Aktualności

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych i Stowarzyszenie Cumulus zapraszają organizacje pozarządowe do składania wniosków do Programu Grantowego w ramach Projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki”.

Celem Programu Grantowego rozumianego jako wsparcie finansowe dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej (PES) jest rozwój  usług oferowanych przez te podmioty.

Warunki udzielania grantu:

- wysokość dofinansowania: maksymalnie 10 tys. zł;

- udział środków własnych: Wartość inicjatywy to łączna wartość grantu i środków własnych, na które mogą się składać środki finansowe (środki własne, środki z innych źródeł, z wyłączeniem środków UE) oraz w formie wkładu rzeczowego w wysokości nie mniejszej niż 5% wartości inicjatywy;

- sposób finansowania: przekazanie grantu następuje na konto Grantobiorcy po podpisaniu umowy o udzielenie wsparcia finansowego na realizację inicjatywy w obszarze ekonomii społecznej na terenie województwa małopolskiego w Krakowie, Operator Programu Grantowego – Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych, ul. Dolnych Młynów 7/6 (Operator Programu lub Nowym Sączu, Operator Programu Grantowego – Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych „Cumulus”, ul. Nawojowska 4, z wyłączeniem działalności wykluczonej z pomocy de minimis;

- składanie wniosku: za pośrednictwem platformy internetowej;

- Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie w ramach MOWES Subregion Sądecki – do jednego z dwóch Operatorów: Fundacja MILA lub Stowarzyszenie Cumulus;

- czas realizacji projektu wynosi maksymalnie 7 miesięcy.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Programie Grantowym Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Sądeckim zapraszamy na Warsztaty dot. opracowania wniosków grantowych, które odbędą się w Gorlicach w dniu 12 października 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Gorlicach, Rynek 2, sala 207, w godz. 9:00-16:00..

Program spotkań obejmuje:

- przedstawienie zasad ubiegania się o środki w ramach Programu Grantowego, 
- praktyczne warsztaty dot. pomysłów na inicjatywy w obszarze ES w kontekście ekonomizacji podmiotów ekonomii społecznej, 
- praktyczne warsztaty dot. przygotowania projektu oraz budżetowania inicjatywy, 
- czas na indywidualne konsultacje i pytania odnośnie zasad Programu Grantowego.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Programu Grantowego i nadsyłanie zgłoszeń na warsztaty. Szczegółowe informacje znajdują na stronie: http://mila.org.pl/pl/aktualnosci/owes-subregion-nowosadecki/521-warsztaty-ss


 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech