Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Najwyższą władzą stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. Może ono podejmować decyzje we wszystkich sprawach dotyczących organizacji.