Umowa ramowa

Aktualizacja załączników do umowy ramowej:

1. Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura_09.08.2016

2. Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników Biura LGD_09.08.2016

 

Aneks nr 2 do umowy ramowej z dnia 12 maja 2016 roku.

1. Aneks nr 2 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

Załączniki do umowy

1. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

 

Aneks nr 1 do umowy ramowej z dnia 12 maja 2016 roku.

1. Aneks nr 1 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

Załączniki do umowy

1. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

2. Harmonogram naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR

3. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR: 

    Procedura wyboru i oceny operacji w ramach naborów wniosków na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

    Procedura wyboru i oceny operacji własnych

4. Regulamin organu decyzyjnego

5. Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów

6. Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura

7. Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych

8. Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania  lub zmiany kryteriów

 

Umowa ramowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność z dnia 12 maja 2016 roku. 

1. Umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

Załączniki do umowy 

1. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

2. Harmonogram naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR

3. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR 

    Procedura wyboru i oceny operacji w ramach naborów wniosków na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

    Procedura wyboru i oceny operacji własnych

4. Regulamin organu decyzyjnego

5. Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów

6. Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności  pracowników biura LGD

7. Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura

8. Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych

9. Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania  lub zmiany kryteriów