ZAPRASZAMY DO ZWIEDZANIA

                                        

               WIRTUALNY   SPACER                                              AUDIOPRZEWODNIKI


Bezpłatne szkolenia biznesowe

MARR S.A. zaprasza na bezpłatne szkolenia biznesowe w ramach projektu szwajcarskiego:

  • Skuteczny sprzedawca – 24-25.08.2015 r., Nowy Sącz
  • Innowacje w odnawialne źródła energii (OZE) szansą dla przedsiębiorców – 27-28.08.2015 r.,Gorlice.

Informacje o szkoleniach – czytaj więcej


Zapraszamy na konsultacje społeczne

LGD "Beskid Gorlicki" zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych prowadzonych
na potrzeby przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju obszarów objętych działaniem Stowarzyszenia.

Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) posłuży jako narzędzie pozyskania środków
z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na rozwój obszarów wiejskich powiatu gorlickiego.

LSR przygotowywana będzie - na każdym jej etapie, przy szerokim udziale społeczności lokalnej. Jako pierwsze odbędą się konsultacje z zakresu opracowania analizy SWOT obszaru całej LSR oraz formułowania i hierarchizacji celów ogólnych, szczegółowych
oraz przedsięwzięć jakie zostaną zapisane w LSR.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do aktywnego włączenia się w proces budowania Lokalnej Strategii Rozwoju!

Harmonogram spotkań  - pobierz


Zaproszenie na Panoramę Kultur

pk   powiększ


Raport z badań ewaluacyjnych

Oddajemy w Państwa ręce Raport z badań ewaluacyjnych Lokalnej Grupy Działania „Beskid Gorlicki” za lata 2009 - 2015. Raport dostępny jest w zakładce „O nas”.


Otwarcie Izby Łowiectwa Ziemi Gorlickiej w Męcinie Wielkiej

Koło Łowieckie „RYŚ” w Gorlicach utworzyło w Męcinie Wielkiej Izbę Łowiectwa Ziemi Gorlickiej. Projekt pod nazwą „Być – pamiętać – chronić - Izba Łowiectwa Ziemi Gorlickiej” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt został złożony za pośrednictwem LGD „Beskid Gorlicki”. W izbie możemy zapoznać się z historią i kulturą Ziemi Gorlickiej, tradycjami łowieckimi, występującą w Beskidzie Niskim fauną i florą poprzez zgromadzone slajdy, jak też zobaczyć trofea łowieckie oraz wybrane gatunki fauny. Zwiedzanie izby jest możliwe w grupach  po wcześniejszym uzgodnieniu terminu: e-mail: kontakt_rys@02.pl lub tel. 506 032 256..

  

Foto: Izba Łowiectwa Ziemii Gorlickiej, Archiwum Koła Łowieckiego „RYŚ” w Gorlicach 


Jak Leader zmienił powiat gorlicki - konferencja podsumowująca

12 czerwca br. w Sękowskim Dworze w Sękowej LGD  zorganizowało konferencję pt.
„Jak Leader zmienił powiat gorlicki” - efekty realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Konferencja podsumowała dotychczasowe działania Stowarzyszenia.

W konferencji udział wzięli m.in. członkowie stowarzyszenia, mieszkańcy obszaru, wnioskodawcy realizujący projekty, przedstawiciele lokalnych władz, instytucji kultury
oraz zaproszeni goście z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Podczas konferencji zostały zaprezentowane projekty zrealizowane w ramach PROW na lata 2007-2013, oś 4 Leader, przedstawione przez beneficjentów z poszczególnych gmin powiatu gorlickiego. Uczestnicy konferencji mogli na własne oczy przekonać się jak Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zmienił powiat gorlicki. Ponadto pracownicy biura zaprezentowali projekty LGD w tym m.in. projekty współpracy:  „Poznaj region
z audioprzewodnikiem” oraz „Wirtualne zwiedzanie wybranych atrakcji turystycznych”, przyczyniające się do szerokiej promocji obszaru działania LGD.

Na konferencji można było spróbować potraw regionalnych przygotowanych przez członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu gorlickiego oraz posłuchać występu kapeli ludowej „Pogórzanie” i braci Stanisława i Jana Matułów z Brunar. Można było również  zobaczyć pokaz walk rycerskich Zakonu Rycerskiego Ziemi Bieckiej oraz spektakl w wykonaniu Amatorskiego Teatru z Szalowej. Konferencji towarzyszyła także wystawa zdjęć projektów zrealizowanych przy wsparciu LGD.
 

   k     k   

k     k

k     k

    


12 czerwca biuro LGD czynne do godz. 11:00

Uprzejmie informujemy, że w dniu 12 czerwca 2015 roku (tj. piątek), biuro Stowarzyszenia LGD "Beskid Gorlicki" będzie czynne do godz. 11:00, z powodu konferencji.


Zaproszenie do Szymbarku

persiina powiększ


5 czerwca biuro LGD nieczynne

Uprzejmie informujemy, że w dniu 5 czerwca 2015 roku (tj. piątek), biuro Stowarzyszenia LGD "Beskid Gorlicki" będzie nieczynne.