Procedury oceny i wyboru

Procedury oceny i wyboru operacji dotyczą operacji składanych w ramach wdrażania LSR.

W zależności od typu operacji odpowiednie procedury dostępne są w podzakładkach:

  • procedura wyboru i oceny operacji w ramach naborów wniosków na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD;
  • procedura wyboru i oceny operacji własnych;
  • procedura wyboru i oceny grantobiorców.