Organy stowarzyszenia

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

2. Zarząd Stowarzyszenia

3. Komisja Rewizyjna

4. Rada Programowa