Христос Воскрес! Воістинно Воскрес!

Foto: Ikona Zmartwychwstania Pańskiego z pracowni ikon Państwa Aliny i Władysława Szynklerów
www.szynkler.win.pl/
 
Жебы Сьвато Великодня
было часом духовой переміны та взміцніня
даючого радіст, мир і надію.
 
Вшелякого добра жычыт
Заряд і Працівникы Стоваришыня ЛьҐД "Бескід Ґорліцкі"

Radosnego Alleluja!

wielkanoc 2015

Aby Święta Wielkiej Nocy
były wzorem duchowego wzbogacenia i umocnienia,
dającego radość, pokój i nadzieję.

Wszelkiej pomyślności życzy
  Zarząd oraz Pracownicy Stowarzyszenia LGD „Beskid Gorlicki”


ANKIETA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

Ankieta dla uczniów klas III Szkół Gimnazjalnych z obszaru działania LGD "Beskid Gorlicki"

Link do ankiety


Na szlaku Natura 2000

Fundacja Zielona Akcja zaprasza do udziału w szkoleniu "Na szlaku Natura 2000", które odbędzie się w dniach 29-31.03.2015 r. w miejscowości Niedźwiedź k. Rabki. Udział
w szkoleniu jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie formularzy zgłoszeniowych i odesłanie drogą mailową na adres: ekoakcje@gmail.com


Zaproszenie na szkolenia

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza na szkolenia:

- „Księgowość małej firmy” - 19 – 20 marca 2015 r. (2-dniowe, w godz. 9.00-16.00) w Nowym Sączu (Starostwo Powiatowe, p.207)

- „Radzenie sobie ze stresem w biznesie” - 19 – 20 marca 2015 r. (2-dniowe, w godz. 9.00-16.00) w Nowym Sączu (Starostwo Powiatowe, p.221)

- „Efektywna komunikacja marketingowa” - 23 – 24 marca 2015 r. (2-dniowe, w godz. 9.00-16.00) w Gorlicach (CKPiU, I piętro)

- „Kreatywność i innowacyjność w przedsiębiorstwie” - 26 - 27 marca 2015 r. (2-dniowe, w godz. 9.00-16.00) w Gorlicach (CKPiU, I piętro)


Szczegółowe informacje znajdują się tutaj


Profesjonalna pomoc dla firm

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do skorzystania z usługi: Asysta w Prowadzeniu Działalności Gospodarczej

Jest to indywidualne wsparcie doradcze w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej przeznaczone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Każde doradztwo jest poprzedzone szczegółową diagnozą potrzeb biznesowych klienta, zawierającą analizę sytuacji, rekomendację rozwiązań i ustalenie z klientem celów i ścieżki postępowania. Tryb wsparcia, zakres czy forma kontaktu są każdorazowo ustalane pomiędzy stronami Klient–Doradca.

Do wykorzystania dla każdego klienta jest maksymalnie 40 godzin wsparcia doradczego. Usługa jest dofinansowana w 90% z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w formie pomocy de minimis – dlatego też udzielana jest przedsiębiorcom posiadającym zarejestrowaną działalność gospodarczą. Wkład własny klienta wyniesie zaledwie 12 zł netto za godzinę doradztwa.

Więcej informacji znajduje się tutaj


Ustawa wdrażająca PROW na lata 2014-2020 uchwalona

Sejm uchwalił ustawę wdrażającą Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020. Na jego realizację jest 13,5 mld euro.

Ustawa ma wejść w życie 15 marca 2015 r. KE zatwierdziła polski PROW jako jeden
z pierwszych 12 grudnia 2014 r. i dopiero wtedy można było rozpocząć proces legislacyjny.

Czytaj więcej…


Kurs Instruktora Turystyki Kwalifikowanej

Towarzystwo Turystów Przyrodników i Krajoznawców zaprasza na Kurs Instruktora Turystyki Kwalifikowanej o specjalności turystyka piesza górska.

Kurs odbędzie się w terminie 14-15.03.2015 r. w Podegrodziu (pow. nowosądecki). Koszt - 280,00zł/osobę.

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj


Małopolskie Targi Innowacji

Prowadzisz małe lub średnie przedsiębiorstwo? Twoja firma jest z Małopolski? Opierasz jej rozwój na innowacjach i chcesz pokazać się szerszej publiczności?

Jeśli tak, zgłoś swoje przedsiębiorstwo do Małopolskich Targów Innowacji 2015 - właśnie wystartowała rekrutacja wystawców! Udział w Targach to świetna okazja na bezpłatną promocję firmy!

Tegoroczne Targi odbędą się 27 maja 2015 roku.

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj


Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP - nabór wniosków o dofinansowanie

Zarząd Województwa Małopolskiego, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Działania 2.1 "Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw", Schemat A "Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP".

Dofinansowaniu podlegać będą projekty inwestycyjne  poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty.

W projekcie inwestycyjnym w ramach niniejszego konkursu do wydatków kwalifikowanych można zaliczyć wyłącznie zakup nowych środków trwałych wraz z instalacją.

Kwota środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłaszanego naboru (alokacja),
na dzień ogłoszenia konkursu wynosi 8 580 020,87 PLN.

Minimalna i maksymalna kwota dofinansowania projektu:

  • minimalna kwota wsparcia wynosi 200 000 PLN
  • maksymalna kwota wsparcia wynosi 2 000 000 PLN

    Szczegółowe informacje znajdują się tutaj