Misja

„Beskid Gorlicki - obszar rozwiniętej turystyki dziedzictwa kulturowego, bezpieczny, o dobrze rozwiniętej infrastrukturze, z poszanowaniem historii i różnorodności kultur, przyjazny dla mieszkańców i atrakcyjny dla turystów”.

 

KLIP FILMOWY

KARPATING

POZNAJ REGION Z AUDIOPRZEWODNIKIEM

WIRTUALNE ZWIEDZANIE

 

Aktualności

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2017” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 

Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem będzie rozwój u młodych ludzi umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

O dotacje do 8 500 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 lutego 2018 r. i trwające nie dłużej niż do 31 sierpnia 2018 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów), miejskie i gminne domy kultury, powiatowe, miejskie i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych z miejscowości do 20 000 mieszkańców.

Adresatami (beneficjentami) projektów powinna być młodzież w wieku od 13 do 19 lat  (uczniowie klas siódmych szkół podstawowych,  uczniowie szkół  gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). Zalecana liczebność grupy projektowej to 12-20 osób.

Uwaga !!! Młodzież z klas siódmych szkół podstawowych może stanowić max. 50% uczestników projektu.

Termin składania wniosków upływa 25 października 2017 roku, o godzinie 12.00.
Zasady konkursu, wzór formularza wniosku (do obejrzenia), kryteria oceny merytorycznej – znajdują się pod adresem: http://www.rownacszanse.pl/i356


 

Ostatni weekend września br. przyciągnął do Wysowej-Zdrój smakoszy potraw z rydzami i wszystkich pragnący ciekawych, zajmujących rozrywek w gronie rodziny i przyjaciół. Polowanie na rydza, wystawa grzybów, koncerty, warsztaty i konkursy... to tylko część atrakcji X edycji Święta Rydza.

Wydarzenie było też okazją do spotkania z mieszkańcami powiatu gorlickiego i przedstawienia informacji o możliwościach dofinansowania rozwoju kultury, infrastruktury turystycznej i działalności gospodarczej w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Dziękujemy wszystkim za odwiedziny na stoisku i do zobaczenia na kolejnych wydarzeniach, już na wiosnę!

 


 

1 października 2017 r Gminny Ośrodek Kultury w Ropie zaprasza na Jarmark Św. Michała. Szczegóły na plakacie.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” zaprasza w dniu 23 września br. (sobota) w godz. 11.00-16.00 na stoisko informacyjne do Wysowej Zdroju.

W pierwsze dni kalendarzowej jesieni 23 - 24 września w parku w Wysowej-Zdroju odbywać się będzie Święto Rydza 2017 - 10 edycja!

Podczas wydarzenia pracownicy biura LGD „Beskid Gorlicki” będą informować zainteresowanych mieszkańców obszaru LGD o możliwościach otrzymania dofinansowania na realizację projektów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.

Serdecznie zapraszamy!


 

W dniach 14 września i 18 września 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Programowej, którego przedmiotem była ocenia i wybór wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru nr 3/2017, nr 4/2017, nr 5/2017, nr 6/2017 oraz ponowna weryfikacja oceny operacji dokonanej przez Radę w związku ze złożonym protestem. 

Poniżej przedstawiamy wyniki przedmiotowej oceny:

3/2017 Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi – w ramach naboru nie został złożony żaden wniosek.

4/2017 Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które: umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siedzibą dróg publicznych albo skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów 

5/2017 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej z wyłączeniem operacji obejmujących budowę lub przebudowę siłowni, ścieżek/szlaków turystycznych, placów zabaw lub infrastruktury kulturalnej

6/2017 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej z wyłączeniem operacji obejmujących budowę lub przebudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Protokół z posiedzenia Rady_14.09.2017 i 18.09.2017


 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech