ZAPRASZAMY DO ZWIEDZANIA

                     

              WIRTUALNY SPACER                          KLIP FILMOWY


Czekamy na formularze wniosków o przyznanie pomocy

Szanowni Państwo, 
 
Nadal czekamy na formularze wniosków o przyznanie pomocy dla poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach PROW na lata 2014-2020. 
 
Jak tylko będziemy w ich posiadaniu zamieścimy je na stronie internetowej.

UWAGA! Zmiana siedziby Biura LGD

Od  dnia 1 sierpnia br. zapraszamy do nowej siedziby Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” przy ul. 11 Listopada 37 w Gorlicach.
 
W związku z przeprowadzką biura LGD informujemy, że do końca lipca br. mogą wystąpić utrudnienia w kontakcie telefonicznym. Prosimy o kontakt pod numer telefonu komórkowego 512 028 092
 
Za utrudnienia przepraszamy! 

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty

W dniu 4 lipca 2016 r. zamieszczono na stronie internetowej www.lgdbeskidgorlicki.pl  oraz wysłano pocztą mailową zaproszenie do składania ofert cenowych na opracowanie graficzne, wykonaniei dostawę do biura LGD „Beskid Gorlicki” - wizytówek, plakatów, roll-upu oraz wymianę grafiki w roll-upie.
W wyznaczonym terminie do 11 lipca  2016 r. wpłynęło 24 oferty. W załączeniu protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty

Protokół wyboru oferty


Zaproszenie do udziału w Pojekcie pn. Będę pracować!

Fundacja Collegium Progressus zaprasza osoby bezrobotne i bierne zawodowo (niepełnosprawne i o niskich kwalifikacjach) będących w wieku 30+ zamieszkujących teren powiatu gorlickiego do udziału w Projekcie pn. „Będę pracować!” realizowanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
 
Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w Projekcie serdecznie zapraszamy do Domu Polsko-Słowackiego w Gorlicach im. Dušana Jurkoviča, ul. Rynek 1 na SPOTKANIE INFORMACYJNE, które odbędzie się  w dniu 21 lipca 2016 r., o godzinie 10:00.
 
W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa do projektu należy złożyć Ankietę rekrutacyjną na w/w spotkaniu, osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną do Biura Projektu (ul. Ogrodowa 39, 33-300 Nowy Sącz) lub przesłać w formie elektronicznej na adres fundacja-cp@wp.pl.

Szczegółowe informacje nt. Projektu znajdują się - tutaj

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy!


8 Małopolski Przegląd Dorobku Artystycznego i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ organizuje 8 Małopolski Przegląd Dorobku Artystycznego i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich w Jabłonce na Orawie. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 8-9 października.
Planuje się, że do udziału w konkursie zakwalifikowanych zostanie - na przeglądach powiatowych lub przez Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego - po jednej grupie KGW z 12 powiatów woj. małopolskiego (ok. 300 wykonawców).

Do udziału w przeglądzie przyjęte zostaną reprezentacje, które przygotują się przynajmniej do trzech regulaminowych konkursów (w tym: A lub B do wyboru, C i D obowiązkowo):
A. Konkurs Tradycyjnych Scenek Obyczajowych
B. Konkurs Pieśni Ludowych
C. Konkurs Potraw Regionalnych
D. Konkurs Rękodzieła Artystycznego

Szczegóły na stronie organizatora


Zostań Partnerem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2016 w Małopolsce

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Rozwoju Gospodarczego zaprasza przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, organizacji pozarządowych, uczelni, szkół oraz biznesu do aktywnego współtworzenia 7 edycji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce.
Zgłoszenia należy przesłać do 5 września br. na adres: rozwoj.gospodarczy@umwm.pl

W formularzu zgłoszeniowym zamieszczone zostały podstawowe zasady określające formułę współpracy.

Do pobrania: formularz zgłoszeniowy


Konkurs grantowy „Na dobry początek”

Fundacja BGK zaprasza do składania wniosków w 9 edycji konkursu grantowego „Na dobry początek” – do wygrania aż 450 tys. zł na projekty edukacyjne dla dzieci w wieku 2-8 lat.

Celem konkursu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich i małych miejscowości, a także wspieranie społeczności lokalnych w tworzeniu inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci, w tym integracji dzieci z rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym oraz integracji wielopokoleniowej.

O dotacje mogą ubiegać się fundacje, stowarzyszenia, biblioteki publiczne oraz ośrodki kultury, sportu i rekreacji z siedzibą na terenach wiejskich lub w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. Dofinansowanie w wysokości od 3 do 10 tys. zł można przeznaczyć na przygotowanie i  prowadzenie zajęć dla dzieci w wieku 2-8 lat, porady specjalistyczne dla dzieci i warsztaty dla rodziców.

Więcej informacji na stronie organizatora


Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” zaprasza do składania ofert cenowych  na: opracowanie graficzne, wykonanie i dostawę do biura LGD „Beskid Gorlicki” - wizytówek, plakatów, roll-upu oraz wymianę grafiki w roll-upie.

Ofertę cenową należy złożyć na formularzu oferty (załącznik nr 1) i przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy beskidgorlicki@wp.pl lub faksem na numer: (18) 352 65 76 do dnia 11.07.2016r.

Szczegóły w zakładce:

Zapytanie ofertowe

Zał. 1 Formularz oferty


Informacja o zmianie numeru rachunku bankowego

Informujemy, że od dnia 1 lipca 2016 r. nastąpiła zmiana numeru rachunku bankowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Beskid Gorlicki".

Aktualny numer rachunku:

BGŻ BNP PARIBAS S.A    62 2030 0045 1110 0000 0427 5040