Kryteria wyboru

Kryteria wyboru operacji określają wymagania jakie spełniać powinny operacje realizowane w ramach wdrażania LSR.

W zależności od typu operacji odpowiednie kryteria dostępne są w podzakładkach:

  • kryteria wyboru operacji;
  • kryteria wyboru grantobiorców.