ZAPRASZAMY DO ZWIEDZANIA

                     

              WIRTUALNY SPACER                          KLIP FILMOWY


27 maja biuro LGD nieczynne

Uprzejmie informujemy, że 27 maja 2016 r. (tj. piątek) biuro Stowarzyszenia LGD "Beskid Gorlicki" będzie nieczynne.


Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Działając na podstawie § 25 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

„Beskid Gorlicki” Zarząd Stowarzyszenia zwołuje

Walne Zebranie Członków

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”

na dzień 7 czerwca 2016 r.(tj. wtorek) na godzinę 15:30

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gorlicach (sala konferencyjna nr 104).


Ogłoszenie o naborze na Członka Rady Programowej

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” ogłasza nabór Kandydatów na Członka Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” reprezentującego sektor społeczny.

Czytaj więcej


Zaproszenie na spotkanie dla sołtysów i rolników z powiatu gorlickiego

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów wspólnie z partnerami organizuje ogólnopolski cykl powiatowych spotkań informacyjnych adresowanych do sołtysów oraz rolników. Będą one dotyczyć naszej działalności, funduszu sołeckiego, jak i najnowszych trendów w rozwoju obszarów wiejskich oraz rolnictwa w Polsce. Liczymy na to, że spotkania te zwiększą Państwa udział w naszych ogólnopolskich projektach oraz podniosą praktyczną wiedzę pomocną w codziennej działalności.

Spotkanie dla powiatu gorlickiego odbędzie się 20 MAJA 2016 r. (piątek) o godzinie 10.00 w Staroswie Powiatowym w Gorlicach pod patronatem Starosty Gorlickiego.

Partnerami cyklu spotkań są Lokalna Grupa Działania "Beskid Gorlicki" oraz Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Sponsorem akcji jest Bank BGŻ BNP Paribas - lider w finansowaniu rynku Agro w Polsce. Eksperci Banku przedstawią Uczestnikom informacje nt. zmian prawnych dotyczących obrotu ziemią rolną oraz ich potencjalny wpływ na problemy rozwojowe gospodarstw rolnych.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o potwierdzenie obecności telefonicznie:      797 901 110 lub lub na adres e-mail: biuro@kss.org.pl do 5 dni przed spotkaniem.

Program


Doradztwo proinnowacyjne dla firm

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza przedsiębiorców z powiatów gorlickiego i nowosądeckiego do skorzystania z możliwości  profesjonalnych usług doradczych realizowanych przez ekspertów branżowych. Wartość usług  wynosi ponad      20 000 PLN. Co najważniejsze jest ono w 100% bezpłatne!

Szczegółowe informacje


2 maja biuro LGD nieczynne

Uprzejmie informujemy, że 2 maja 2016 r. (tj. poniedziałek) biuro Stowarzyszenia LGD "Beskid Gorlicki" będzie nieczynne.


Христос Воскрес! Воістинно Воскрес!

Foto: Ikona Zmartwychwstania Pańskiego z pracowni ikon Droga Ikony
http://www.drogaikony.org.pl/
 
Жебы Сьвато Великодня
было часом духовой переміны та взміцніня
даючого радіст, мир і надію.
 
Вшелякого добра жычыт
Заряд і Працівникы Стоваришыня ЛьҐД "Бескід Ґорліцкі"

LSR wybrana do realizacji!

Z radością informujemy, że  LGD otrzymało dofinansowanie na realizację Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność  na lata 2014-2020 (LSR).

Obecnie oczekujemy na podpisanie umowy.


Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego

Województwo Małopolskie po raz pierwszy wprowadza budżet obywatelski na poziomie regionalnym. Budżet Obywatelski o takim zasięgu pozwala mieszkańcom Małopolski wpływać na otoczenie oraz decydować o kierunkach rozwoju województwa.

Propozycje zadań do małopolskiego budżetu obywatelskiego mogą  zgłaszać wszyscy mieszkańcy Małopolski, którzy ukończyli 16 rok życia. Na realizację tych zadań przeznaczona została kwota 6 mln. zł. Termin zgłaszania propozycji: od 15 kwietnia do 6 maja br.

W ramach działań przybliżających cel i zasady tego przedsięwzięcia przewidziano organizację spotkań  informacyjnych. Jedno ze spotkań odbędzie się 11 kwietnia (poniedziałek)  o godz. 14:00 w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
w Gorlicach, przy ul. 11 Listopada 43.

Czytaj więcej...

Harmonogram spotkań
Plakat informacyjny

bo