła finansowania. Wybrane zagadnienia organizacyjno-prawne
  i ekonomiczne.
 3. Możliwości wykorzystania nowoczesnych technik i technologii dla obniżenia kosztów bieżącej eksploatacji i realizacji zadań programowych placówki.  Zasady i kryteria udziału w  projekcie e-SITE.
 4. Pytania i dyskusja

Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać elektronicznie na załączonej  karcie zgłoszenia, wypełnionej i podpisanej przez uprawnione osoby, ze wskazaniem wybranego miejsca realizacji szkolenia. Jest to płatne szkolenie.


Biuro LGD nieczynne

W dniu 27 lutego br. (piątek) biuro LGD będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.


Zaproszenie na spotkanie w Sękowej