Nabory

Z dniem 20 listopada 2017 r. LGD ogłosiła nabory wniosków w następujących zakresach:

  • Podejmowanie działalności gospodarczej – 7/2017
  • Zachowanie dziedzictwa lokalnego – 8/2017

Termin składania wniosków: 04 – 18 grudnia 2017

Termin naborów wniosków upływa w dniu 18.12.2017 r. o godz. 16:00.


Z dniem 30 czerwca 2017 r. LGD ogosiła nabory wniosków w następujących zakresach:

1. Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi (Ogłoszenie 3/2017)

2. Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych (Ogłoszenie 4/2017), które: 

  • umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siedzibą dróg publicznych 
    albo 
  • skracają dystans lub czas dojazd udo tych obiektów 

3. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej– w ramach przedsięwzięcia: Budowa nowej lub poprawa stanu istniejącej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej(Ogłoszenie 5/2017)

4. Budowa lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej– w ramach przedsięwzięcia: Tworzenie warunków do kultywowania i rozwoju lokalnych tradycji  (Ogłoszenie 6/2017)

Termin składania wniosków:  17.07.2017 r. - 07.08.2017 r. 

Termin naborów wniosków upływa w dniu 07.08.2017 r. o godz. 16:00.


Z dniem 30 maja 2017 r. LGD ogłosiła nabory wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w następujących zakresach:

  • Podejmowanie działalności gospodarczej – 1/2017
  • Rozwijanie działalności gospodarczej – 2/2017

Termin składania wniosków: 14 – 27 czerwiec 2017

Termin naborów wniosków upływa w dniu 27.06.2017 r. o godz. 16:00.