Protokoły, wyniki naborów

Posiedzenie Rady Programowej w dniu 06.10.2017r

 W dniu października 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Programowej, którego przedmiotem była ponowna weryfikacja oceny operacji dokonanej przez Radę w związku ze złożonymi protestami w ramach naboru wniosków nr 1/2017 i nr 2/2017.

Protokół z posiedzenia Rady_06.10.2017


Wyniki oceny wniosków w ramach naboru  3/2017, 4/2017, 5/2017, 6/2017.

3/2017 Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi – w ramach naboru nie został złożony żaden wniosek.

4/2017 Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które: umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siedzibą dróg publicznych albo skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów 

5/2017 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej z wyłączeniem operacji obejmujących budowę lub przebudowę siłowni, ścieżek/szlaków turystycznych, placów zabaw lub infrastruktury kulturalnej

6/2017 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej z wyłączeniem operacji obejmujących budowę lub przebudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Protokół z posiedzenia Rady_14.09.2017 i 18.09.2017


Wyniki weryfikacji oceny operacji w związku ze złożonymi protestami w ramach naboru 1/2017 i 2/2017.

Protokół z posiedzenia Rady_28.08.2017


Wyniki oceny wniosków w ramach naboru 1/2017 i 2/2017.

1/2017 - Podejmowanie działalności gospodarczej:

2/2017 - Rozwijanie działalności gospodarczej:

Protokół z posiedzenia Rady_04.08.2017