Nabory

 

Z dniem 30 maja 2017 r. LGD ogłosiła nabory wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w następujących zakresach:

  • Podejmowanie działalności gospodarczej – 1/2017
  • Rozwijanie działalności gospodarczej – 2/2017

Termin składania wniosków: 14 – 27 czerwiec 2017

Termin naborów wniosków upływa w dniu 27.06.2017 r. o godz. 16:00.