Misja

„Beskid Gorlicki - obszar rozwiniętej turystyki dziedzictwa kulturowego, bezpieczny, o dobrze rozwiniętej infrastrukturze, z poszanowaniem historii i różnorodności kultur, przyjazny dla mieszkańców i atrakcyjny dla turystów”.

 

KLIP FILMOWY

POZNAJ REGION Z AUDIOPRZEWODNIKIEM

WIRTUALNE ZWIEDZANIE

Aktualności

Zapraszamy na XV jubileuszową Panoramę Kultur do Skansenu Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku 29 lipca 2018 roku od godz. 15.00. Wystąpią m.in. Zamiskovci ze Słowacji, Paweł Gołecki,  Lachersi. Wstęp bezpłatny.


 

Wyszehradzkie Festiwale Kultur  to jedno z działań realizowanych w ramach projektu współpracy pn. "Nasze Lokalne Dziedzictwo - poznaj, szanuj, rozwijaj!". Projekt ten realizowany w partnerstwie z innymi LGD krajowymi oraz zagranicznymi tj.  LGD "Korona Sądecka", Stowarzyszenie "Perły Beskidu Sadeckiego", LGD "Brama Beskidu", LGD "Beskid Gorlicki", LGD "Stobrawski Zielony Szlak" oraz dwa LGD ze Słowacji: Obcianske zdruzenie, Miestna akcna skupina OKO i Obcianske zdruzenie, Miestna akcna skupina OPAL.

12 maja, 16 oraz 17 czerwca 2018 roku w miejscowości Namysłów, Ptaszkowa oraz Nawojowa, Stowarzyszenie „Stobrawski Zielony Szlak", "Korona Sądecka",  oraz "Perły Beskidu Sądeckiego" zorganizowały Wyszehradzkie Festiwale Kultur.
W plenerowych imprezach wzięły udział zespoły i artyści z partnerskich LGD. Wszystko po to, aby zaprezentować się szerszej publiczności i wymienić doświadczeniami.
Poniżej zamieszczamy Państwu do obejrzenia film z krótką relacją z przebiegu Festiwali.

 


 

W dniach 6-8 lipca br. w ramach projektu współpracy pn. ,,Marka Lokalna szansą rozwoju obszarów LGD’’ razem z LGD Między Wisłą a Kampinosem odwiedziliśmy naszego partnera, LGD Krajna Złotowska. Celem projektu jest promowanie obszaru objętego LSR poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń w procesie zarządzania marka lokalną.

Bardzo dziękujemy naszym Partnerom za miłą atmosferę i pozytywne wrażenia!

 


 

W dniu 9 lipca 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Programowej, którego przedmiotem było ustalenie kwoty wsparcia dla wniosków o powierzenie grantu nr 1/2018/G/5, 1/2018/G/8, 1/2018/G/10 złożonych w ramach naboru 1/2018/G oraz wydanie opinii w zakresie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy zawartej pomiędzy ZW a beneficjentem w ramach naboru wniosków nr 6/2017.

Lista grantobiorców wybranych

Protokół z posiedzenia Rady_09.07.2018


 

Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” działając na podstawie § 12 Regulaminu Rady Programowej zwołuje na dzień 09.07.2018 r. (tj. poniedziałek) posiedzenie Rady Programowej.

Posiedzenie odbędzie się w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”, przy ul. 11 Listopada 37 w Gorlicach, o godz. 8:00.

Porządek posiedzenia Rady Programowej:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego skuteczności.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Ustalenie kwoty wsparcia dla wniosków o powierzenie grantu nr 1/2018/G/5, 1/2018/G/8, 1/2018/G/10:
  - omówienie uwag ZW do przedłożonej dokumentacji w ramach projektu grantowego,

  - wnioski formalne o wykluczenie Członka Rady Programowej z udziału w dokonywaniu oceny i wyboru operacji,
  - głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany listy rankingowej w ramach naboru wniosków 1/2018/G.
 5. Podjęcie uchwał zmieniających uchwały o wyborze grantobiorców dla zadań nr 1/2018/G/5, 1/2018/G/8, 1/2018/G/10.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany listy grantobiorców wybranych w ramach naboru wniosków 1/2018/G.
 7. Wydanie opinii w zakresie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy zawartej pomiędzy ZW a beneficjentem:
  - omówienie wniosku o wydanie opinii w zakresie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy na realizację operacji w ramach naboru wniosków nr 6/2017,

  - wnioski formalne o wykluczenie Członka Rady Programowej z udziału w dokonywaniu oceny  i wyboru operacji,
  - ponowna ocena operacji w zakresie dotyczącym wnioskowanej zmiany umowy,
  - podjęcie uchwały.
 8. Wolne wnioski, dyskusja.
 9. Zamknięcie posiedzenia.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Programowej LGD "Beskid Gorlicki"


 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech