Misja

„Beskid Gorlicki - obszar rozwiniętej turystyki dziedzictwa kulturowego, bezpieczny, o dobrze rozwiniętej infrastrukturze, z poszanowaniem historii i różnorodności kultur, przyjazny dla mieszkańców i atrakcyjny dla turystów”.

 

KLIP FILMOWY

KARPATING

POZNAJ REGION Z AUDIOPRZEWODNIKIEM

WIRTUALNE ZWIEDZANIE

 

Aktualności

Wczoraj tj. 18 lutego br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie została podpisana umowa na realizację kolejnego projektu współpracy pn. "Marka lokalna narzędziem promocji obszarów LGD". Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Dolina Karpia, a jego głównym celem jest wzrost rozpoznawalności marek lokalnych poprzez kampanię informacyjno-promocyjną oraz wykreowanie produktu łączącego marki lokalne partnerów projektu. Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu przyczynią się do wzmocnienia potencjału marek lokalnych partnerów projektu – tj. Marki Lokalnej KARPATING oraz Marki Lokalnej Dolina Karpia oraz do wymiany wiedzy i doświadczeń w budowaniu i zarządzaniu marką lokalną. O podejmowanych działaniach będziemy Państwa na bieżąco informować.

 

 


 

W dniu 14 lutego br. przedstawiciel Fundacji Socjometr Laboratorium Rozwiązań Społecznych przeprowadził warsztat ewaluacyjny, którego celem była ewaluacja funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania „Beskid Gorlicki” oraz wdrażania LSR w 2019 roku. 

W warsztacie udział wzięli przedstawiciele organów LGD, tj. Zarządu, Rady Programowej, Komisji Rewizyjnej, pracownicy LGD, wnioskodawcy, mieszkańcy obszaru LGD. Podczas warsztatu dokonano m.in. analizy aktualnej sytuacji społeczno - gospodarczej obszaru LGD, realizacji działań zawartych w Planie komunikacji, stopnia osiągania wskaźników realizacji LSR i  wykorzystania budżetu oraz analizy procedur i kryteriów wyboru operacji.

Wszystkim uczestnikom spotkania serdecznie dziękujemy za aktywny udział i cenne spostrzeżenia.

 


 

Informujemy, że w dniu 14.02.2020 (piątek) biuro LGD „Beskid Gorlicki” będzie nieczynne ze względu na uczestnictwo pracowników biura w Warsztacie Ewaluacyjnym.

Za utrudnienia przepraszamy.


 

Zapraszamy do udziału w projekcie zwłaszcza osoby, które chciałyby podnieść swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach!!!

To również ostatnia szansa na skorzystanie z bonu na zasiedlenie !!!

Informujemy, że formularze rekrutacyjne w ramach XXIV ostatniego już naboru do projektu „Korona Sądecka dla młodych” będą przyjmowane od 10 lutego 2020 r. do 21 lutego 2020 r.

Zgodnie z założeniami projektu wszyscy kandydaci zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Więcej informacji o projekcie oraz regulamin i dokumenty zgłoszeniowe dostępne są w zakładce PROJEKTY – KORONA SĄDECKA DLA MŁODYCH.

Zapraszamy również do kontaktu pod numerem telefonu 18 352 65 77.


 

Lokalna Grupa Działania "Beskid Gorlicki" zaprasza organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne do składania wniosków do Programu Grantowego w ramach Projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki”. Program Grantowy prowadzony przez Fundację Miejsc i Ludzi Aktywnych i Stowarzyszenie Cumulusi jest dofinansowany z Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem Programu Grantowego rozumianego jako wsparcie finansowe dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej (PES) jest rozwój usług oferowanych przez te podmioty poprzez realizację nowych przedsięwzięć o charakterze ekonomicznym I/LUB testowanie ofert produktów i usług I/LUB podnoszenie konkurencyjności PES na rynku I/LUB promocję ich oferty

Wsparcie w postaci grantów powinno służyć ekonomizowaniu działalności PES. Przez ekonomizację rozumie się:

  • rozpoczęcie działalności statutowej odpłatnej lub zwiększenie skali/zmiana sposobu prowadzonej działalności statutowej odpłatnej,
  • rozpoczęcie działalności gospodarczej lub zwiększenie skali/zmiana sposobu prowadzonej działalności gospodarczej.

Kto może się ubiegać o przyznanie grantu:

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o przyznanie środków są istniejące podmioty ekonomii społecznej mające siedzibę/filię/oddział na terenie miasta Nowy Sącz lub powiatów: gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego.

Czas trwania inicjatywy:  od 1 do 10 miesięcy.

Wysokość dofinansowania: max. 10 000 PLN (netto tzn. podatek VAT stanowi koszt niekwalifikowany).

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Programie Grantowym Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Sądeckim serdecznie zapraszamy na Warsztaty dot. opracowania wniosków grantowych, które odbędą się: w Gorlicach (Dom Polsko-Słowacki, Rynek 1, 38-300 Gorlice) w dniu 14 lutego 2020r.(w godz. 9:00-16:00)

Zgłoszenie chęci udziału w warsztatach następuje poprzez wysłanie  formularza on-line dostępnego pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcukSSllegUcrqyHVRVJSO-YE_unFWWSxMV54vjnWMDSCilg/viewform

Program warsztatów obejmuje:

- przedstawienie zasad ubiegania się o środki w ramach Programu Grantowego,

- praktyczne warsztaty dot. pomysłów na inicjatywy w obszarze ES w kontekście ekonomizacji podmiotów ekonomii społecznej,

- praktyczne warsztaty dot. przygotowania projektu oraz budżetowania inicjatywy,

- czas na indywidualne konsultacje i pytania odnośnie zasad Programu Grantowego.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Programu Grantowego przed spotkaniem:

http://mila.org.pl/pl/aktualnosci/owes-subregion-nowosadecki/708-granty

Po otrzymaniu potwierdzenia zakwalifikowania się na warsztaty wymagane jest złożenie kompletu wypełnionych i podpisanych (przez upoważnione osoby) dokumentów rekrutacyjnych w imieniu podmiotu ekonomii społecznej (załączniki do niniejszego ogłoszenia).

Dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć do Biura Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych lub przesłać pocztą na adres Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych (ul. Dolnych Młynów 7/6, 31-124 Kraków).


 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech