Misja

„Beskid Gorlicki - obszar rozwiniętej turystyki dziedzictwa kulturowego, bezpieczny, o dobrze rozwiniętej infrastrukturze, z poszanowaniem historii i różnorodności kultur, przyjazny dla mieszkańców i atrakcyjny dla turystów”.

 

KLIP FILMOWY

POZNAJ REGION Z AUDIOPRZEWODNIKIEM

WIRTUALNE ZWIEDZANIE

Aktualności

Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” działając na podstawie § 12 Regulaminu Rady Programowej zwołuje na dzień 16.10.2018 r. (tj. wtorek) posiedzenie Rady Programowej.

Posiedzenie odbędzie się w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”, przy ul. 11 Listopada 37 w Gorlicach, o godz. 14:00.

Porządek posiedzenia Rady Programowej

Czytaj więcej...

VII etap rekrutacji do projektu pn.: „Korona Sądecka dla młodych”

Termin przyjmowania formularzy rekrutacyjnych: od 09 października 2018 r. do 22 października 2018 r.

Więcej informacji w zakładce PROJEKTY – KORONA SĄDECKA DLA MŁODYCH – REKRUTACJA oraz pod numerem telefonu 18 352 65 77.


 

Termin przyjmowania formularzy rekrutacyjnych: od 06 września 2018 r. do 19 września 2018 r. 

Jeśli spełniasz następujące kryteria, tj.:

➢ jesteś osobą w wieku 15 -29 lat;

➢ nie pracujesz i nie jesteś zarejestrowany w Urzędzie Pracy - jesteś osobą bierną zawodowo;

➢ nie kształcisz się ani nie szkolisz;

➢ zamieszkujesz  na  terenie  4  powiatów  województwa  małopolskiego,  subregionu  sądeckiego tj. m. Nowy Sącz, powiat gorlicki, limanowski, nowosądecki zapraszamy do udziału w projekcie !!!

Informujemy, że zgodnie z założeniami projektu WSZYSCY Kandydaci zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie oraz do wypełnienia i złożenia formularza rekrutacyjnego.

Każdy z Uczestników Projektu - zgodnie z wymaganiami Regulaminu konkursu - zostanie objęty obligatoryjnym wsparciem udzielanym przez doradcę zawodowego (w postaci identyfikacji potrzeb oraz zdiagnozowania  możliwości  w  zakresie  doskonalenia  zawodowego),  w  ramach  którego  opracowany zostanie Indywidualny Plan Działania dla każdego UP, który będzie wyznaczał dalszą ścieżkę danej osoby w projekcie.

Więcej informacji w zakładce PROJEKTY – KORONA SĄDECKA DLA MŁODYCH – REKRUTACJA oraz pod numerem telefonu 18 352 65 77.

 


 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech