Aktualności

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” zaprasza mieszkańców powiatu gorlickiego, potencjalnych beneficjentów zainteresowanych pozyskaniem środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Spotkanie to skierowane jest w szczególności do osób z grup defaworyzowanych określonych w LSR jako osoby defaworyzowane ze względu na dostęp do rynku pracy, tj:

  • osoby pozostające długotrwale bez zatrudnienia: 
    - w wieku 18-24 lat - pozostające nieprzerwanie bez zatrudnienia przez okres powyżej 6 m-cy; 
    - w wieku 25 lat i powyżej - pozostające nieprzerwanie bez zatrudnienia przez okres powyżej 12 m-cy;
  • osoby niepełnosprawne pozostające bez zatrudnienia (posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności);
  • osoby o niskich kwalifikacjach pozostające bez zatrudnienia (zakończyły edukację na wykształceniu nie wyższym niż średnie ogólnokształcące lub zawodowe);
  • kobiety pozostające bez zatrudnienia;
  • osoby powyżej 50 roku życia pozostające bez zatrudnienia.

Spotkanie odbędzie się w dniu  29 sierpnia 2017 r. (wtorek) w godz. 14:00 - 16:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Gorlicach, ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice.

W programie spotkania: 
- omówienie zasad przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy, 
- omówienie kryteriów wyboru operacji, 
- dodatkowe informacje związane z naborem, 
- możliwość indywidualnych konsultacji.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu!


 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech