Zarząd Stowarzyszenia

Stanisław Kaszyk – Prezes

Eugeniusz Królikowski – Zastępca Prezesa

Katarzyna Halik – Sekretarz

Wacław Gubała – Skarbnik

Elżbieta Wansacz – Członek Zarządu